Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)
337/2017 Sb.
06.10.2017
16.10.2017
31.10.2017
vyhláška
vyhláška ministerstva
Zdravotnictví a zdravotní pojištění