Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2020.


Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

321/2019 Sb.

Nařízení vlády

§1 §2 §3 §4 §5

INFORMACE

321

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze xxx 18. listopadu 2019

o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení pracovní xxxxxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx náhrady xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §271u xxxx. 2 xxxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 205/2015 Xx.:

§1

Xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx") a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dřívějších xxxxxxxx xxxxxxxx1), xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx výdělek xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx2), x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx pozůstalých, xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x 5,2 % x x 151 Xx.

§2

(1) Vznikl-li nárok xx náhradu xx xxxxxx na xxxxxxx x xx náhradu xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2019, průměrný xxxxxxx rozhodný xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x náhrady nákladů xx výživu xxxxxxxxxxx xx podle §1 xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx §1 xx provede xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze x důsledku zvýšení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx zabezpečení, nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx podle §1 xx provede xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x případech, kdy xx náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, protože xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §195 xxxx. 2 xxxxxx x. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, účinné xxxx 1. červnem 1994.

§3

Pro xxxxxxx xx xxxxxx na výdělku x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxxx čl. V xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx České národní xxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx., x některé xxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pozůstalých, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

§5

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Ministryně xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx:

Xxxx.-Xxx. Xxxxxxxx, XXx., x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 321/2019 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §112 xxxxxx x. 99/1948 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxxxx x. 58/1956 Xx., x náhradě xxxxx za pracovní xxxxx x o xxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§7 x 31 xxxxxx x. 150/1961 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nemocech x xxxxxxxx.

§8 zákona x. 30/1965 Sb., x odškodňování xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x povolání.

§193, 195, 197 x 199 xxxxxx č. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxx xxxxx č. 138/1976 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání.

Nařízení xxxxx č. 60/1982 Sb., x úpravě xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání.

Zákon č. 297/1991 Sb., x úpravě xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 191/1993 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x povolání.

Nařízení vlády č. 263/1994 Sb., x úpravě xxxxxxx za ztrátu xx výdělku po xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx nemocí x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 291/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu na xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání.

Nařízení xxxxx č. 298/1996 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx nemocí x povolání x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx neschopnosti nebo xxx xxxxxxxxxx (úprava xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 318/1997 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx nemocí x xxxxxxxx x x xxxxxx náhrady za xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx (úprava náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxx).

Xxxxxxxx vlády č. 320/1998 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z povolání x o xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při invaliditě (xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 283/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x úpravě xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx).

Xxxxxxxx vlády č. 18/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 464/2001 Sb., x úpravě xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x povolání x x úpravě xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku).

Nařízení xxxxx č. 60/2003 Sb., x xxxxxx náhrady za xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání a x úpravě xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxx invaliditě (úprava xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku).

Nařízení vlády č. 482/2003 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 67/2005 Sb., x úpravě xxxxxxx xx ztrátu na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x povolání, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na výživu xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx na výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo při xxxxxxxxxx (xxxxxx náhrady).

Nařízení xxxxx č. 534/2005 Sb., x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x povolání, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pozůstalých x o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx invaliditě (xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 557/2006 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, x úpravě xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pozůstalých (xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 366/2007 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x úpravě náhrady xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx náhrady).

Nařízení xxxxx č. 447/2008 Sb., x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx nemocí x povolání, o xxxxxx náhrady za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx nákladů xx výživu xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 417/2010 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x úpravě xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx pozůstalých (xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx vlády č. 9/2012 Sb., x úpravě xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti vzniklé xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání, x xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxx invaliditě x x xxxxxx náhrady xxxxxxx na výživu xxxxxxxxxxx (xxxxxx náhrady).

Nařízení xxxxx č. 483/2012 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx na xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 439/2013 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x úpravě xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx x x úpravě xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pozůstalých (xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx vlády č. 306/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx z xxxxxxxx x x úpravě xxxxxxx nákladů na xxxxxx pozůstalých xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 351/2015 Sb., o xxxxxx náhrady za xxxxxx na výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo nemocí x xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx xxxxx pracovněprávních xxxxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 433/2016 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx po xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním úrazem xxxx nemocí x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výživu pozůstalých xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 406/2017 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání x x xxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů (nařízení x xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 321/2018 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx náhrady xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxx náhrady).