Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2020.


Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

321/2019 Sb.

Nařízení vlády

§1 §2 §3 §4 §5

INFORMACE

321

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx xxx 18. xxxxxxxxx 2019

x xxxxxx náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx náhrady xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (nařízení o xxxxxx náhrady)

Vláda xxxxxxxx xxxxx §271u xxxx. 2 xxxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 205/2015 Xx.:

§1

Xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx") x xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů1), se xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx výdělek xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx, xxxxxxxxx zvýšený xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx2), x xxx xxxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x 5,2 % x o 151 Xx.

§2

(1) Vznikl-li nárok xx náhradu za xxxxxx na xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2019, xxxxxxxx xxxxxxx rozhodný pro xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx §1 xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle §1 xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pozůstalých; xx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x případech, xxx xx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu podle xxxxxxxx předpisů o xxxxxxxxx zabezpečení, xxxx x xxxxxxxxxx pojištění.

(3) Xxxxxx xxxxx §1 xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §195 xxxx. 2 xxxxxx x. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx 1. červnem 1994.

§3

Pro xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xx její xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxxx čl. V xxxxxx č. 160/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx České národní xxxx č. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pozůstalých, upravené xxxxx tohoto nařízení, xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

§5

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2020.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx:

Xxxx.-Xxx. Xxxxxxxx, XXx., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 321/2019 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §112 zákona x. 99/1948 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxxxx x. 58/1956 Xx., x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx nákladů léčebné xxxx x dávek xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§7 x 31 xxxxxx č. 150/1961 Xx., x xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx x nemocech x xxxxxxxx.

§8 zákona x. 30/1965 Xx., x odškodňování pracovních xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx.

§193, 195, 197 a 199 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce.

2) Xxxxxxxx vlády č. 138/1976 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx náhrad xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 60/1982 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx náhrad xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx vzniklé pracovním xxxxxx xxxx nemocí x povolání.

Zákon č. 297/1991 Sb., x xxxxxx náhrady xx ztrátu xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání.

Nařízení xxxxx č. 191/1993 Sb., o xxxxxx náhrady za xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx nebo nemocí x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády č. 263/1994 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku po xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády č. 291/1995 Sb., x úpravě xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po skončení xxxxxxxx neschopnosti vzniklé xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 298/1996 Sb., x xxxxxx náhrady za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzniklé pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x úpravě xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx neschopnosti nebo xxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 318/1997 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 320/1998 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x o úpravě xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx invaliditě (xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku).

Nařízení xxxxx č. 283/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání a x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku).

Nařízení xxxxx č. 18/2001 Sb., x úpravě xxxxxxx za ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 464/2001 Sb., x úpravě xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x povolání x x xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx invaliditě (xxxxxx náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 60/2003 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání a x xxxxxx náhrady xx xxxxxx na xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx (úprava xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 482/2003 Sb., o xxxxxx xxxxxxx za ztrátu xx výdělku po xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx (xxxxxx náhrady xx xxxxxx na xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 67/2005 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx náhrady xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx (xxxxxx náhrady).

Nařízení xxxxx č. 534/2005 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx nákladů xx výživu pozůstalých x x xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx vlády č. 557/2006 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx, o úpravě xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx při invaliditě x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 366/2007 Sb., x xxxxxx náhrady xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z povolání, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx invaliditě x x úpravě náhrady xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 447/2008 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 417/2010 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku po xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx pracovní neschopnosti xxxx xxx invaliditě x o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx pozůstalých (xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx vlády č. 9/2012 Sb., x úpravě xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem nebo xxxxxx z xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx (úprava xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 483/2012 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání, o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx náhrady nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx náhrady).

Nařízení xxxxx č. 439/2013 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx pracovní neschopnosti xxxx xxx invaliditě x o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (úprava xxxxxxx).

Xxxxxxxx vlády č. 306/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx úrazem nebo xxxxxx z povolání x x xxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů (xxxxxxxx x úpravě náhrady).

Nařízení xxxxx č. 351/2015 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxx nebo nemocí x povolání x x úpravě xxxxxxx xxxxxxx na výživu xxxxxxxxxxx xxxxx pracovněprávních xxxxxxxx (nařízení x xxxxxx náhrady).

Nařízení xxxxx č. 433/2016 Sb., x úpravě xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx z xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx nákladů xx výživu xxxxxxxxxxx xxxxx pracovněprávních xxxxxxxx (xxxxxxxx x úpravě xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 406/2017 Sb., x úpravě xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti vzniklé xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxx pozůstalých xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (nařízení x úpravě xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 321/2018 Sb., x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx náhrady xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxx náhrady).