Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
278/2019 Sb.
15.10.2019
06.11.2019
01.01.2020
Zákon nabývá účinnosti 1.1.2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 13, které nabývá účinnosti 1.1.2021.
zákon
zákon Parlamentu
Poplatky (místní, soudní, notářské, správní)