Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2006.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
539/2005 Sb.
539
XXXXXXXX
xx xxx 15. xxxxxxxx 2005,
xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., o matrikách, xxxxx a příjmení x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §96 xxxxxx č. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 165/2004 Xx.:
Čl. X
Xxxxxxxx č. 207/2001 Sb., kterou xx provádí zákon x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxx x. 230/2001 Xx., vyhlášky x. 499/2001 Sb., xxxxxxxx č. 566/2002 Xx. a vyhlášky x. 660/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X příloze x. 1 v Xxxxxxxxxxxxx kraji ve xxxxxxx "Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" v xxxx 20. "Xxxxxx", xx xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxx" x xxxx 9. "Xxxxxxxxxx", xx xxxxxxx "Seznam xxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx obvodů a xxxxxxxxxx újezdů správního xxxxxx matričního xxxxx" xx bod 5. "Xxxxxx" zrušuje.
Dosavadní xxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 5 xx 7.
2. X příloze x. 1 x Jihomoravském xxxxx xx sloupci "Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxx 20. "Znojmo", xx xxxxxxx "Matriční úřad" x bodě 16. "Xxxxxx", xx xxxxxxx "Xxxxxx xxxx, měst, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx xxxxx" xx xx xxx 12. "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxx 13. "Xxxxxx".
Xxxxxxxxx body 13 xx 17 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 14 xx 18.
3. V xxxxxxx x. 1 xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx "Xxxx s xxxxxxxxxx působností" x xxxx 5. "Černošice", xx xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxx" xx za xxx 8. "Xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxx 9. "Xxxxxxxx".
Xxxxxxxxx xxxx 9 xx 22 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 10 xx 23.
4. X xxxxxxx x. 1 xx Středočeském xxxxx xx sloupci "Xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" v bodě 5. "Xxxxxxxxx", ve xxxxxxx "Matriční úřad" x xxxx 9. "Xxxxxxxx" xxxxxxx "Xxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x vojenských xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxx:
"1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Vestec".
5. X příloze č. 1 xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx "Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" v xxxx 5. "Xxxxxxxxx", ve xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxx" x xxxx 10. "Xxxxxx u Xxxxx", xx xxxxxxx "Xxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x vojenských xxxxxx xxxxxxxxx obvodu matričního xxxxx" se bod 1. "Xxxxxxxx", xxx 9. "Xxxxx" x xxx 10. "Vestec" xxxxxxx.
Xxxxxxxxx body 2 až 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 1 až 7.
6. X xxxxxxx x. 1 xx Středočeském kraji xx sloupci "Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x bodě 22. "Xxxxxx" ve xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxx" x xxxx 3. "Xxxxxxxxxx", xx sloupci "Xxxxxx xxxx, měst, xxxxxxxxx xxxxx, městských obvodů x vojenských újezdů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xx bod 3. "Xxxxxx" zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxx 4 xx 12 xx xxxxxxxx jako xxxx 3 až 11.
7. V xxxxxxx x. 1 xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx "Obec x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxx 22. "Říčany" xx xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxx" v xxxx 6. "Xxxxx Xxxxxxxx", xx sloupci "Xxxxxx xxxx, měst, městských xxxxx, xxxxxxxxx obvodů x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx xxxxx" xx xx xxx 3. "Xxxxxxxx Xxxxxxx" xxxxxx nový xxx 4. "Xxxxxx".
Xxxxxxxxx xxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx body 5 xx 8.
Čl. II
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2006.
Xxxxxxx:
Mgr. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 539/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2006.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.