Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2019 sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ve věci návrhu na zrušení §72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.
337/2019 Sb.
12.11.2019
17.12.2019
01.01.2021
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)