Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
367/2019 Sb.
17.12.2019
31.12.2019
01.01.2020
Zákon nabývá účinnosti 15.1.2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 38, čl. IV, čl. V bodů 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12 a 14 a čl. VI, která nabývají účinnosti 1.1.2020, a ustanovení čl. VII bodů 10 a 43, která nabývají účinnosti 1.10.2020.
zákon
zákon Parlamentu
Železniční doprava