Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

363/2019 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

363

ZÁKON

ze dne 17. xxxxxxxx 2019,

xxxxxx se xxxx zákon č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

Xx. I

Zákon č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 137/1996 Xx., zákona x. 132/1997 Sb., zákona x. 242/1997 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 158/1998 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., zákona x. 155/2000 Sb., xxxxxx č. 492/2000 Xx., zákona x. 271/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 125/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., zákona x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Sb., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 204/2005 Xx., xxxxxx x. 218/2005 Sb., xxxxxx č. 377/2005 Xx., zákona x. 381/2005 Xx., zákona x. 552/2005 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Sb., xxxxxx č. 214/2006 Xx., zákona x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., zákona x. 382/2008 Xx., zákona x. 414/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., zákona x. 346/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 331/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 48/2013 Sb., zákona x. 267/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 306/2013 Sb., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 253/2014 Xx., zákona x. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 98/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 200/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Sb. x xxxxxx x. 277/2019 Xx., xx xxxx takto:

1. V §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "a xxxxxxxxx xx xxxxxxx" nahrazují xxxxx ", xxxxxxxxx xx bydlení x xxxxxxx".

2. V §7 xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 76 zní:

"(5) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, považují xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 4, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a existenční xxxxxxx76).

76) §4 zákona x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

3. X §18 xxxx. 2 se za xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) bodu 5,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx c) až x) xx označují xxxx písmena x) xx x).

4. V §24 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxx na xxxxxxxxx xx bydlení xx vlastník xxxx xxxxxxx xxxx, jestliže

a) xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vlastníka, xxxx xxxxxxx bytu x xxxxxxxx posuzovaných xxxx a xxxxxxxxxxx 0,30, x xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxxx 0,35, x současně

b) xxxxxx xxxxxxxxxx příjmu a xxxxxxxxxxx 0,30, x xx území hlavního xxxxx Prahy xxxxxxxxxxx 0,35, xxxx xxxxx xxx částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.".

5. X §24 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova ", xxxxx xx v xxx hlášen x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

6. X §24 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx kalendářního xxxxxx, přihlíží se x xxxx změně xxx xxxxx xxxxxxxxx xx bydlení až xx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bydliště x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo se xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx bytu.".

7. X §25 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx x něm xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx pobytu" xxxxxxx.

8. X §25 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno b).

9. X §30 xxxx. 1 xx částka "220 000 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "300 000 Xx".

10. X §30 xxxx. 3 xxxx. a) x x) se xxxxxx "7 600 Kč" xxxxxxxxx částkou "10 000 Kč. ".

11. X §30 odst. 3 písm. b) xx xxxxx "xxxxxxx. X xxxxxxx, xx x xxxxxxx z xxxxxx lze stanovit xx xxx xxxxxxxx xxxxxx uvedený denní xxxxxxxxxx základ, vychází xx při xxxxxxxxx xxxx rodičovského xxxxxxxxx x toho xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu, který xx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "měsíčně; xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x toho xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxx o rodičovský xxxxxxxxx rodičem doložen; xxxx-xx doloženy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx, xxxxx xx xxxxx".

12. X §30x se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) X případě, xx xxxxx xxxxxx x vícerčata x xxxxx xxxx více xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx o odstranění xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx péče x vícerčata rozhodnout xxxxxxxx od postupu xxxxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2.".

13. X §31 odst. 3 xxxx. x) xx číslo "46" xxxxxxxxx xxxxxx "92".

14. X §51 xxxx. 3 xxxx druhé xx slova "xx 31. xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx 30. xxxx" x na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx doplňují xxxxx ", xxxxx x odůvodněných případech xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx neumožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx".

15. X §54x odst. 1 xx xxxxxx "220 000 Kč" zrušuje.

16. X §54x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

17. X §54x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odměnu xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)" xx xxxxxxxxx xxxxx "rodiči xxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx".

18. X §59 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "nebo §35" xxxxxxx.

19. V §59 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 xx 6.

20. V §65 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na bydlení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx, xxxxx osoba x s xx xxxxxxxx posuzované xxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx příspěvek xx bydlení x xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nedá xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx skutečností rozhodných xxx nárok xx xxxxxxxxx na bydlení xxxx jeho výši, xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx nepřizná xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx o xxxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx.".

21. V §67 xxxx. 2 xx xx větu xxxxx xxxxxx věta "Xxxxxx xx nevede x xxxxxxx změny xxxx dávky, jejího xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §61 x x xxxxxxx xxxxxxx rozdílu xxxx výší rodičovského xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx §30x odst. 3; x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vydává xxxxxxxx.".

22. X §67 odst. 4 větě xxxxx xx slova "v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx uvedená xx větě druhé) xxxxxxxxx o dávku xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxx nezletilou xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx zástupce (xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx) není xxxx" xxxxxxx.

23. V §68 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx bodu xx doplňují slova "xxxxxx, x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx nároku a xxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxx podané žádosti xxxxxxxxx".

24. X §69 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", nejde-li x případy uvedené x §67 odst. 2 xxxx druhé".

25. X §69 odst. 1 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x x §67 xxxx. 2 větě xxxxx".

26. V §69 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x §58 odst. 2" nahrazují xxxxx ", §58 xxxx. 2 x x §67 xxxx. 2 xxxx druhé".

27. V §70 xx za xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) V xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxx splátky dávky xx změně xxxx xxxx nebo xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.

28. X §70 odst. 5 x 6 se xxxxx "a 3" xxxxxxxxx xxxxx "xx 4".

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx příspěvek xx xxxx xxxxx zákona x. 117/1995 Sb., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxx nabude xxxxxxxxx, x to xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x dítě xxxx xxxx xx 4 let xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, a xxxxxxx nedočerpal x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xx xxxx dítě xx xxxx xx xxxx xxxxx zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se při xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx vyplacené xxx xxxx o xxxx xxxx nebo xxxx xx xxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona. Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočky x xxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx nabude xxxxxxxxx, xxxxxxx sdělení x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; toto xxxxxxx xx nedoručuje xx vlastních xxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx do 4 xxx věku, které xxxx nejmladší v xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx x datu xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx částkou xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxx vyměřovacího základu xxx xxxxxxxxx peněžité xxxxxx x mateřství xxxx nemocenského x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dítěte xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2020, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 2, 4 xx 8 x 20, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Informace

Právní předpis x. 363/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 2, 4 až 8 x 20, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.