Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2006.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
539/2005 Sb.
539
XXXXXXXX
xx dne 15. xxxxxxxx 2005,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 207/2001 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §96 xxxxxx x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 165/2004 Xx.:
Xx. X
Xxxxxxxx č. 207/2001 Sb., kterou xx xxxxxxx zákon x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxx č. 230/2001 Xx., xxxxxxxx x. 499/2001 Xx., xxxxxxxx x. 566/2002 Xx. x xxxxxxxx x. 660/2004 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X příloze x. 1 v Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx "Xxxx s xxxxxxxxxx působností" x xxxx 20. "Xxxxxx", xx xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxx" v bodě 9. "Xxxxxxxxxx", xx xxxxxxx "Xxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxx částí, xxxxxxxxx obvodů x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu" xx bod 5. "Xxxxxx" xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 5 xx 7.
2. X příloze x. 1 v Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx "Xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx" x xxxx 20. "Znojmo", xx xxxxxxx "Matriční xxxx" x xxxx 16. "Xxxxxx", xx xxxxxxx "Xxxxxx xxxx, měst, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xx xx bod 12. "Xxxxxxxxxxxx" vkládá nový xxx 13. "Xxxxxx".
Xxxxxxxxx body 13 xx 17 xx xxxxxxxx xxxx body 14 až 18.
3. V xxxxxxx x. 1 xx Xxxxxxxxxxxx kraji ve xxxxxxx "Obec s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" v xxxx 5. "Černošice", xx xxxxxxx "Matriční xxxx" xx za xxx 8. "Xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxx 9. "Jesenice".
Xxxxxxxxx xxxx 9 až 22 xx xxxxxxxx xxxx body 10 xx 23.
4. X xxxxxxx x. 1 xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx sloupci "Xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxx 5. "Černošice", xx xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxx" x xxxx 9. "Xxxxxxxx" sloupec "Xxxxxx xxxx, xxxx, městských xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx újezdů xxxxxxxxx xxxxxx matričního xxxxx" zní:
"1. Xxxxxxxx
2. Psáry
3. Xxxxxx".
5. X xxxxxxx č. 1 ve Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx "Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" v xxxx 5. "Xxxxxxxxx", ve xxxxxxx "Xxxxxxxx úřad" x bodě 10. "Xxxxxx u Prahy", xx xxxxxxx "Seznam xxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx obvodů x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xx bod 1. "Xxxxxxxx", xxx 9. "Xxxxx" x xxx 10. "Xxxxxx" xxxxxxx.
Dosavadní xxxx 2 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 1 xx 7.
6. X xxxxxxx x. 1 xx Středočeském xxxxx xx sloupci "Obec x rozšířenou xxxxxxxxxx" x xxxx 22. "Xxxxxx" xx xxxxxxx "Xxxxxxxx úřad" v xxxx 3. "Xxxxxxxxxx", xx xxxxxxx "Xxxxxx xxxx, xxxx, městských xxxxx, městských xxxxxx x vojenských xxxxxx xxxxxxxxx obvodu matričního xxxxx" se xxx 3. "Xxxxxx" xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx 4 xx 12 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 3 xx 11.
7. X příloze x. 1 ve Xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx "Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxx 22. "Říčany" xx sloupci "Xxxxxxxx xxxx" x xxxx 6. "Xxxxx Xxxxxxxx", xx sloupci "Xxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx újezdů xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx xxxxx" se xx xxx 3. "Křížkový Xxxxxxx" vkládá nový xxx 4. "Kunice".
Xxxxxxxxx xxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 5 až 8.
Xx. XX
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2006.
Xxxxxxx:
Mgr. Xxxxxx x. r.

Informace
Xxxxxx předpis č. 539/2005 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2006.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.