Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.08.1947.


Zákon o opatřeních k provedení československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva

148/1947 Sb.

Zákon

§1 §2 §3

INFORMACE

148

Zákon

ze dne 11. xxxxxxxx 1947

o opatřeních x xxxxxxxxx československo-maďarské xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx xx xxxxx xxxxxx:

§1

Vláda xxxxx, pokud xx tak již xxxxxxx, - a xx, xxxx-xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vnitrostátnímu xxxxxxxxx xxxxxx mezi Xxxxxxxxxxxxxxx x Maďarskem x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx 27. února 1946, č. 145 Sb. (xxxx xxx "dohoda"), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x touto xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx čl. X xxxxxx, a to xxxxxxx pokud jde x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu čl. VI dohody a x xxxxxxxxxx náhrady xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. VII xxxxxx.

§2

(1) X xxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx konfiskaci (přechod xx xxxx) xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. VII xxxxxx, rozhoduje, - xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx -, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx, xxx-xx x xxxxxxx zemědělský, x xxxxxx x pověřenectvem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto podmínky xx xxxxxxxx za xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx, xxxxx tento xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (odstavec 3). Xxxxx xxxxxxx spravuje Xxxx xxxxxxx xxxxxx, x to odděleně xx ostatního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, a xx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zemědělství, xxxxx jde x Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx tom xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z Xxxxxxxx, xxxxxxx podle §1 odst. 3 xxxxxx ze dne 12. dubna 1946, x. 75 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxxx x Xxxxxxxx. Ustanovení xxx třetí xx xxxx se xxxxxxxxxx xx majetek uvedený x §18 dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxx 1945, x. 108 Xx., x konfiskaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx obnovy.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx po 5. xxxxxx 1945, xx Xxxxxxxxx xx 29. xxxxx 1944.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly podle xxxxxx přestěhovány xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx ujednání x xx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx osob, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. VIII xxxx xxxxx xxxxxx.

§3

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxxx x. x.

Xxxxxx x. x.

Xx. Pietor x. x.

Xxxxxxx v. x.

Xxx. Xxxxxxx v. x.

xxx. xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxx x. r.,

též xx náměstka předsedy xxxxx Xx. Šrámka

Dr. Xxxxx v. r.

Nosek x. r.

Dr. Xxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Drtina x. x.

Xx. Xxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 148/1947 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 20.8.1947.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.