Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/97 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
364/2010 Sb.
06.12.2010
15.12.2010
01.01.2011
31.12.2013
vyhláška
vyhláška ministerstva
Ceny - kalkulace, Daně - dávky, Podnikání - privatizace, Půda a nemovitosti