Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/91 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
124/2005 Sb.
22.02.2005
30.03.2005
30.03.2005
zákon
zákon Parlamentu
Daně - dávky, Občané - občanská práva, Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení