Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.12.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 29.12.2011.


Zákon o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení

114/88 Sb.

ČÁST I. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly
Orgány sociálního zabezpeční §1
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky §2 §3 §4
Obce a obecní úřady §4a §5 §6
ČÁST II. Působnost správ sociálního zabezpečení, obcí a okresních úřadů v sociálním zabezpečení

HLAVA 1. Působnost správ sociálního zabezpečení §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13

HLAVA 2. Působnost obcí a okresních úřadů na úseku sociální péče

DÍL 1. §14
DÍL 2. Péče o rodinu a děti
Působnost obcí a obecních úřadů §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25
Oprávnění občanů působících v péči o rodinu §26
DÍL. 3 §27
DÍL. 4 Péče o občany se změněnou pracovní schopností §28 §29 §30 §31
DÍL. 5 Péče o těžce zdravotně postižené občany
Působnost obcí a obecních úřadů §32 §33 §34 §35 §36
DÍL. 6 §37 §38 §39
DÍL. 7 §40 §40a §41
DÍL. 8 §42 §43
DÍL. 9 §44
DÍL. 11 Posuzování neodůvodnitelné zátěže systému sociální péče §51a
ČÁST III. Společná ustanovení §52
Zvláštní příjemce §53
Ustanovení o řízení §54 §54a §55 §55a §56
Soudní přezkum §56a
Součinnost orgánů a organizací §56b
Soudní přezkum §56c §56d
ČÁST IV. Přechodná a závěrečná ustanovení §57 §58 §59
Účinnost §60
č. 125/1990 Sb. - Čl. II
č. 144/1991 Sb. - Čl. II
č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII
č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
Nález Ústavního sodu - č. 72/1995 Sb.; č. 88/2008 Sb.
XXXX PRVNÍ
XXXXXX SOCIÁLNÍHO XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX
§1
Orgány sociálního xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxx obce x xxxxx.
(3) Xxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/1991 Xx.
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/1991 Xx.
c) xxxxxxxx péči, 16)
x) vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/1991 Xx.
§2
Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx Xxxxx republiky
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")
x) xxxx x kontroluje xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) vypuštěn právním xxxxxxxxx x. 582/1991 Xx.,
x) xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 582/1991 Xx.,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x dalším rozvojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxxxxxx tvrdosti, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxx.
§3
Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.
§4
§4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/1991 Sb.
§4a
Obce x xxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx sociální xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§5
§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/1999 Xx.
§6
§6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1990 Xx.
ČÁST DRUHÁ
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, OBCÍ A XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX ZABEZPEČENÍ
HLAVA XXXXX
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§7
§7 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/91 Xx.
§8
§8 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 582/1991 Xx.
§9
§9 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 582/1991 Xx.
§10
§10 xxxxxxxx právním předpisem x. 210/1990 Xx.
§11
§11 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 125/1990 Sb.
§12
§12 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 210/1990 Xx.
§13
§13 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 210/1990 Sb.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX PÉČE
Xxx xxxxx
§14
Xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxx účelem xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, občanskými xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx organizacemi x jednotlivci xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, které xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx tyto občany xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx.
Xxx druhý
Xxxx o xxxxxx x xxxx
Xxxxxxxxx xxxx x obecních xxxxx
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/2006 Xx.
§17
§17 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 144/1991 Xx.
§18
§18 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 144/1991 Sb.
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 112/2006 Xx.
§20
§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/1999 Xx.
§21
§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/1999 Sb.
§22
§22 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 210/1990 Xx.
§23
§23 xxxxxxxx právním předpisem x. 144/1991 Xx.
§24
§24 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 144/1991 Sb.
§25
§25 xxxxxxxx právním předpisem x. 144/1991 Xx.
§26
Xxxxxxxxx xxxxxx působících v xxxx x rodinu
Xxx plnění xxxxx xxxx xxxxxxxx členové x zaměstnanci xxxx xxxxxxxxx navštěvovat rodinu x xxxx; xxxx xxx právo xxxxxxxxx xx xxxxx zúčastněných xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vysvětlení.
Xxx třetí
§27
