Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
363/2019 Sb.
17.12.2019
31.12.2019
01.01.2020
Zákon nabývá účinnosti 1.1.2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 4 až 8 a 20, které nabývají účinnosti 1.7.2020.
zákon
zákon Parlamentu
Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení