Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
205/2015 Sb.
23.07.2015
17.08.2015
01.10.2015
zákon
zákon Parlamentu
Pracovně právní vztahy (pracovní poměr), Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení, Zdravotnictví a zdravotní pojištění