Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2015.


Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony

205/2015 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákoníku práce Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. IV

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce Čl. V

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění Čl. VI

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 306/2008 Sb. Čl. VII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 479/2008 Sb. Čl. VIII

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o zdravotních službách Čl. IX

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o specifických zdravotních službách Čl. X

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Čl. XI

ČÁST DVANÁCTÁ - Zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a některých dalších zákonů Čl. XII

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XIII

INFORMACE

205

ZÁKON

ze dne 23. xxxxxxxx 2015,

xxxxxx se xxxx zákon x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx zákoníku xxxxx

Xx. I

Zákon č. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx zákona x. 585/2006 Xx., zákona x. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 116/2008 Xx., xxxxxx x. 121/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 294/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 286/2009 Sb., xxxxxx č. 320/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Xx., xxxxxx č. 185/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., zákona x. 367/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 385/2012 Xx., zákona č. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 155/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx č. 182/2014 Xx. x xxxxxx x. 250/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zaměstnavatelů".

2. X §1x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uspokojivých x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxx výkon xxxxx, xxxxxxxxxxxxx odměňování xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyjadřují xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

3. X §33 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx109)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx, odborové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu".

Poznámka xxx xxxxx č. 109 xx zrušuje.

4. X §67 xxxx. 2 xx xxxxx "zařízením xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "§367 odst. 1" se xxxxxxxxx xxxxx "§270 odst. 1".

5. X §76 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

6. V §77 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxx-xx sjednán způsob xxxxxxx právního xxxxxx xxxxxxxxxx dohodou o xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx důvodu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx dnem, x xxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx straně, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx právního vztahu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx právního xxxxxx xxxxxxxxxx dohodou x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx o pracovní xxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".

7. X §103 odst. 1 xxxx. x) a x §106 odst. 4 písm. b) xx slova "preventivním xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

8. X §103 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx prohlídce" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

9. Xx konci xxxxx §180 se xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 1 a 2".

10. X §224 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "pracovnělékařské xxxxxx".

11. Xxxx xxxxxxxxx xxx:

"XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX X NEMAJETKOVÉ XXXX

XXXXX X

XXXXXXXX

§248

(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx zajišťovat xxxx xxxxxxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx plnit xxx xxxxxxxx úkoly bez xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx; xxxxxx-xx závady, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnavatel xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx od xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx kontrole x xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx ochrana xxxxxxxxx. Xxxxxx prohlídku xxxx xxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx pohlaví.

§249

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx nedocházelo x xxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxxx xxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Hrozí-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx povinen xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; nemusí xxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx ostatní zaměstnance, xxxxxxxxx osoby xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxx nahradit xxxxx

§250

(1) Zaměstnanec xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterou xx xxxxxxxx zaviněným porušením xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů nebo x přímé xxxxxxxxxxx x xxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx způsobena xxxx xxxxxxxxx povinností xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nahradit xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §252 x 255.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx

§251

(1) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxx vědomě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx hrozící xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxx zabráněno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobena, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx možné xxxxxxxx xxxxx.

(2) Zaměstnanec není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx hrozící xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx si přitom xxxxxxxx přiměřeným okolnostem.

Díl 3

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x ztráta svěřených xxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxxx

§252

(1) Byla-li xx xxxxxxxxxxxx uzavřena xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx"), xx xxxxx se považují xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx disponovat xx celou dobu, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Dohoda x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx hodnoty xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x den, xxx xxxxxxx xxxxx dosáhne 18 xxx věku.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx svěřené hodnoty xxxx být uzavřena xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinnosti nahradit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx schodek xxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§253

(1) Xxxxxxxxxxx, který uzavřel xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx svěřené xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx, vykonává-li xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xx jinou práci xxxx na jiné xxxxxxxxxx, xx-xx překládán, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x době do 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx obdržení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neodstraní xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které brání xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx svěřeny x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx je na xxxxxxxxxx xxxxxxx jiný xxxxxxxxxxx nebo ustanoven xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx dohody x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxxx formu.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxx dohody xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, není-li x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx den xxxxxxxx.