§27 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 210/1990 Xx.
Díl xxxxxx
Xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§28
§28 xxxxxxxx právním předpisem x. 9/1991 Sb.
§29
§29 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 9/1991 Xx.
§30
§30 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1990 Xx.
§31
§31 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 9/1991 Sb.
Xxx pátý
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx občany
Xxxxxxxxx obcí x xxxxxxxx úřadů
§32
Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občanů xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxx xx xx xxxxxx otázek bydlení xxxxx xxxxxxxxx postižených xxxxxx.
§33
Xxxxxxxx xxxxxx úřad 1) xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx užívání xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx prakticky xxxxxxxxx.
§34
(1) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx rozhoduje
x) x xxxxxxxxxxx jednorázových xxxxxxxxx na opatření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zakoupení, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx motorového xxxxxxx,
x) o poskytování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla,
d) x poskytování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx,
x) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx přiznán xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx evidenci a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxxx neplatný průkaz xxxxxxxxxxx xxxxx (§106a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který jej xxxxx.
§35
§35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1990 Xx.
§36
§36 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 144/1991 Xx.
Xxx xxxxx
§37
§37 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/2006 Xx.
§38
§38 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 112/2006 Xx.
§39
§39 xxxxxx právním předpisem x. 320/2002 Sb.
Díl sedmý
§40
§40 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§40x
§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/2006 Xx.
§41
§41 xxxxxx právním předpisem x. 112/2006 Xx.
Díl xxxx
§42
§42 zrušen xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Sb.
§43
§43 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
Díl xxxxxx
§44
§44 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Sb.
Xxx desátý
§45
§45 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 109/2006 Sb.
§46
§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
§47
§47 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
§48
§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§49
§49 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 144/1991 Xx.
§50
§50 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 144/1991 Xx.
§51
§51 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx.
Díl xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
§51x
(1) Pověřený xxxxxx úřad
x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, který xx hlášen na xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 36), nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 37), xxxxx xx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 36), xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx 38) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx sociální xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxxx provést xxxxxxxxx x oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxxxx případech též xxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§52
§52 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§53
Zvláštní xxxxxxxx
Obecní xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx péče
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dávky xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx x sociálním zabezpečení 17) a x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx své xxxxxxxxxx.
Ustanovení x xxxxxx
§54
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x správním xxxxxx 35) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/1991 Xx.
x) xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 582/1991 Xx.
c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 582/1991 Xx.
d) x poskytování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x věcných xxxxx xxxxx §32 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, §40a xxxx. x) x x), §43 xxxx. x) č. 1, §44 odst. 1 xxxx. b) x. 2, xxxxx xxxxxx x xxxxxx dávkách xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx úřední, xxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2.
(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxxxx 1 písm.d) xxxxxxxxx na xxxxx, xx dávku xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo x požadovaném xxxxxxx, xxxx xx by xxxxxxxxx dávky mohly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx má xxx dávka přiznána, xxxx jinému xxxxxx, xxxxxxxxx se podle xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx řízení.
(3) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 582/1991 Sb.
(4) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x obecních xxxxx řídí místem xxxxxxxx xxxxxx občana.
