Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
225/2017 Sb.
27.06.2017
31.07.2017
01.01.2018
zákon
zákon Parlamentu
Stavebnictví