Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
321/2019 Sb.
18.11.2019
06.12.2019
01.01.2020
nařízení
nařízení vlády
Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)