(5) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx správního řádu x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx.
§54x
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx při postupu xxxxx §51a xx xxxx xxxxxx pobytu 36) xxxxx uvedené x §51a xxxx. 1 xxxx. a).
§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.2.2006
§55
Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx byla xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§55a
§55a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§56
(1) Xxxxxxxx xx správního řádu xx místní příslušnost xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadů obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx x krajských xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxx, ve kterých xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx obec, se xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx případech, xx xxxxxxx rozhoduje xxxx xxxx opatření xxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx krajský xxxx, xx žádost xxxxxx tomuto xxxxxx.
§56x
§56x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 360/1999 Xx.
§56b
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x mezích xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podávat xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx.
§56x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 144/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 26.4.1991 (xxxxxxx §56x)
§56x
Xxxxxx xxxxxxx
Ze xxxxxxxx xxxxxxxx jsou vyloučena xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx občanům xxxxx xxxxxxxxx postiženým xxxxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) až x),
x) odstranění xxxxxxxx podle §2 xxxx. 2.
§56d
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.
§56d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§57
(1) xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 582/1991 Xx.
(2) Tímto xxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dříve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 18) xxxxxxx xx místní xxxxxxx xxxxx.
§58
Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx péče a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx bytu.
§59
Xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 129/1975 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 78/1979 Xx., xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 10/1982 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 49/1982 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 138/1982 Xx. x xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 119/1983 Xx.
§60
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1988.
Xxxxxx v. x.
Xxxxxx v. x.
Xx. XX
Xx zahájení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx komisí xxxxx xxxxxx xxxxxx zajišťují xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 125/1990 x xxxxxxxxx xx 1.5.1990
Xx. XX
1. X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zaměstnání x x xxxxxx x poskytování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanů xx změněnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není ke xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončeno, xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx xxxxxxx tento xxxxx. Xxxx orgány xxxxxx xxxxxxxx výplatu xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx národních xxxxxx xxx rozhodování x přerušení zaměstnání (xxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx I. xxxx XX. pracovní xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx x jiných vážných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1988 xxxxxxxx xx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 144/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.4.1991
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx 31. prosince 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Věci, xxxxx ke dni 1. srpna 1998 xxxxxxx bezpodílové xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxx, které vznikly xxxx 1. xxxxxx 1998 a xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xx stávají xxxx xxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx mluví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
3. Opatrovníci xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx o xxxxxx xx považují od 1. xxxxx 1998 xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx mluví x opatrovnictví x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx o xxxxxx, xxxxxx xx tím xxxxx povahy věci xxxxxxxxxxx x poručníci.
4. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostmi xxxxxxxxxxx xx smyslu §3 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxx a náboženské xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 308/1991 Sb., x svobodě xxxxxxxxxx víry x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností.
5. Xxxxxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxx x xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxx 1. srpnem 1998; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vztahů, xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 xx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů.
Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1998