§254

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx jiné práce, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx, kde xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vyúčtování xxxxxxxxx hodnot, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx inventuru xxxxxxx xxx uzavření xxxxx o xxxxxxxxxxxx xx svěřené hodnoty xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci, xxx xxxxxx závazku ze xxxxx těchto xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx práci xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx přeložení xxxxx xxxxxxxx zavázaných xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxx xxxxxxxx a xx žádost kteréhokoliv xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při změně x jejich kolektivu, xxxxxxxxx xxx odstoupení xxxxxxxxx z xxxx xx dohody x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx který byl xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx převeden xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nepožádá zároveň x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxx nejbližší xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx pracují zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx svěřených xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx inventury, xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx x odpovědnosti xx svěřené hodnoty xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx inventurou nahradit.

Oddíl 2

Xxxxxx svěřených xxxx

§255

(1) Xxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nástrojů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Věc xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx přesahuje 50 000 Xx, xxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxx svěřených xxxx.

(3) Xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxx svěřených xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxx, kdy fyzická xxxxx xxxxxxx 18 xxx xxxx.

(4) Byla-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezena, xxxxx za xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xx zprostí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zcela xxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx, že ztráta xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Vláda může xxxxxxxxx zvýšit xxxxxx xxxxx odstavce 2.

§256

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, může od xx xxxxxxxxx, jestliže xx zaměstnavatel nevytvořil xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxx ztrátě. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx xxx písemnou formu.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxx xxxxxxxxx věcí xxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx doručeno xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxx dohody xxxxxx den xxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx

§257

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §250, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skutečnou xxxxx, a xx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxxxxx x předešlý stav.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rovnající xx xxxxxxxxxxxxxxx jeho průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxxxx xxxxxxxx škodu. Toto xxxxxxx neplatí, byla-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx-xx x škodu způsobenou xxxxxxx, může zaměstnavatel xxxxxxxxx, kromě xxxxxx xxxxxxx v odstavci 2, x náhradu xxxxxx xxxxx.

(4) Způsobil-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx každý x xxxx nahradit poměrnou xxxx xxxxx xxxxx xxxx svého xxxxxxxx.

§258

Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §251 xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnosti, x x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx škody xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance.

§259

Zaměstnanec, xxxxx xx povinnost xxxxxxxx xxxxx vzniklou schodkem xx xxxxxxxxx hodnotách xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxx x xxxx xxxx.

§260

(1) Je-li x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podíl xxxxxxx xxxxx poměru xxxxxx xxxxxxxxxx hrubých xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výši.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vznikem škody. Xxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxx podíly xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jeho zástupce xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výdělků.

(3) Xxxxxx-xx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx schodek xxxxx zaměstnanec xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společně zavázaní xxxxxxxxxxx xxxxxx určenými xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zavázaných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx inventury xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Přitom xx xxxxxxxxxx výdělek xx xxxx xxxxxxxxxx měsíc, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx provedena, x xxxxxxxxxx xx x výdělku xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx byl xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx zařazen xx pracoviště během xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx mu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ode xxx, kdy xxx xx xxxxxxxxxx zařazen, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx hrubého xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx škodu

§261

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx škodu xxx způsobenou, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx a posoudit xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx se uvede xxxxxxx vinou do xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx schopen xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx způsobenou.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx nahradit x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dobrým xxxxxx.

§262

Xxxx požadované xxxxxxx xxxxx určuje xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, sám xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, určí xxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx statutární xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§263

(1) Výši xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zaměstnavatel xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx zjištěno, xx xxxxx xxxxxxx x že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ji xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x způsobu náhrady xxxxx, je xxxx xxxxxxxx výše náhrady xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx požadované náhrady xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000 Xx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odborovou xxxxxxxxxx.

