Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 24. září 2019 sp. zn. Pl. ÚS 4/19 ve věci návrhu na zrušení §9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
302/2019 Sb.
24.09.2019
20.11.2019
20.11.2019
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)