Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.05.1948.


Zákon o překládání soudců do výslužby podle věku

96/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5

INFORMACE

96

Xxxxx

xx xxx 15. xxxxx 1948

x xxxxxxxxxx xxxxxx do výslužby xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se na xxxxx xxxxxx:

§1

(1) Xxxxxx odejde xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx 60. xxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx ustanovených u xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pověřence xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx slyšení xxxxxxxx sboru xxxxxxxxx.

§2

(1) X xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 60. xxx xxxx x x xxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 odst. 2, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx měsíce následujícího xxxxx po xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx hranice dovršena.

(3) Xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 60. rok věku, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx soudní xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx dovršili 60. xxx xxxx, xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx 4) xxxxxx o přeložení xx xxxxxx výslužby x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení §1 xxxx. 2, proti xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx senátu.

(2) X xxxxxx nálezu (xxxxxxxx 1) xxxx xxxxxxxxx:

x) kárný xxxxx xxxxxxxxxx soudu, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx k xxx x xxxxxxxx nejvyššího xxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx senát xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a jemuž xxxxxxxx služebně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx soudu, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxxxx x x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu;

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx senát (xxxxxxxx 2) rozhoduje x xxxxxxxxxx sedění.

(4) Xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx xx osmi xxx po xxx, xxxxxxx soudce xxxxxxx 60. xxx věku, xxxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xx xx tohoto xxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx u xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 odst. 2, x xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx dán xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx nabývá účinnosti xxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx němu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

§4

(1) Xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumějí xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dílu X. zákona ze xxx 24. xxxxxx 1926, x. 103 Xx., x úpravě xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (platového xxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxx §1 x §2 odst. 2 x 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx konceptní xxxxxxxxxxxxx úředníky x xxxxx veřejné xxxxxxxx.

§5

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx v. r.

Dr. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 96/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 10.5.1948.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx se x právní předpis xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.