Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.11.2019.


Sdělení o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO 14065:2013 a dalších norem, které tuto normu mění nebo nahrazují, a prováděním akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení programu EMAS podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1221/2009 a dalších předpisů, které toto nařízení mění nebo nahrazují

267/2019 Sb.

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu

INFORMACE

267

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §15 xxxx. 4 xxxxxx x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že svým xxxxxxxxxxx x. 68/2019 xx dne 28. xxxxx 2019, č. x. XXX 51579/19/31800/01000, XXX: XXXXX02XXX54 pověřilo Xxxxx institut xxx xxxxxxxxxx, x. p. x., xx sídlem x Xxxxx 3, Xxxxxxxx 54/3, XXX 25677675:

1. prováděním akreditace xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx XXX XX ISO 14065:2013 x xxxxxxx xxxxx, které xxxxx XXX EN XXX 14065:2013 xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx XX a Xxxx (XX) č. 1221/2009 x dalších xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx právní moci xxx 14. xxxx 2019.

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx:

xxx. Xxx. Xxxxxxxx, Xx.X., XXX, x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 267/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.11.2019.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.