Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2017.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.

337/2016 Sb.

Nařízení vlády

ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Čl. II

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. III

INFORMACE

337

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx dne 5. října 2016,

xxxxxx xx mění nařízení xxxxx x. 567/2006 Xx., x minimální xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mzdy, x vymezení ztíženého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výši xxxxxxxxx xx mzdě xx xxxxx ve ztíženém xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxx vlády x. 589/2006 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx úprava pracovní xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 353/2008 Xx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §100 odst. 1, §112 xxxx. 2 x §117 xxxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Sb.:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxxxx xxxxx x minimální xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí x x výši xxxxxxxxx xx mzdě xx xxxxx xx ztíženém xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. I

Nařízení xxxxx č. 567/2006 Sb., o xxxxxxxxx mzdě, x xxxxxxxxxx úrovních xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výši xxxxxxxxx ke mzdě xx práci ve xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 249/2007 Xx., xxxxxxxx vlády x. 452/2009 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 246/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 210/2013 Xx., nařízení vlády x. 204/2014 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 233/2015 Xx. x xxxxxxxx vlády x. 336/2016 Sb., xx xxxx takto:

1. V §6 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx l), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx 90 xxxxx, xxxxxxxx xx v xxxx xxxxxxxxx výkonu práce xxx xxxxxxxxxxx nedostupné xxxx xxxxxxx společenské xxxxxxxxx a sociální xxxxxx, xxxx je xxxxxx dostupnost značně xxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx přerušení xxxxx xxxxxx, před xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.".

2. V §7 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxx xxxxxxxxx ke xxxx za xxxxx xx ztíženém xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx nejméně 10 % základní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §2 x §5 xxxx. 1 za xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx směně xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.".

3. X xxxxxxx x části XX se x xxxxx Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx text, xxxxx zní:

"5. xxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxx x opravy xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx přesahuje 8 xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxx 16 xxxx.".

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx odchylná xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

Xx. II

Nařízení xxxxx č. 589/2006 Sb., kterým xx stanoví odchylná xxxxxx xxxxxxxx xxxx x doby odpočinku xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 353/2008 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §1 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "x" nahrazuje xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxxxx autobusu xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jízdním xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x".

2. X §2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx za slovo "xxxx" vkládají xxxxx "xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

3. V §2 xx na konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "(xxxx xxx "člen xxxxxx xxxxxxxxxx automobilu nebo xxxxxxxx")".

4. X §2 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxx dopravě27)".

Poznámka pod xxxxx x. 27 xxx:

"27) §2 xxxx. 7 xxxx. a) xxxxxx č. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

5. X §2 písm. d) xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxx autobusu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx délka xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx 50 xx" xxxxxxx.

6. X §2 xx za písmeno x) vkládá nové xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x průvodčí, x xxxxx délka xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx 50 km (xxxx xxx "člen xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobní dopravě"); xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx autobusu xxxxx xxxxxxx x),".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx označují xxxx xxxxxxx x) až x).

7. X §2 xx xxxxxxx g) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

8. X §3 xxxx. x) xx slova "x xxxxxxxx doby čekání xxxx xxxxx xx xxxxxxx linkové xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx jízdním xxxxx," xxxxxxx.

9. V §3 se za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) čekáním xxxx spoji xx xxxxxxx linkové xxxxxx xxxxxxx prováděné autobusy xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxx jinou práci xxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doby (xxxx xxx "xxxx xxxxxx xxxx xxxxx"),".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

10. §9x xx xxxxxxx.

11. X xxxxx druhé xxxxx X xx xx xxx 3 xxxxxxxx xxx 4, xxxxx xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 28 xxx:

"Xxx 4

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx spoji

§9a

Za xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx čekání xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaručené mzdy xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx28). Doby xxxxxx mezi xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx sčítají.

28) §3 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx x. 567/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxx, o xxxxxxxxxx úrovních xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxxxxx x o xxxx xxxxxxxxx ke xxxx xx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

12. X xxxxx xxxxx xx xx xxxxx V xxxxxx xxxx xxxxx XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX VI

ČLEN OSÁDKY XXXXXXXX X LINKOVÉ XXXXXX XXXXXXX

§19x

Xx pracovní xxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §16 až 19.

§19x

Xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx autobusu x xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxx xxxxx §9x.".

Xxxxxxxxx xxxxx XX xx XXXX xx xxxxxxxx jako xxxxx XXX xx XX.

13. X části druhé xx hlava XX xxxxxx nadpisu zrušuje.

14. X §28 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. III

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, x výjimkou xxxxxxxxxx části xxxxx čl. II bodů 7 x 13, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2018.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:

Xxx. Marksová x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 337/2016 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2017, x xxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx čl. II xxxx 7 x 13, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.