Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 12. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/17 ve věci návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
89/2019 Sb.
12.02.2019
29.03.2019
13.04.2019
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)