Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
444/2017 Sb.
12.12.2017
15.12.2017
01.01.2018
vyhláška
vyhláška ministerstva
Nábor a rozmisťování pracovníků, Občané - občanská práva, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)