Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 43/17 ve věci návrhu na zrušení části §39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
75/2019 Sb.
29.01.2019
19.03.2019
03.04.2019
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)