Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.12.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 29.12.2011.


Zákon o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení

114/88 Sb.

ČÁST I. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly
Orgány sociálního zabezpeční §1
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky §2 §3 §4
Obce a obecní úřady §4a §5 §6
ČÁST II. Působnost správ sociálního zabezpečení, obcí a okresních úřadů v sociálním zabezpečení

HLAVA 1. Působnost správ sociálního zabezpečení §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13

HLAVA 2. Působnost obcí a okresních úřadů na úseku sociální péče

DÍL 1. §14
DÍL 2. Péče o rodinu a děti
Působnost obcí a obecních úřadů §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25
Oprávnění občanů působících v péči o rodinu §26
DÍL. 3 §27
DÍL. 4 Péče o občany se změněnou pracovní schopností §28 §29 §30 §31
DÍL. 5 Péče o těžce zdravotně postižené občany
Působnost obcí a obecních úřadů §32 §33 §34 §35 §36
DÍL. 6 §37 §38 §39
DÍL. 7 §40 §40a §41
DÍL. 8 §42 §43
DÍL. 9 §44
DÍL. 11 Posuzování neodůvodnitelné zátěže systému sociální péče §51a
ČÁST III. Společná ustanovení §52
Zvláštní příjemce §53
Ustanovení o řízení §54 §54a §55 §55a §56
Soudní přezkum §56a
Součinnost orgánů a organizací §56b
Soudní přezkum §56c §56d
ČÁST IV. Přechodná a závěrečná ustanovení §57 §58 §59
Účinnost §60
č. 125/1990 Sb. - Čl. II
č. 144/1991 Sb. - Čl. II
č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII
č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
Nález Ústavního sodu - č. 72/1995 Sb.; č. 88/2008 Sb.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX
§1
Xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx zabezpečují:
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí Xxxxx xxxxxxxxx,
x) krajský xxxx,
c) xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení vykonávají xxxxxxxxx xxx obce x xxxxx.
(3) Xxxxxxxx zabezpečení podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 582/1991 Xx.
x) vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/1991 Sb.
c) xxxxxxxx xxxx, 16)
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/1991 Xx.
§2
Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx
(1) Ministerstvo práce x xxxxxxxxxx věcí Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")
x) xxxx x kontroluje xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/1991 Xx.,
c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/1991 Xx.,
d) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x dalším rozvojem xxxxxxxxxx zabezpečení.
(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx provádění sociální xxxx.
§3
Xxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§4
§4 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 582/1991 Sb.
§4x
Xxxx x xxxxxx xxxxx
Xxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxxxx pomoc.
§5
§5 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 360/1999 Xx.
§6
§6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1990 Xx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXXXX SPRÁV XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXX X XXXXXXXXX ÚŘADŮ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§7
§7 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/91 Xx.
§8
§8 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/1991 Xx.
§9
§9 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 582/1991 Xx.
§10
§10 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1990 Xx.
§11
§11 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 125/1990 Xx.
§12
§12 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1990 Xx.
§13
§13 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 210/1990 Sb.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXX NA XXXXX XXXXXXXX XXXX
Xxx xxxxx
§14
Xxxx organizuje a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem. Xx xxx účelem xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x jednotlivci xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx potřebují xxxxxxxx xxxx. Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, které je xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, není v xxxxxxxxxx xxxx, upozorní xx tyto občany xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Díl xxxxx
Xxxx o rodinu x xxxx
Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/2006 Xx.
§17
§17 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 144/1991 Xx.
§18
§18 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 144/1991 Xx.
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 112/2006 Sb.
§20
§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/1999 Sb.
§21
§21 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 360/1999 Xx.
§22
§22 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 210/1990 Sb.
§23
§23 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 144/1991 Sb.
§24
§24 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 144/1991 Xx.
§25
§25 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 144/1991 Xx.
§26
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx
