Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 9. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 34/17 ve věci návrhu na zrušení §148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.
224/2019 Sb.
09.07.2019
05.09.2019
20.09.2019
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)