Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
312/2019 Sb.
31.10.2019
28.11.2019
01.02.2020
zákon
zákon Parlamentu
Stavebnictví, Vodní a lesní hospodářství