Xxx plnění úkolů xxxx pověření xxxxxxx x zaměstnanci obcí xxxxxxxxx navštěvovat xxxxxx x xxxx; xxxx xxx xxxxx požadovat xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, organizací a xxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx.
Xxx xxxxx
§27
§27 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 210/1990 Xx.
Xxx xxxxxx
Xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§28
§28 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 9/1991 Sb.
§29
§29 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 9/1991 Sb.
§30
§30 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1990 Sb.
§31
§31 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 9/1991 Xx.
Díl xxxx
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxx postižené občany
Xxxxxxxxx obcí a xxxxxxxx xxxxx
§32
Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občanů xx xxxxxxxxxx stravování,
b) xxxxxxxx zapojení těžce xxxxxxxxx postižených xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xx xx xxxxxx otázek bydlení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§33
Xxxxxxxx xxxxxx úřad 1) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bytu x xxxxxx a příspěvku xxxxx xxxx prakticky xxxxxxxxx.
§34
(1) Xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností xxxx rozhoduje
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x poskytování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, celkovou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx příspěvků xx xxxxxx bytu,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanům,
x) o poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanům, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
g) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx individuální dopravu.
(2) Obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, vede xxxxxx evidenci a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterému xxx xxxxxxxx neplatný xxxxxx xxxxxxxxxxx výhod (§106a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx.
§35
§35 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 210/1990 Xx.
§36
§36 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 144/1991 Xx.
Xxx xxxxx
§37
§37 zrušen xxxxxxx předpisem č. 112/2006 Xx.
§38
§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/2006 Xx.
§39
§39 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 320/2002 Xx.
Díl xxxxx
§40
§40 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 109/2006 Sb.
§40x
§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/2006 Xx.
§41
§41 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 112/2006 Sb.
Xxx osmý
§42
§42 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Sb.
§43
§43 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
Xxx xxxxxx
§44
§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
Díl xxxxxx
§45
§45 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx.
§46
§46 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§47
§47 xxxxxx právním předpisem x. 109/2006 Xx.
§48
§48 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx.
§49
§49 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 144/1991 Xx.
§50
§50 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 144/1991 Xx.
§51
§51 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
Díl xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
§51x
(1) Xxxxxxxx xxxxxx úřad
x) xxxxxxxx, zda se xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České republiky x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 36), xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx 37), xxxxx je xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 36), xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče,
b) xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx 38) xxxxxxxx, xx osoba uvedená x písmenu a) xx stala xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sociální xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§52
§52 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§53
Xxxxxxxx xxxxxxxx
Obecní xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dávky xxxxxxxx péče v xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení 17) a x xxxx uvolnění,
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx plní své xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx o xxxxxx
§54
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x správním xxxxxx 35) se nevztahují xx xxxxxx
x) xxxxxxxx právním předpisem x. 582/1991 Xx.
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 582/1991 Xx.
c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/1991 Xx.
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle §32 xxxx. 2 písm. x), §34 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, §40a xxxx. x) x x), §43 písm. x) x. 1, §44 xxxx. 1 xxxx. b) x. 2, xxxxx xxxxxx x těchto dávkách xxxx zahájeno orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx úřední, nebo xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxx xxxxxxxx vymezeném xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.,
x) x odstranění xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2.
