Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2019 sp. zn. Pl. ÚS 7/19 ve věci návrhu na zrušení §259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
309/2019 Sb.
30.10.2019
26.11.2019
26.11.2019
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)