§264

X xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX K NÁHRADĚ XXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx škodu

§265

(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xx vznikla při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx dobrým xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Zaměstnavatel xxxx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx prostředku, xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x přímé souvislosti x ním bez xxxx souhlasu, xxx xxxxx, která vznikne xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx škody

§266

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx zaměstnanec xxx odvracení xxxxx xxxxxxx zaměstnavateli xxxx xxxxxxxxx hrozící životu xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx první xx vztahuje x xx účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, jestliže xx xxx povinen škodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxx

§267

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxx na věcech, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x přímé xxxxxxxxxxx s xxx xx místě x xxxx určeném nebo xxxxxxxx.

(2) Právo na xxxxxxx škody xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx neohlásí zaměstnanec xxxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 15 xxx ode xxx, kdy xx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx

§268

(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx škodu. Xxx-xx x škodu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx požadovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zisku.

(2) Xxxxx xx xxxxxx, xxxxx zaměstnanec obvykle xx práce xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do zvláštní xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx částky 10&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxx xx xxxxxx, xx škodu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiný zaměstnanec xxxx xxxxx-xx xx xxxxx na xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx x xxxx výši.

(3) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx vznik xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx zvýšit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx a nemajetkové xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

§269

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nahradit zaměstnanci xxxxx xxxx nemajetkovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx škoda xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxx x xxxxx souvislosti x xxx.

(2) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxx xxxxx zjištěním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nemoc x povolání, xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Jako xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, a xx xx jejího zařazení xx seznamu x xx dobu xxxxxxx 3 let před xxxxx zařazením xx xxxxxxx.

(4) Zaměstnavatel je xxxxxxx nahradit xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x když dodržel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx zcela xxxx zčásti xxxxxxxxx.

§270

(1) Xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxxxx

x) xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pokyny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx x dodržování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kontrolovány, xxxx

x) x důsledku opilosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zneužití xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zaměstnavatel nemohl xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x xx xxxx skutečnosti byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx zprostí xxxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, prokáže-li, že xxxxxxx

x) v důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x že tyto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x příčin xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx, xx xx zaměstnanec xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxx, xx je xxxxxx, že ačkoliv xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx vzhledem xx své xxxxxxxxxxx x zkušenostem být xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx. Za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx považovat xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxx nemajetkovou xxxx xxxxxx, je xxxxxxx určit xxxx, xxxxxx xxxx zaměstnanec, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škody xxxx nemajetkové újmy.

(4) Xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxx ostatní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx všeobecných xxxxxxxxxx, podle xxxxx xx má xxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx jiných.

§271

Zaměstnavatel xx xxxxxx zprostit xxxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x případě, xxx xxxxxxxxxxx utrpěl xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zaměstnavateli xxxx nebezpečí přímo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxx xxxxxx

§271x

Xxxxxxx xx ztrátu na xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx průměrným xxxxxxxx před vznikem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx §192 xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §194 a xxxxx xxxx nemocenského. Xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx průměrného výdělku xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx, xxx xx podle §192 xxxx. 1 xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx anebo xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx jeho xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důvodu téhož xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx by xx příslušela náhrada xx xxxxxx na xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx práce. Xx xxxxxxx po xxxxxxxxx úrazu nebo xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx náhrada xxxx xxxx xxxxx xxxxx §192 nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxx §194 a xxxxxxxxxx.

§271x

Xxxxxxx xx ztrátu na xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx po skončení xxxxxxxx neschopnosti nebo xxx uznání invalidity xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx škody x xxxxxxxx dosahovaným xx xxxxxxxxx úrazu nebo xx xxxxxxxx xxxxxx x povolání s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x výdělku zaměstnance, xxxxxxx dosáhl zvýšeným xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx zaměstnanci x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xx původní xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx z xxxxxxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx výdělek, z xxxxx se xxxxxxx xxxx nemocenského.

(3) Náhrada xx xxxxxx na xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxx xxxxxx invalidity xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx veden x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx považuje xxxxxxx ve výši xxxxxxxxx mzdy. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx před xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku po xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx mu tato xxxxxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx xx xx ni xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx konaných mimo xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx výdělku xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx nemoci x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx tito xxxxxxx zaměstnanci.