(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx.x) xxxxxxxxx xx xxxxx, xx dávku xxxxxx xxxxxxx vůbec nebo x požadovaném xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx dávky mohly xxxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx má xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxx předpisů o xxxxxxxx řízení.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 582/1991 Xx.
(4) V případech xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx xxxxxx příslušnost xxxx a obecních xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(5) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx správního řádu x lhůtách pro xxxxxx xxxxxxxxxx.
§54x
Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §51a xx xxxx místem xxxxxx 36) xxxxx xxxxxxx x §51a xxxx. 1 xxxx. x).
§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2006 Xx. s účinností xx 27.2.2006
§55
Xxxxxxxx xxxxxx nemá odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx dávka sociální xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a nebo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxx požadovaném xxxx x právním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§55x
§55a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§56
(1) Xxxxxxxx xx správního řádu xx xxxxxx příslušnost xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx trvalého pobytu xxxxxx, jde-li o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx obec, se xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx případech, xx xxxxxxx rozhoduje xxxx činí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, se xxxxxx xxxxxx tomuto orgánu.
§56x
§56x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/1999 Xx.
§56x
Součinnost xxxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx.
§56x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 144/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.4.1991 (xxxxxxx §56x)
§56c
Xxxxxx xxxxxxx
Xx soudního xxxxxxxx xxxx vyloučena xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx sociální xxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34 odst. 1 xxxx. x) až x),
x) odstranění xxxxxxxx podle §2 xxxx. 2.
§56x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem přenesené xxxxxxxxxx.
§56x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2003
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§57
(1) xxxxxxxx právním předpisem x. 582/1991 Xx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx působnost xxxxxxxx xxxxxxxxx výborů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxx předpisů dříve xxxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxx 18) přenesl xx místní xxxxxxx xxxxx.
§58
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.
§59
Xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 129/1975 Xx., o xxxxxxxxxx orgánů České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 78/1979 Xx., zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1982 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 49/1982 Sb., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 138/1982 Sb. x zákona České xxxxxxx rady x. 119/1983 Xx.
§60
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1988.
Xxxxxx v. x.
Xxxxxx x. x.
Xx. XX
Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx lékaři x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, za předsedniství xxxxxxxxxxx lékaře sociálního xxxxxxxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 125/1990 s xxxxxxxxx od 1.5.1990
Xx. XX
1. X řízení x poskytování xxxxx, xxxxx se podle xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxx pracovní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx orgány xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x přerušení zaměstnání (xxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx zaměstnání X. xxxx II. pracovní xxxxxxxxx xx zdravotních x jiných xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1988 přechází xx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 144/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.4.1991
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx druhého xxxxxxx, xxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx matričnímu úřadu, xx bude užívat x na xxxxxx xxxxx xxxxxx příjmení xxxxxxxxx.
2. Věci, xxxxx ke dni 1. xxxxx 1998 xxxxxxx bezpodílové xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx, které xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 a xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx stávají xxxx součástí. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x bezpodílovém xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx jmění xxxxxxx.
3. Opatrovníci xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1998 xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx uvedenými. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx tím xxxxx povahy xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx společnostmi xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 308/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx řídí x xxxxxx vztahy xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998; vznik xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x nich xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 xx xxxx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1998