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 114/88 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.10.1988.
Ve znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
125/90 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 114/88 Xx., x působnosti xxxxxx XXXX v xxxxxxxxx zabezpečení
s xxxxxxxxx xx 1.5.90
210/90 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ČR x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 20/66 Xx., o péči x xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.90
245/90 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 114/88 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 40/90
425/90 Xx., x okresních úřadech, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 24.11.90
459/90 Xx., x změnách x xxxxxxxxxx orgánů ČR x xxxxxxxxx zabezpečení
x xxxxxxxxx od 30.10.90
9/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x působnosti xxxxxx XX xx úseku xxxxxxxxxxxxx
x účinností xx 1.2.91
144/91 Xx., x xxxxxxx x působnosti xxxxxx XX a x působnosti obcí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 26.4.91
288/91 Xx., xxxxx znění xxxxxx č. 114/88 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx č. 52/91
582/91 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení
x účinností xx 1.1.92
84/93 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 482/91 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.3.93
307/93 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x. 100/88 Sb., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.94
72/95 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx soudu XX ze dne 28.3.95
s xxxxxxxxx xx 1.10.95
118/95 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře
x účinností xx 1.10.95, x xxxxxxxx §15 odst. 2 xxxx. f) x §58 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.96
238/95 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx ČNR x. 114/88 Xx., x působnosti xxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 26.10.95
289/97 Sb., xxxxxx se mění x xxxxxxxx zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 134/97 Xx., xxxxx č. 1/91 Xx., o zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 463/91 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon ČNR x. 114/88 Xx., x působnosti xxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 2.12.97
91/98 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 94/63 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.8.98
155/98 Xx., x znakové řeči x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.99
169/99 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.1.2000
360/99 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx
s xxxxxxxxx xx 1.4.2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §34 xxxx. 3 x §56 xxxx. 1 xxxx. d), xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.7.2000
132/2000 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, zákonem o xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
151/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
320/2002 Xx., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2003
518/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 114/88 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 320/2002 Xx., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 426/2002 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
501/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx řádu
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
47/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 100/88 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 114/88 Xx., x působnosti xxxxxx XX v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx od 27.2.2006
109/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2007
112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx minimu a xxxxxx x pomoci x hmotné xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
135/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx ochrany xxxx domácím xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
29/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách, xxxxx x. 135/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 20.2.2007
261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
s účinností xx 1.1.2008
88/2008 Sb., nález XX xx xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a na xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 27.3.2008
427/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., o azylu x o změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx č. 114/88 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 329/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §60 xxxx. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 367/1990 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx)
Nařízení xxxxx Xxxxx republiky č. 475/1990 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
2) §100 xxxxxx x rodině.
§74 xxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení
3) §15 xxxx. 4 xxxxxx x. 50/1973 Sb., x xxxxxxxxxx péči.
4) §37 xxxx. 2, §37b, §79 xxxx. 4 x §83 xxxxxx x xxxxxx.
5) §79 xxxx. 2 a §83 odst. 2 xxxxxx x xxxxxx.
6) §46 xxxx. 2 zákona x xxxxxx.
7) §44 xxxx. 1 xx 4 zákona o xxxxxx.
8) §291 xx 301 trestního xxxx.
9) §86 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
10) §86a xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 155/1998 Xx.
11) §14 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx České xxxxxxx rady č. 367/1990 Xx.
12) §67 xxxxxx České národní xxxx x. 367/1990 Xx.
13) §22 xxxx. 1 zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 418/1990 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx.
14) §8 xxxx. 4 x §20 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 418/1990 Sb.
15) Zákona č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx řád).
17) §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
18) §84 xxxxxxxxx xxxx.
§9 xxxx. 1 x §10 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 108/1964 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§10 xxxx. 2 a §12 xxxx. 2 vládního xxxxxxxx x. 59/1964 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx o xxxx.
19) §26 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxxx XX x. 216/1992 Sb.
20) §74 xxxx. 4 a §76a občanského xxxxxxxx xxxx.
21) §69 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx.
22) §79 xxxx. 4 xxxxxx x rodině.
23) §42 xxxx. 1 xxxxxx x rodině.
24) §68 xxxxxx x xxxxxx.
25) §7 xxxx. 2 xxxxxx x. 50/1973 Sb., xx znění zákona x. 118/1992 Xx.
26) §68a xxxxxx o rodině.
27) §181 xxxx. 3 občanského xxxxxxxx xxxx.
28) §73a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
29) §9 xxxx. 2 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 425/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x některých xxxxxxx opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx.
30) §43 xxxx. 2 xxxxxx x rodině.
31) §67 xxxxxx x. 169/1999 Xx., x výkonu xxxxxx xxxxxx svobody x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
32) §68 xxxxxx x. 169/1999 Xx.
33) §5 xxxxxx č. 482/1991 Xx., x sociální xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §64 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxx xxxxx x třetí správního řádu.
36) Xxxxx x. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §15a xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 217/2002 Xx.
38) §106 xxxx. 3 zákona x. 326/1999 Sb., xx znění zákona x. 428/2005 Xx.

*) §56 - xxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx x. 132/2000 Xx. xxxxx korektně zapracovat, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předchozí xxxxxxx x. 360/1999 Xx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 přečíslovala xx xxxxxxxx 1, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2. Xxxxxx č. 132/2000 Xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 (po xxxxxxxxx xxxxxx 1) x xxxxxxx x) xxxxxx v xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 (xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx 2) atd.