Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2020.


Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

321/2019 Sb.

Nařízení vlády

§1 §2 §3 §4 §5

INFORMACE

321

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 18. xxxxxxxxx 2019

o xxxxxx náhrady xx xxxxxx xx výdělku xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x povolání x x úpravě xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxx náhrady)

Vláda xxxxxxxx xxxxx §271u xxxx. 2 zákona x. 262/2006 Sb., zákoník xxxxx, xx znění xxxxxx x. 205/2015 Xx.:

§1

Xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku po xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx nemocí z xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušející xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1), xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx výdělek rozhodný xxx xxxxxxx xxxxxxx xx ztrátu na xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx2), x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxx pracovněprávních xxxxxxxx, xx xxxxxxx x 5,2 % x o 151 Xx.

§2

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xx náhradu xx xxxxxx na výdělku x xx xxxxxxx xxxxxxx na výživu xxxxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2019, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na výdělku x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pozůstalých xx xxxxx §1 xxxxxxxxx.

(2) Úprava podle §1 xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pozůstalých; na xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx v případech, xxx xx náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx zabezpečení, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx podle §1 xx provede xx xxxxxx zaměstnance x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ustanovení §195 xxxx. 2 zákona x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, účinné xxxx 1. červnem 1994.

§3

Xxx náhradu xx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxxx čl. V xxxxxx x. 160/1993 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 589/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Sb., x některé další xxxxxx.

§4

Náhrada za xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx, upravené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx od 1. xxxxx 2020.

§5

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2020.

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Ministryně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:

Xxxx.-Xxx. Xxxxxxxx, XXx., x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 321/2019 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §112 xxxxxx x. 99/1948 Xx., x xxxxxxxx pojištění.

§6 xxxxxx x. 58/1956 Xx., x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx zabezpečení.

§7 a 31 xxxxxx x. 150/1961 Xx., x xxxxxxxxx při pracovních xxxxxxx a nemocech x povolání.

§8 xxxxxx x. 30/1965 Sb., x odškodňování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx.

§193, 195, 197 x 199 xxxxxx č. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx.

2) Nařízení vlády č. 138/1976 Sb., x úpravě xxxxxxxxx náhrad za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x povolání.

Nařízení vlády č. 60/1982 Sb., x úpravě xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx.

Xxxxx č. 297/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání.

Nařízení xxxxx č. 191/1993 Sb., x xxxxxx náhrady xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 263/1994 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády č. 291/1995 Sb., x xxxxxx náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxx po skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem nebo xxxxxx x povolání.

Nařízení xxxxx č. 298/1996 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti nebo xxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku).

Nařízení vlády č. 318/1997 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo při xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx).

Xxxxxxxx vlády č. 320/1998 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z povolání x x xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx na výdělku).

Nařízení xxxxx č. 283/1999 Sb., o xxxxxx náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxx invaliditě (xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx).

Xxxxxxxx vlády č. 18/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx nemocí x xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxx náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxx).

Xxxxxxxx vlády č. 464/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx invaliditě (xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx na výdělku).

Nařízení xxxxx č. 60/2003 Sb., x xxxxxx náhrady za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx (úprava xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku).

Nařízení xxxxx č. 482/2003 Sb., x xxxxxx xxxxxxx za ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním úrazem xxxx nemocí z xxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx skončení pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx).

Xxxxxxxx vlády č. 67/2005 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x úpravě xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxx náhrady xx xxxxxx na výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo při xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 534/2005 Sb., x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx vzniklé pracovním xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x úpravě xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 557/2006 Sb., o xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí z xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx při invaliditě x o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pozůstalých (xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx vlády č. 366/2007 Sb., x úpravě náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání, x xxxxxx náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x úpravě xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 447/2008 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, o xxxxxx náhrady xx xxxxxx xx výdělku xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo při xxxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx náhrady).

Nařízení xxxxx č. 417/2010 Sb., x úpravě xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx, x úpravě xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx (úprava xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 9/2012 Sb., x xxxxxx náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxx po skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x úpravě náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx náhrady xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 483/2012 Sb., x xxxxxx náhrady xx xxxxxx na xxxxxxx xx skončení pracovní xxxxxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo při xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pozůstalých (xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 439/2013 Sb., x xxxxxx xxxxxxx za ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx invaliditě x x úpravě xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx vlády č. 306/2014 Sb., x xxxxxx náhrady xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů (xxxxxxxx x xxxxxx náhrady).

Nařízení xxxxx č. 351/2015 Sb., o xxxxxx náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzniklé pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání x x úpravě xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pracovněprávních xxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 433/2016 Sb., o xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxxx nákladů xx výživu xxxxxxxxxxx xxxxx pracovněprávních předpisů (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx č. 406/2017 Sb., x úpravě xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx z xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxx pozůstalých podle xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů (xxxxxxxx x xxxxxx náhrady).

Nařízení xxxxx č. 321/2018 Sb., o xxxxxx náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x povolání a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pracovněprávních xxxxxxxx (nařízení x xxxxxx xxxxxxx).