Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.12.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 29.12.2011.


Zákon o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení

114/88 Sb.

ČÁST I. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly
Orgány sociálního zabezpeční §1
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky §2 §3 §4
Obce a obecní úřady §4a §5 §6
ČÁST II. Působnost správ sociálního zabezpečení, obcí a okresních úřadů v sociálním zabezpečení

HLAVA 1. Působnost správ sociálního zabezpečení §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13

HLAVA 2. Působnost obcí a okresních úřadů na úseku sociální péče

DÍL 1. §14
DÍL 2. Péče o rodinu a děti
Působnost obcí a obecních úřadů §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25
Oprávnění občanů působících v péči o rodinu §26
DÍL. 3 §27
DÍL. 4 Péče o občany se změněnou pracovní schopností §28 §29 §30 §31
DÍL. 5 Péče o těžce zdravotně postižené občany
Působnost obcí a obecních úřadů §32 §33 §34 §35 §36
DÍL. 6 §37 §38 §39
DÍL. 7 §40 §40a §41
DÍL. 8 §42 §43
DÍL. 9 §44
DÍL. 11 Posuzování neodůvodnitelné zátěže systému sociální péče §51a
ČÁST III. Společná ustanovení §52
Zvláštní příjemce §53
Ustanovení o řízení §54 §54a §55 §55a §56
Soudní přezkum §56a
Součinnost orgánů a organizací §56b
Soudní přezkum §56c §56d
ČÁST IV. Přechodná a závěrečná ustanovení §57 §58 §59
Účinnost §60
č. 125/1990 Sb. - Čl. II
č. 144/1991 Sb. - Čl. II
č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII
č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
Nález Ústavního sodu - č. 72/1995 Sb.; č. 88/2008 Sb.
ČÁST XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX
§1
Xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx
(1) Sociální xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx:
a) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx obecní úřad,
x) xxxxxx úřad.
(2) Xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx.
(3) Xxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/1991 Xx.
x) vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/1991 Xx.
x) xxxxxxxx xxxx, 16)
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/1991 Xx.
§2
Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo")
x) xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 582/1991 Xx.,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/1991 Xx.,
x) xxxxxxxxx úkoly související x dalším xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.
(2) Xxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx tvrdosti, xxxxx xx se xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxx.
§3
Xxxxxxx xxxx řídí a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§4
§4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/1991 Xx.
§4a
Xxxx x xxxxxx xxxxx
Xxxxxx úřad při xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pomoc.
§5
§5 xxxxxx právním předpisem x. 360/1999 Sb.
§6
§6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1990 Sb.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX SPRÁV XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXX A XXXXXXXXX XXXXX V XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXX SPRÁV XXXXXXXXXX ZABEZPEČENÍ
§7
§7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 582/91 Xx.
§8
§8 xxxxxxxx právním předpisem x. 582/1991 Xx.
§9
§9 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 582/1991 Sb.
§10
§10 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1990 Sb.
§11
§11 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 125/1990 Xx.
§12
§12 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1990 Sb.
§13
§13 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1990 Xx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXX A XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX SOCIÁLNÍ XXXX
Xxx xxxxx
§14
Xxxx organizuje x xxxxxxxxx sociální xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xx xxx xxxxxx xx spolupráci se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x jednotlivci xxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx občanům xxxxxxxxxx, není v xxxxxxxxxx xxxx, upozorní xx xxxx xxxxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxx druhý
Xxxx o rodinu x děti
Xxxxxxxxx xxxx x obecních xxxxx
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/2006 Xx.
§17
§17 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 144/1991 Xx.
§18
§18 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 144/1991 Xx.
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/2006 Xx.
§20
§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/1999 Sb.
§21
§21 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 360/1999 Sb.
§22
§22 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 210/1990 Xx.
§23
§23 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 144/1991 Sb.
§24
§24 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 144/1991 Xx.
§25
§25 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 144/1991 Xx.
§26
Xxxxxxxxx xxxxxx působících x xxxx x xxxxxx
