Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
424/2003 Sb.
06.11.2003
12.12.2003
01.01.2004
Ustanovení čl. I bodů 2, 18, 23, 24, 27 a 32 a čl. II bodu 4 nabývají účinnosti dnem 1.7.2005 a ustanovení čl. II bodu 2, čl. X bodů 4 a 5 a čl. XII nabývají účinnosti dnem vyhlášení.
zákon
zákon Parlamentu
Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení