Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
12/2020 Sb.
11.12.2019
17.01.2020
01.02.2020
Zákon nabývá účinnosti 1.2.2020, s výjimkou ustanovení a) §5, 7 a 8 a §10, §20 bodu 11, §21 bodu 7, §22 bodů 1, 2, 5 až 30, 32 až 60, 62, 69 až 72, 77, 78, 80 až 85, 91, 95 až 98, 100 až 104, 106, 107, 109 až 112, 114 až 121, §23 bodů 1, 3 a 5 až 7 a §25 bodu 2, která nabývají účinnosti 1.2.2022, b) §15, §16 bodů 2 až 5, 12, 14, 18, 20, 21, 28, 29, 34 s výjimkou §6l odst. 2, §16 bodů 51 až 53, §17, §22 bodů 61, 63 až 68, 73 až 76, 79, 86 až 90, 93, 94, 99, 105, 108, 113, 122 a 123, §23 bodů 2 a 4 a §26, která nabývají účinnosti 1.8.2020, c) §16 bodu 34 §6l odst. 2, které nabývá účinnosti 1.1.2021 a d) §6 a §20 bodů 1 až 10, která nabývají účinnosti 1.7.2022.
zákon
zákon Parlamentu
Spoje a telekomunikace, Státní a místní správa