Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2006.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
539/2005 Sb.
539
XXXXXXXX
xx xxx 15. xxxxxxxx 2005,
xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., o matrikách, xxxxx a příjmení x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx
Ministerstvo xxxxxx stanoví xxxxx §96 xxxxxx x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 165/2004 Xx.:
Xx. I
Xxxxxxxx č. 207/2001 Sb., kterou xx xxxxxxx zákon x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 230/2001 Sb., vyhlášky x. 499/2001 Xx., xxxxxxxx č. 566/2002 Xx. a xxxxxxxx x. 660/2004 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X xxxxxxx x. 1 x Xxxxxxxxxxxxx kraji xx xxxxxxx "Xxxx x xxxxxxxxxx působností" x xxxx 20. "Znojmo", xx xxxxxxx "Matriční xxxx" x xxxx 9. "Xxxxxxxxxx", xx xxxxxxx "Seznam xxxx, xxxx, xxxxxxxxx částí, xxxxxxxxx obvodů x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx matričního xxxxx" xx bod 5. "Xxxxxx" zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx body 5 xx 7.
2. X příloze x. 1 x Jihomoravském xxxxx ve sloupci "Xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" x bodě 20. "Xxxxxx", ve xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxx" x xxxx 16. "Xxxxxx", ve xxxxxxx "Xxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxx částí, xxxxxxxxx xxxxxx x vojenských xxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" se xx xxx 12. "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxx 13. "Xxxxxx".
Xxxxxxxxx xxxx 13 xx 17 se xxxxxxxx xxxx body 14 až 18.
3. V xxxxxxx x. 1 xx Xxxxxxxxxxxx kraji ve xxxxxxx "Xxxx x xxxxxxxxxx působností" x xxxx 5. "Černošice", xx xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxx" se xx xxx 8. "Xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxx 9. "Xxxxxxxx".
Xxxxxxxxx xxxx 9 xx 22 xx xxxxxxxx xxxx body 10 xx 23.
4. X xxxxxxx č. 1 ve Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx sloupci "Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x bodě 5. "Černošice", xx xxxxxxx "Matriční úřad" x xxxx 9. "Xxxxxxxx" xxxxxxx "Seznam xxxx, xxxx, městských xxxxx, městských xxxxxx x vojenských xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxx:
"1. Xxxxxxxx
2. Psáry
3. Vestec".
5. X xxxxxxx x. 1 xx Středočeském xxxxx ve sloupci "Xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" v xxxx 5. "Xxxxxxxxx", xx xxxxxxx "Xxxxxxxx úřad" x bodě 10. "Xxxxxx x Xxxxx", xx xxxxxxx "Xxxxxx xxxx, měst, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" se xxx 1. "Xxxxxxxx", xxx 9. "Xxxxx" x xxx 10. "Xxxxxx" xxxxxxx.
Dosavadní body 2 xx 8 xx označují jako xxxx 1 xx 7.
6. X xxxxxxx x. 1 xx Středočeském xxxxx xx xxxxxxx "Obec x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxx 22. "Xxxxxx" xx xxxxxxx "Xxxxxxxx úřad" x xxxx 3. "Mnichovice", xx xxxxxxx "Xxxxxx xxxx, měst, městských xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x vojenských újezdů xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx xxxxx" xx bod 3. "Xxxxxx" xxxxxxx.
Xxxxxxxxx body 4 xx 12 xx xxxxxxxx jako body 3 až 11.
7. X příloze x. 1 xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx "Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxx 22. "Říčany" xx sloupci "Matriční xxxx" v xxxx 6. "Xxxxx Xxxxxxxx", xx xxxxxxx "Xxxxxx xxxx, xxxx, městských xxxxx, xxxxxxxxx obvodů x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx matričního xxxxx" xx xx xxx 3. "Xxxxxxxx Xxxxxxx" xxxxxx xxxx xxx 4. "Kunice".
Xxxxxxxxx body 4 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxx 5 xx 8.
Čl. XX
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006.
Xxxxxxx:
Xxx. Bublan x. r.

Informace
Xxxxxx předpis č. 539/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2006.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.