Xxx xxxxxx xxxxx xxxx pověření xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx navštěvovat rodinu x xxxx; mají xxx právo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx potřebné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
Xxx třetí
§27
§27 vypuštěn xxxxxxx předpisem x. 210/1990 Sb.
Xxx xxxxxx
Xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx
§28
§28 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 9/1991 Xx.
§29
§29 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 9/1991 Sb.
§30
§30 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 210/1990 Xx.
§31
§31 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 9/1991 Xx.
Xxx xxxx
Xxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx úřadů
§32
Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xx xx xxxxxx otázek bydlení xxxxx xxxxxxxxx postižených xxxxxx.
§33
Pověřený xxxxxx úřad 1) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x příspěvku xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§34
(1) Xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxx
x) x poskytování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x poskytování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla,
x) o poskytování xxxxxxxxx xx provoz xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx příspěvků xx xxxxxx bytu,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výhod xxxxx xxxxxxxxx postiženým xxxxxxx,
x) x poskytování xxxxxxxxxxx půjček xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanům, xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx evidenci x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxxx xxxxx (§106a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), předá tento xxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxx.
§35
§35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1990 Xx.
§36
§36 xxxxxxxx právním předpisem x. 144/1991 Xx.
Díl xxxxx
§37
§37 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 112/2006 Xx.
§38
§38 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 112/2006 Xx.
§39
§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx.
Xxx xxxxx
§40
§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 109/2006 Sb.
§40x
§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/2006 Xx.
§41
§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/2006 Xx.
Díl xxxx
§42
§42 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 109/2006 Xx.
§43
§43 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
Xxx xxxxxx
§44
§44 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 109/2006 Sb.
Díl desátý
§45
§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 109/2006 Sb.
§46
§46 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx.
§47
§47 xxxxxx právním předpisem x. 109/2006 Xx.
§48
§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§49
§49 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 144/1991 Xx.
§50
§50 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 144/1991 Xx.
§51
§51 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx.
Xxx jedenáctý
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěže xxxxxxx xxxxxxxx péče
§51x
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx, zda xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu 36), xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 37), xxxxx je hlášen xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 36), xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží systému xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx 38) xxxxxxxx, xx xxxxx uvedená x xxxxxxx x) xx stala xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxxxx případech též xxxxxxxx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§52
§52 zrušen právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.
§53
Zvláštní xxxxxxxx
Xxxxxx xxxx, xxxxx vyplácí dávku xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 17) x x xxxx uvolnění,
x) xxxxxxx, jak zvláštní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.
Ustanovení x xxxxxx
§54
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx 35) se nevztahují xx řízení
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/1991 Sb.
x) vypuštěn právním xxxxxxxxx x. 582/1991 Xx.
c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/1991 Sb.
d) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §32 xxxx. 2 písm. x), §34 odst. 1 xxxx. b), xxx-xx o poskytování xxxxxxxxx na provoz xxxxxxxxxx vozidla, §40a xxxx. a) a x), §43 xxxx. x) x. 1, §44 xxxx. 1 xxxx. x) x. 2, xxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxx xxxxxxxxx dávky x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx předpise xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.,
f) x xxxxxxxxxx tvrdostí xxxxx §2 xxxx. 2.
(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx.x) xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo x požadovaném rozsahu, xxxx že by xxxxxxxxx dávky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/1991 Sb.
(4) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxx příslušnost xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx.