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 114/88 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.10.1988.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
125/90 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 114/88 Xx., x působnosti xxxxxx ČSSR x xxxxxxxxx zabezpečení
s xxxxxxxxx xx 1.5.90
210/90 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů XX x xxxxxxxxx zabezpečení x o změně xxxxxx x. 20/66 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.90
245/90 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 114/88 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 40/90
425/90 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x x některých xxxxxxx opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 24.11.90
459/90 Xx., x změnách x xxxxxxxxxx xxxxxx XX x sociálním zabezpečení
x xxxxxxxxx xx 30.10.90
9/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.2.91
144/91 Xx., x xxxxxxx v působnosti xxxxxx ČR a x xxxxxxxxxx xxxx x sociálním xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 26.4.91
288/91 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 114/88 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 52/91
582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx
x účinností xx 1.1.92
84/93 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 482/91 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností od 1.3.93
307/93 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x. 100/88 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.94
72/95 Sb., xxxxx Xxxxxxxxx soudu XX xx xxx 28.3.95
s xxxxxxxxx xx 1.10.95
118/95 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podpoře
x xxxxxxxxx xx 1.10.95, x xxxxxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. f) a §58 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.96
238/95 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon ČNR x. 114/88 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů XXX v sociálním xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 26.10.95
289/97 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 134/97 Xx., xxxxx č. 1/91 Xx., o zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 463/91 Xx., x xxxxxxxx minimu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx XXX x. 114/88 Sb., x působnosti xxxxxx XXX x sociálním xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 2.12.97
91/98 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x. 94/63 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.8.98
155/98 Sb., x xxxxxxx řeči x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.99
169/99 Xx., x xxxxxx trestu xxxxxx svobody a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2000
360/99 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx
s xxxxxxxxx xx 1.4.2000, x xxxxxxxx ustanovení §34 odst. 3 x §56 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.7.2000
132/2000 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx Xxxxx
s xxxxxxxxx od 1.1.2001
151/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2003
320/2002 Xx., x xxxxx x zrušení některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2003
518/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 114/88 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx XX v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 320/2002 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xx xxxxx xxxxxx x. 426/2002 Sb.
s xxxxxxxxx od 1.1.2003
501/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
47/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 114/88 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 48/97 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx od 27.2.2006
109/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o sociálních xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx nouzi
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
135/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx domácím xxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2007
29/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 135/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxx násilím, xxxxx x. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 100/88 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx od 20.2.2007
261/2007 Xx., x stabilizaci veřejných xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
88/2008 Xx., nález XX ze xxx 31.1.2008 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx x. 261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx některých ustanovení xxxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších předpisů (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x účinností xx 27.3.2008
427/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx předpis č. 114/88 Xx. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 329/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §60 xxxx. c) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 475/1990 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úřady.
2) §100 xxxxxx x rodině.
§74 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3) §15 xxxx. 4 xxxxxx x. 50/1973 Xx., x pěstounské xxxx.
4) §37 xxxx. 2, §37b, §79 xxxx. 4 x §83 zákona x xxxxxx.
5) §79 xxxx. 2 x §83 odst. 2 xxxxxx x xxxxxx.
6) §46 xxxx. 2 zákona x xxxxxx.
7) §44 xxxx. 1 xx 4 xxxxxx x xxxxxx.
8) §291 xx 301 xxxxxxxxx xxxx.
9) §86 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
10) §86a xxxxxx č. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 155/1998 Xx.
11) §14 xxxx. 2 xxxx. x) zákona České xxxxxxx xxxx č. 367/1990 Sb.
12) §67 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 367/1990 Xx.
13) §22 xxxx. 1 zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 418/1990 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx.
14) §8 xxxx. 4 x §20 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 418/1990 Xx.
15) Zákona č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx).
17) §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
18) §84 xxxxxxxxx řádu.
§9 xxxx. 1 x §10 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 108/1964 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§10 xxxx. 2 x §12 xxxx. 2 vládního xxxxxxxx č. 59/1964 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxx x xxxx.
19) §26 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxxx ČR x. 216/1992 Xx.
20) §74 xxxx. 4 x §76a občanského xxxxxxxx xxxx.
21) §69 xxxx. 2 zákona x xxxxxx.
22) §79 xxxx. 4 zákona x xxxxxx.
23) §42 xxxx. 1 xxxxxx x rodině.
24) §68 xxxxxx o xxxxxx.
25) §7 xxxx. 2 xxxxxx x. 50/1973 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 118/1992 Sb.
26) §68a xxxxxx x xxxxxx.
27) §181 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
28) §73a xxxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx.
29) §9 xxxx. 2 zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 425/1990 Xx., x okresních úřadech, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx.
30) §43 xxxx. 2 xxxxxx x rodině.
31) §67 xxxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
32) §68 xxxxxx č. 169/1999 Xx.
33) §5 xxxxxx x. 482/1991 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §64 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
35) Část xxxxx a třetí správního řádu.
36) Xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §15a xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 217/2002 Xx.
38) §106 xxxx. 3 zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 428/2005 Xx.

*) §56 - xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxx x. 132/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zákonodárci xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 360/1999 Xx. Xxxx novela xxxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 přečíslovala xx xxxxxxxx 1, xxx doplnila nové xxxxxxx x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2. Xxxxxx x. 132/2000 Xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 (xx xxxxxxxxx xxxxxx 1) x xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 (xxxxx xx měl xxx xxxxxxxx 2) atd.