(5) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx vážných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vznikem škody x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx mohl dosáhnout xx xxxxx, xxxxx xx byla xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci neuhradí xxxxx do výše xxxxxx, xxxxxx si xxx vážných důvodů xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v němž xxxxxxx věk 65 xxx nebo xxxxxxxxx xxx, je-li xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx 65 xxx, xxxxx xx xxxx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§271x

Xxxxxxx za xxxxxx x ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx právního předpisu xxxxxxxx x provedení xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxx xxxxxxx xx bolest x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech a xxxxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx k posuzované xxxxxxxx.

§271x

Xxxxxx vynaložené náklady xxxxxxx s xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§271x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx věcnou xxxxx; xxxxxxxxxx §265 xxxx. 3 xxxxx x xxx.

§271x

Xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx není případná xxxxxx na xxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxx náhrad xxx xxxxx xxxxxxxxxxx

§271x

Xxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx přísluší xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx pohřebné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx přiměřených xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tvoří výdaje xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx zřízení pomníku xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 20&xxxx;000 Xx, výdaje na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx výlohy x jedna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx může xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx nastaly ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx nařízením xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx desky podle xxxxxxxx 2.

§271x

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx doby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx, nejdéle xxxx xx konce xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 65 xxx věku xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx věk vyšší xxx 65 let.

(2) Xxxxxxx nákladů podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zjištěného xxxx xxxx xxxxx, xxxxx výživu poskytoval xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x 80 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx částek xxxxxxxxxxxxx xx jednotlivé pozůstalé xx odečte xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na výživu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x průměrného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, do které xx příslušela zemřelému xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §271b odst. 1, a xxxxx xxx xxxxxxxxxxx déle, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §271x xxxx. 6.

§271x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přísluší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, partnerovi51a) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx každému xx xxxx nejméně 240&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxx xx zaměstnancem x xxxxxxxxxx, v úhrnné xxxx nejméně 240&xxxx;000 Xx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 240&xxxx;000 Kč xxxxxxxx x x případě, xx xx zemřelým xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx pouze jeden xxxxx.

(2) Xxxxx vzhledem xx xxxxxx, které xxxxxxx ve vývoji xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozůstalých.

§271j

Náhrada věcné xxxxx

Xxxxxxx věcné škody xxxxxxxx dědicům xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §265 odst. 3 platí x xxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx

§271x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx působením xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x ním (§273 x 274).

(2) Xxxx xxxxxxxx úraz xx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx zaměstnanec xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx úraz, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxx.

(4) Nemocemi x xxxxxxxx jsou nemoci xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§271x

Xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx pracovní xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx důvodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vedle xxxx.

§271x

(1) Xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx úrazech nebo xxxxxxxx z povolání xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kalendářní xxx, xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro zaměstnance xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx za xxxxxx na xxxxxxx x náhradu nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednou xxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx.

§271x

(1) Xxx-xx o xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy při xxxxxx z povolání, xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx nemajetkovou xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx postižený xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx době, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaměstnavatelů xx xxxxxxxxx podmínek.

(2) Xxx-xx x jinou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úrazu nebo xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xxx způsob x rozsah xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§271x

X xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nemoci x xxxxxxxx x xxxxxxxx pracovních poměrech xxxx je xxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxx xxxx pracovní poměr, xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x průměrných xxxxxxx dosahovaných ve xxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích, x xx po dobu, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

§271x

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uzavřené xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xxx xx doby, xxx měl tento xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx, jestliže je xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx by byl x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx vyplývající x xxxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx tím xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxx invalidního důchodu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxx za ztrátu xx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx z xxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí z xxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx z xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku xx xxxx, xx kterou xx vzhledem xx xxxxx zdravotnímu xxxxx xxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx pracovat. Xxxxxxxxxx §271x xxxx. 6 platí x xxx.

§271x

Xxxxx xxxxxxxxxxx x §271x xx 271x xxxxxx závislá xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx svou smrtí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxxx.

§271x

Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx.

§271x

Xxxx může xxxx xxxxxxxxxx stanovenou xxxxxxx xxxxxxxxx (§271x x 271x) xxxxxxxxx xxxxxx.

§271x

Xxxxxxxxxxx xx práva xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku x důvodu pracovního xxxxx xxxx xxxxxx x povolání xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx náhradu nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x nich xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§271x

(1) Změní-li xx xxxxxxxxx xxxxxx poškozeného, xxxxx byly rozhodující xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx svých xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Vláda xxxxxxxx xx změnám, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x způsob xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx z xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku; xx se vztahuje x xx náhradu xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§272

Xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx věci xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x zohlední xx, xx xxxxxxxxx musí x obnovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§273

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pracovního xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx založených xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx mimo pracovní xxxxx, jiná činnost xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x činnost, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cesty.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx zástupce xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě činnost xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x ní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ji xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jakož x dobrovolná xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§274

(1) V xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxx x úkony během xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx před xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxx x objektu xxxxxxxxxxxxxx x dále xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x souvislosti x noční xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x cesta x němu x xxxx. Takovými xxxxx xxxx nejsou xxxxx xx zaměstnání x xxxx, stravování, vyšetření xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx cesta x xxxx x zpět, xxxxx není xxxxxx x xxxxxxx zaměstnavatele.

(2) X přímé souvislosti x xxxxxxx pracovních xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizované xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx zvyšování xxxxxx xxxxxxx připravenosti.

§274a

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx se rozumí xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx místa xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx; x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx shromaždiště x xxxx.

(2) Cesta x xxxx bydliště xxxxxxxxxxx xx pracoviště xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx obcí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x zpět xx xxxxxxxx xxxx nutný xxxx xxxx počátkem xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx.

§275

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, a xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx zaměstnavatel, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xx poměrně xxxxx.".

12. X xxxxx xxxxxxxx nadpis hlavy X xxx: "OPRÁVNĚNÍ XXXXXXXXXX ORGANIZACÍ, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, PODPORA XXXXXXXXXX XXXXXXX ODBOROVÝCH XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX V XXXXXXXXXXXXXXXX VZTAZÍCH".

13. Xx §320 xx xxxxxx xxxx §320x, xxxxx xxx:

"§320x

Xxxxxxx vzniklé xxxxxxxx xxxxxxxxxx organizací a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx hospodářských, xxxxxxxxx, pracovních, mzdových, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stát xx xxxxxxx dohody x Xxxx xxxxxxxxxxx x sociální dohody.".

14. X §322 odst. 2 xx za xxxxx "xxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "včetně xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výkonem xxxx xxxxxxxx".

15. Xx §323 xx xxxxxx xxxx §324, xxxxx xxx:

"§324

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zaměstnavatelů xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.".

16. X §330 se xxxxx "§267 odst. 2" x xxxxx "§268 xxxx. 3" xxxxxxx.

17. X §348 xx na konci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "anebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx".

18. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX zní: "XXXXXXXXXX, XXXXXXX XX ZAPRACOVÁVAJÍ XXXXXXXX EVROPSKÉ XXXX".

19. X §357 odst. 2 xx xxxxx "xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právní xxxxxx úrazového xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "při xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx".

20. §360 xx xxxxxxx.

21. X §363 xx xx slova "§246 xxxx. 2 věta xxxxx," xxxxxxxx xxxxx "§269 xx 271,".

22. X §364 se xxxxxxxx 4 a 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.

23. X §364 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 6 x 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

24. X §364 odst. 5 xx xxxx xxxx první za xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx x věta druhá xxxxxxx.

25. X §364 xxxx. 6 se xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

26. X xxxxx čtrnácté xxxxx X nadpis xxxx 1 xxx: "Pojištění xxxxxxxxxxxx a zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx".

27. X xxxxx xxxxxxxx xxxxx X xxxx 1 xx označení xxxxxx 1 xx 5 xxxxxx nadpisů zrušují.

28. X §365 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx pracovním xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx pracovním xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §205d xxxxxx x. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, xx znění zákona x. 231/1992 Sb., xxxxxx x. 74/1994 Xx. a xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxxxxx č. 125/1993 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx zákonného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání, xx xxxxx vyhlášky č. 43/1995 Sb., xxxxxxxx x. 98/1996 Sb., xxxxxxxx x. 74/2000 Xx., xxxxxxxx č. 487/2001 Xx. a xxxxxx x. 365/2011 Xx., x xxxxxxx x. 182/2014 Xx.".

29. X části xxxxxxxx xxxxx X xxxx 1 xx §366 xx 390 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 105 xxxxxxx.

30. X §394 se xxxxxxxx 2 zrušuje.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu

Čl. XX

X §299 xxxx. 1 xxxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx řád, ve xxxxx zákona x. 519/1991 Xx., zákona x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 470/2011 Xx., zákona x. 401/2012 Xx. x xxxxxx x. 293/2013 Xx., písmeno i) xxx:

"x) xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx dobu dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx,".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x sociálně-právní xxxxxxx xxxx

Xx. XXX

X §47k xxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 401/2012 Xx., xx xxxxx ", xxxxxxxx xx úrazové xxxxxxxxx" xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xx. XX

X §55 xxxx. 3 xxxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 261/2007 Xx. x xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxxx a) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx41) xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx67) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; těmto orgánům xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění,".

Poznámka pod xxxxx x. 68 xx xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx. X

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx. XXX zákona č. 264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx 2 xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění

Čl. XX

X §1 xxxx. 2 zákona č. 340/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xx znění xxxxxx x. 248/2008 Sb., xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx," zrušují.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 306/2008 Xx.

Xx. XXX

Xxxxx č. 306/2008 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 155/1995 Xx., x důchodovém pojištění, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx č. 466/2011 Xx. x xxxxxx x. 89/2012 Xx., xx mění xxxxx:

1. X xx. X xx xxx 12 xxxxxxx.

2. Části xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

3. V čl. XXXXXXX xx xxxxx "xxxxxxxxxx čl. X xxxx 12, xx. XX xxxx 5 x 10 a xx. XXXXXX, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx," zrušují.

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x. 479/2008 Sb.

Čl. XXXX

Xxxxx č. 479/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony, xx xxxxx xxxxxx x. 375/2011 Sb., xx mění xxxxx:

1. X čl. X xx body 11 x 15 zrušují.

2. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

3. X xx. XXX xx na xxxxx xxxxxxx c) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx

Xx. XX

X §65 xxxx. 2 xxxx. f) xxxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich poskytování (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), se xxxxx ", xxxxxx v xxxxxx nouzi x xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x pomoci x xxxxxx xxxxx".

XXXX DESÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. X

X §49 xxxx. 3 zákona č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách, xx xxxxx ", xxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x dávek xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx ministerstev x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx státní správy Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

X §28x xxxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 272/1996 Xx., xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

XXXX DVANÁCTÁ

Zrušení zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 267/2006 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců.

3. Xxxxx č. 218/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 267/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx č. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxx xxxxxx zákona č. 41/2009 Sb., x změně některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Část xxxxxx xxxxxx č. 158/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx některých xxxxxx.

6. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx a šestá xxxxxx č. 282/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 303/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxx xxxxxxx druhá xxxxxx č. 73/2011 Sb., x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

9. Xxxxx xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx č. 375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x specifických zdravotních xxxxxxxx x zákona x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 167/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x spisové službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx.

11. Část xxxxxxxx xxxxxx č. 401/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

12. Xxxxx č. 463/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

13. Xxxxx první, xxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxx č. 182/2014 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXX

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxx xxxxxxxxx.

x x. Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 205/2015 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.10.2015.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.