Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o evidenci tržeb
112/2016 Sb.
16.03.2016
13.04.2016
01.09.2016
31.12.2022
Zákon nabývá účinnosti 1.12.2016, s výjimkou ustanovení §10 až §17 a §32, která nabývají účinnosti 1.9.2016.
zákon
zákon Parlamentu
Daně - dávky, Podnikání - privatizace