Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
224/2003 Sb.
26.06.2003
31.07.2003
01.01.2004
Ustanovení bodu 1 [§1 písm. e)], bodu 2 (§ 2 odst. 2 věty poslední), bodu 10 [§ 7 odst. 1 písm. b)], bodu 32 (§ 22a), bodu 34 [§ 23 odst. 6 písm. e)], bodu 35 (§ 23 odst. 7), bodu 45 (části šesté) a bodu 47 (přílohy č. 1 a 2) nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
zákon
zákon Parlamentu
Podnikání - privatizace, Stavebnictví