Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
364/2014 Sb.
23.12.2014
31.12.2014
01.01.2016
vyhláška
vyhláška ministerstva
Právní pořádek, Rozpočet