Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
539/2005 Sb.
15.12.2005
30.12.2005
01.01.2006
vyhláška
vyhláška ministerstva
Občané - občanská práva, Rodina