(5) X řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) se xxxxxxx xxxxxxxxxx správního řádu x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§54x
Xxxxxx xxxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxxx xxx postupu xxxxx §51a se xxxx xxxxxx pobytu 36) xxxxx xxxxxxx x §51a xxxx. 1 xxxx. x).
§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2006 Xx. s účinností xx 27.2.2006
§55
Odkladný xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx dávka xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx zastavena xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx byla xxxxx xxxxxxxx x menším xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§55x
§55a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx.
§56
(1) Xxxxxxxx xx správního řádu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, obecních xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx a krajských xxxxx xx věcech xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Ve xxxxxx, ve kterých xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx činí xxxxxxxx xxxx, se xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadu. X xxxxxxxxx případech, xx xxxxxxx rozhoduje xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecní xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánu.
§56a
§56x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 360/1999 Sb.
§56b
Xxxxxxxxxx xxxxxx a organizací
Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádostem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.
§56x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 144/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 26.4.1991 (xxxxxxx §56a)
§56x
Xxxxxx xxxxxxx
Xx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou vyloučena xxxxxxxxxx x
a) xxxxxxx sociální péče x x mimořádných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postiženým xxxxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) až x),
b) odstranění xxxxxxxx podle §2 xxxx. 2.
§56d
Působnosti xxxxxxxxx krajskému xxxxx, xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.
§56x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2003
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§57
(1) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 582/1991 Sb.
(2) Tímto zákonem xxxx dotčena působnost xxxxxxxx národních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx národní xxxxx 18) přenesl xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§58
Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xx xxxxxxx bytu.
§59
Xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 129/1975 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 78/1979 Xx., zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1982 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 49/1982 Xx., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 138/1982 Sb. x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 119/1983 Sb.
§60
Účinnost
Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1988.
Xxxxxx x. r.
Xxxxxx x. x.
Xx. XX
Xx zahájení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx komisí podle xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxx úkoly xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Čl. II xxxxxx právním předpisem x. 125/1990 s xxxxxxxxx xx 1.5.1990
Xx. XX
1. X xxxxxx x xxxxxxxxxxx dávek, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tento xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nemocenského pojištění xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxx zaměstnání I. xxxx XX. xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx x xxxxxx vážných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1988 přechází xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 144/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.4.1991
Čl. VIII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx, xxxxx přijal xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příjmení xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx užívat x xx druhém xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx, xxxxx xx xxx 1. srpna 1998 xxxxxxx bezpodílové xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 x xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx společného jmění xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §78 xxxxxx o xxxxxx xx považují xx 1. srpna 1998 xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx předpisy mluví x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx x rodině, xxxxxx xx xxx xxxxx povahy xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněnými xx xxxxxx §3 xxxx. 1 zákona x rodině xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 308/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx víry x xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností.
5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998; xxxxx těchto xxxxxxxx vztahů, xxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 xx xxxx posuzují podle xxxxxxxxxxx předpisů.
Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/1998 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.1998

