Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

363/2019 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

363

XXXXX

xx xxx 17. xxxxxxxx 2019,

kterým xx xxxx xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. X

Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx., xxxxxx č. 132/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., zákona x. 158/1998 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx č. 492/2000 Xx., zákona x. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 125/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 438/2003 Xx., zákona x. 453/2003 Sb., xxxxxx č. 53/2004 Xx., zákona x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Xx., zákona x. 124/2005 Sb., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 204/2005 Xx., zákona x. 218/2005 Sb., xxxxxx č. 377/2005 Xx., zákona č. 381/2005 Sb., zákona x. 552/2005 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., zákona x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 134/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 382/2008 Sb., xxxxxx x. 414/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx č. 346/2010 Xx., zákona x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., zákona č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 331/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx., zákona č. 48/2013 Xx., xxxxxx x. 267/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 306/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Sb., xxxxxx č. 253/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Sb., zákona x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 98/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 200/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., zákona x. 92/2018 Sb., zákona x. 32/2019 Xx. x xxxxxx x. 277/2019 Sb., xx xxxx takto:

1. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxx xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx".

2. X §7 xxxxxxxx 5 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 76 xxx:

"(5) Xxx-xx o příspěvek xx bydlení, xxxxxxxx xx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx76).

76) §4 xxxxxx x. 110/2006 Sb., x životním x xxxxxxxxxxx minimu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

3. X §18 odst. 2 xx xx xxxxxxx b) vkládá xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) podle §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx c) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena d) xx h).

4. X §24 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bytu, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxx xxxxxx součinu xxxxxxxxxx příjmu xxxxxxxxx, xxxx nájemce xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 0,30, x xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxxx 0,35, x současně

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 0,30, a xx území hlavního xxxxx Prahy koeficientu 0,35, xxxx xxxxx xxx částka normativních xxxxxxx xx bydlení.".

5. X §24 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx ", xxxxx je v xxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

6. X §24 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Změní-li xxxxxxxxx xxxxx bydliště x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx až xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxx společně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx.".

7. X §25 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "a xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

8. X §25 odst. 3 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

9. X §30 odst. 1 xx částka "220 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "300 000 Xx".

10. X §30 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx xxxxxx "7 600 Xx" xxxxxxxxx částkou "10 000 Kč. ".

11. X §30 odst. 3 xxxx. b) xx slova "xxxxxxx. X xxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vychází xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vyšší" nahrazují xxxxx "xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx doložen; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx základy xxxx xxxxxx, xxxxxxx se x toho, xxxxx xx vyšší".

12. V §30x se doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) X případě, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, přitom xxxxx dále pečuje xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o odstranění xxxxxxxx zákona ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x délce péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2.".

13. X §31 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "46" xxxxxxxxx xxxxxx "92".

14. X §51 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "do 31. xxxxx" nahrazují xxxxx "xx 30. xxxx" a na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx ", pokud x odůvodněných případech xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx".

15. V §54x xxxx. 1 xx xxxxxx "220 000 Kč" xxxxxxx.

16. X §54a xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

17. X §54x odst. 3 xx xxxxx "nebo xxxxxxxxxx" zrušují a xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pěstouna (xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

18. X §59 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx §35" xxxxxxx.

19. V §59 xx xxxxxxxx 3 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 až 6.

20. X §65 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx příjemce příspěvku xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxx posuzované xxxxx xxxxxxx, x to x cílem xxxxxxxx xxxxxxx x místě xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx výši. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx posuzovaná nedá xxxxxxx xx vstupem xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx bydlení xxxx xxxx výši, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx být xxxxxx úkonem xx xxxxxxxx řízení.".

21. V §67 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxx vkládá xxxx "Xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx změny xxxx dávky, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §61 a v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30x xxxx. 3; x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.".

22. X §67 odst. 4 xxxx xxxxx xx slova "x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx dvou xxxxxx xxx xxx, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx, aby x xxxxx xxx nezletilou xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx zástupce (xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx) xxxx xxxx" xxxxxxx.

23. X §68 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" a na xxxxx xxxxx xxxx xx doplňují xxxxx "xxxxxx, x něhož xx být při xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podané xxxxxxx xxxxxxxxx".

24. X §69 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx-xx x xxxxxxx uvedené x §67 xxxx. 2 větě xxxxx".

25. X §69 xxxx. 1 se na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x x §67 xxxx. 2 xxxx xxxxx".

26. V §69 xxxx. 1 písm. x) xx slova "x §58 odst. 2" xxxxxxxxx slovy ", §58 xxxx. 2 a v §67 odst. 2 xxxx xxxxx".

27. V §70 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) X xxxxxxxxx podle §67 xxxx. 2 xxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxx splátky dávky xx změně xxxx xxxx nebo xxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx dávky.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 až 5 se označují xxxx odstavce 4 xx 6.

28. V §70 xxxx. 5 x 6 xx xxxxx "x 3" xxxxxxxxx xxxxx "až 4".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx podle zákona x. 117/1995 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxx xxxxxx, který xxxxxx o dítě xxxx xxxx xx 4 xxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x rodině, a xxxxxxx nedočerpal x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rodičovského příspěvku xx xxxx dítě xx xxxx ve xxxx podle zákona x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, přihlíží x částce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx x xxxx xxxx xxxx děti xx dobu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x pobočka xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx sdělení x změně výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; toto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x dítě nebo xxxx do 4 xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx celkovou částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx rozdíl xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x nejvyšší xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nenáleží.

3. Pro xxxxxxxxx nároku x xxxx měsíčních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dítěte xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. III

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I bodů 2, 4 až 8 x 20, xxxxx xxxxxxxx účinnosti dnem 1. července 2020.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 363/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020, x výjimkou ustanovení čl. I xxxx 2, 4 až 8 x 20, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.