Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, přijaté v Římě dne 6. prosince 1951, revidované na 20. zasedání konference FAO v listopadu 1979 a na 29. zasedání konference FAO v listopadu 1997
16/2019 Sb. m. s.
06.12.1951
02.10.2005
01.05.2019
sdělení
sdělení ministerstva
Mezinárodní smlouvy, Příroda a životní prostředí (odpady)