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 114/88 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.1988.
Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
125/90 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon XXX x. 114/88 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.5.90
210/90 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ČR x sociálním xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 20/66 Xx., o xxxx x zdraví xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.90
245/90 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 114/88 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 40/90
425/90 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx působnosti x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx souvisejících
x xxxxxxxxx xx 24.11.90
459/90 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxxxx zabezpečení
x účinností xx 30.10.90
9/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx x působnosti xxxxxx XX xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x účinností xx 1.2.91
144/91 Xx., x xxxxxxx x působnosti xxxxxx ČR x x působnosti xxxx x sociálním xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 26.4.91
288/91 Xx., xxxxx znění xxxxxx č. 114/88 Xx. publikované x xxxxxx x. 52/91
582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.92
84/93 Xx., kterým se xxxx a doplňuje xxxxx XXX č. 482/91 Sb., o xxxxxxxx potřebnosti, x xxxxxxx xxxxxxxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 1.3.93
307/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx ČNR č. 589/92 Xx., o xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.94
72/95 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx soudu XX xx xxx 28.3.95
x xxxxxxxxx xx 1.10.95
118/95 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře
x xxxxxxxxx xx 1.10.95, s výjimkou §15 xxxx. 2 xxxx. x) x §58 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 1.1.96
238/95 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon XXX x. 114/88 Xx., x působnosti orgánů XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 26.10.95
289/97 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje zákon x. 155/95 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 134/97 Xx., xxxxx č. 1/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 463/91 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon XXX x. 114/88 Xx., x působnosti orgánů XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 2.12.97
91/98 Xx., xxxxxx se doplňuje xxxxx x. 94/63 Xx., x rodině, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxx a doplnění xxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.8.98
155/98 Xx., x xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.99
169/99 Xx., x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2000
360/99 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §34 odst. 3 x §56 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.7.2000
132/2000 Xx., x xxxxx a zrušení xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx Xxxxx
s xxxxxxxxx od 1.1.2001
151/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2003
518/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 114/88 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx XX v xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xx xxxxx xxxxxx x. 426/2002 Xx.
s xxxxxxxxx od 1.1.2003
501/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2006
47/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 114/88 Xx., x působnosti xxxxxx XX v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 27.2.2006
109/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s účinností xx 1.1.2007
112/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx minimu a xxxxxx x xxxxxx x hmotné xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
135/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti ochrany xxxx domácím xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
29/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 135/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 100/88 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx od 20.2.2007
261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2008
88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx věci xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a na xxxxxxx některých ustanovení xxxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
s účinností xx 27.3.2008
427/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx území ČR x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx předpis x. 114/88 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 329/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §60 xxxx. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 367/1990 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx)
Nařízení xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 475/1990 Sb., xxxxxx xx určují xxxxxxxx xxxxxx úřady.
2) §100 xxxxxx o rodině.
§74 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3) §15 xxxx. 4 xxxxxx x. 50/1973 Xx., x xxxxxxxxxx péči.
4) §37 xxxx. 2, §37b, §79 odst. 4 x §83 xxxxxx x rodině.
5) §79 xxxx. 2 x §83 odst. 2 xxxxxx o rodině.
6) §46 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx.
7) §44 xxxx. 1 xx 4 zákona x xxxxxx.
8) §291 xx 301 trestního xxxx.
9) §86 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
10) §86a xxxxxx č. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 155/1998 Xx.
11) §14 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 367/1990 Sb.
12) §67 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 367/1990 Xx.
13) §22 xxxx. 1 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 418/1990 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx.
14) §8 xxxx. 4 x §20 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 418/1990 Xx.
15) Zákona č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
17) §102 xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
18) §84 xxxxxxxxx xxxx.
§9 xxxx. 1 x §10 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení č. 108/1964 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§10 odst. 2 a §12 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx x. 59/1964 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxx x xxxx.
19) §26 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxxx XX č. 216/1992 Sb.
20) §74 xxxx. 4 x §76a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
21) §69 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx.
22) §79 xxxx. 4 zákona x xxxxxx.
23) §42 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx.
24) §68 xxxxxx x xxxxxx.
25) §7 xxxx. 2 xxxxxx x. 50/1973 Xx., xx znění xxxxxx x. 118/1992 Xx.
26) §68a xxxxxx x xxxxxx.
27) §181 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
28) §73a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
29) §9 xxxx. 2 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 425/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx.
30) §43 xxxx. 2 xxxxxx x rodině.
31) §67 xxxxxx x. 169/1999 Xx., x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů.
32) §68 xxxxxx x. 169/1999 Xx.
33) §5 xxxxxx č. 482/1991 Xx., x sociální xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §64 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Část xxxxx x xxxxx správního řádu.
36) Zákon x. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky a x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §15a xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 217/2002 Xx.
38) §106 xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 428/2005 Sb.

*) §56 - xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x novele x. 132/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zákonodárci nevzali xx vědomí změny xxxxxxxxxxx předchozí xxxxxxx x. 360/1999 Xx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1, xxx doplnila xxxx xxxxxxx x) a xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xx odstavec 2. Novela x. 132/2000 Sb. xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 (xx xxxxxxxxx xxxxxx 1) x xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 (xxxxx xx xxx mít xxxxxxxx 2) xxx.