Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO 14065:2013 a dalších norem, které tuto normu mění nebo nahrazují, a prováděním akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení programu EMAS podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1221/2009 a dalších předpisů, které toto nařízení mění nebo nahrazují
267/2019 Sb.
28.08.2019
29.10.2019
13.11.2019
sdělení
sdělení ministerstva
Míry - normy (normalizace a měření, zkušebnictví), Podnikání - privatizace