Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.
337/2016 Sb.
05.10.2016
18.10.2016
01.01.2017
Ustanovení části druhé čl. II body 7 a 13 nabývají účinnosti dne 1.1.2018.
nařízení
nařízení vlády
Mzdy, platy, odměňování, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)