Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
277/2019 Sb.
15.10.2019
06.11.2019
31.12.2019
Zákon nabývá účinnosti 1.1.2022, s výjimkou ustanovení čl. LXI bodu 25 a části šedesáté třetí, které nabývají účinnosti 31.12.2019.
zákon
zákon Parlamentu
Právní pořádek, Sociálně ekonomické informace (klasifikace, statistika)