Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
329/2019 Sb.
05.12.2019
10.12.2019
01.01.2020
Vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2020 s výjimkou ustanovení §11, které nabývá účinnosti 1.4.2020.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Podnikání - privatizace, Právní pořádek, Zdravotnictví a zdravotní pojištění