Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.05.1948.


Zákon o překládání soudců do výslužby podle věku

96/48 Sb.

XXXXX
ze xxx 15. dubna 1948
o překládání xxxxxx xx výslužby xxxxx věku
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé usneslo xx na xxxxx xxxxxx:
§1
(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx výslužby, xxxxxxx-xx 60. xxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ohledy, xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pověřence xxxxxxxxxxxxx a předseda xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx sboru xxxxxxxxx.
§2
(1) X xxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 60. xxx xxxx x u xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení §1, odst. 2, xx trvalé xxxxxxxx xx správním xxxxxx.
(2) Přeložení do xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx činné xxxxxx xx xxxxxxx nejpozději xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx, xxxxx x den počátku xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx 60. xxx xxxx, přeloží se xx trvalé xxxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §1, xxxx. 2, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx následujícího přímo xx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§3
(1) Xxxx xxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 60. xxx xxxx, nepodali xxxx (xxxxxxxx 4) žádost x přeložení xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1, xxxx. 2, xxxxx své xxxx do xxxxxx xxxxxxxx jen na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nálezu xxxxxxx senátu.
(2) X xxxxxx nálezu (xxxxxxxx 1) xxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, nebo xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx;
x) xxxxx xxxxx nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx sestaví x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člen xxxxxx soudu, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, čítajíc x x xxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
x) xxxxx xxxxx sborového xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx ustanovené x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxx obvodu.
(3) Kárný xxxxx (xxxxxxxx 2) xxxxxxxxx x neveřejném sedění.
(4) Xxxxx, xxxx xxxx xxxx vydán xx xxxx dnů xx xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 60. xxx xxxx, zjistí xxx, xxxxxx dnem xxxxxx xxxxx věk xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx, že do xxxxxx dne xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx výslužby, xxxx x xxxx xxxx povolena xxxxxxx xxxxx ustanovení §1, xxxx. 2, x xxxxxxx, xx x xxxx důvodu xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx. Xxxx xx soudci do xxxxxxxxx rukou a xxxx xxxxx němu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx do trvalé xxxxxxxx x zproštění xxxxx xxxxxx se xxxxxxx nejpozději xxxxxx xxxxxx následujícího xxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxx xxx xxxxx xxxxx.
§4
(1) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx X. xxxxxx xx xxx 24. xxxxxx 1926, x. 103 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx x některých služebních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx zákona).
(2) Xxxxxxxxxx §1 a §2, xxxx. 2 x 3 tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx obžaloby.
§5
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Dr. Xxxxx x. r.
Xxxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxxx v. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 96/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 10.5.1948.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn x xxxxxxxxx.
Xxxxx xx o xxxxxx xxxxxxx dalším xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.