Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2016.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

364/2014 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

364

XXXXXXXX

xx dne 23. xxxxxxxx 2014,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 5/2014 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, rozpočtů xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx §20 odst. 6 a §47 xxxx. 7 zákona x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 482/2004 Xx., xxxxxx č. 26/2008 Sb. x xxxxxx x. 421/2009 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 5/2014 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pro hodnocení xxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxx státních fondů, xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx rad xxxxxxx soudržnosti, xx xxxx xxxxx:

1. Vzor xxxxxxxxx x příloze x. 4 vyhlášky xxx: >>>

2. Xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 9 vyhlášky xxx: >>> ".

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2016.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 364/2014 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2016.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.