Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012.


Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů
273/93 Sb.

ČÁST I. §1 §1a §2 §2a §2b §3 §3a §4 §5 §6 §7 §7a §8 §9 §9a §10 §10a §10b §10c §10d

ČÁST II. Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů §11

ČÁST III. §12

ČÁST IV. Přechodná a závěrečná ustanovení §13 §14 §15 §16

č. 249/2006 Sb. - Čl. II

INFORMACE

ČÁST I

§1

§1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 496/2012 Sb.

§1x

§1x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 496/2012 Sb.

§2

§2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 496/2012 Sb.

§2x

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 496/2012 Sb.

§2x

§2x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 496/2012 Sb.

§3

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 496/2012 Sb.

§3x

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 496/2012 Sb.

§4

§4 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 496/2012 Sb.

§5

§5 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 496/2012 Sb.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 496/2012 Sb.

§7

§7 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 496/2012 Sb.

§7a

§7a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 496/2012 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 496/2012 Sb.

§9

§9 zrušen právním xxxxxxxxx č. 496/2012 Sb.

§9x

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 496/2012 Sb.

§10

§10 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 496/2012 Sb.

§10a

§10a zrušen právním xxxxxxxxx č. 496/2012 Sb.

§10x

§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 496/2012 Sb.

§10c

§10c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 496/2012 Sb.

§10x

§10x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 496/2012 Sb.

XXXX XX

XXXXX ZÁKONA X. 455/1991 XX., X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX XXXXX), XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§11

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx. a xxxxxx x. 600/1992 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X poznámce x. 1) x §3 xxxx. 1 písm. x) se vypouštějí xxxxx "§1 odst. 1 dekretu presidenta xxxxxxxxx x. 50/1945 Xx., x opatřeních x oblasti xxxxx".

2. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 9 xx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxxxx".

XXXX III

§12

§12 zrušen xxxxxxx předpisem č. 496/2012 Sb.

XXXX XX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§13

§13 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 496/2012 Sb.

§14

Státní xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx Barrandov - Xxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxx Zlín - Xxxxxxxxx, které vykonávají xxxxxxxx xxxxx výrobce xxxxxxxxxxxxxxxxxx děl, 11) xx slučují xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x Fondem; xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx vztahů, xxxxxx práv x xxxxxxx xx úseku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušející Xxxxxxx x veškerým originálním xxxxxxx, x xxxxx xxxx práva x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxx se §1, §3 odst. 2 x §4 xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky č. 50/1945 Sb., x opatřeních x xxxxxxx xxxxx.

§16

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx x. r.
Havel v. x.
Xxxxx v. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

2. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 249/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007


Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 273/93 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 11.11.1993.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

40/95 Xx., o xxxxxxxx reklamy x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/91 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.95

121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx některých zákonů (xxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.12.2000

132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákonem x krajích, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x okresních xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

249/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 273/93 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, o změně x xxxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2007

130/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

142/2012 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se zavedením xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

496/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2013

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xx. 2 Úmluvy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx audiovizuálních xxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx x. 365/1992 Xx.
§6 xxxxxx x. 35/1965 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1990 Xx.
2) Zákon č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. 1 zákona XXX x. 241/1992 Xx., o Státním xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
4) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.
5) §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 241/1992 Xx.
6) Zákon XXX č. 483/1991 Sb., xx xxxxx zákona ČNR x. 36/1993 Sb.
7) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
8) Zákon č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxxxxx xxxxx XXXX x. 429/1990 Xx., xxxxxx xx ruší xxxxxx xxxxxxxx x. 13/1962 Xx., x xxxx xxxxxxxxxx xx. filmu.
10) §6 x §33 xxxx. 4 xxxxxx x. 35/1965 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 89/1990 Xx.
11) §6 xxxxxx č. 35/1965 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 89/1990 Xx.
12) §22 xxxxxx č. 35/1965 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 89/1990 Xx.
13) Zákon č. 468/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 483/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 36/1993 Xx.
14) Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15) Zákon č. 35/1965 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 2/1969 Sb., o zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §36 xxxx. 1 xxxxxx x. 35/1965 Xx.
17) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx pod č. 104/1991 Sb.
18) Xxxx. §20 xxxxxx x. 634/1992 Xx., o xxxxxxx spotřebitele, ve xxxxx xxxxxx č. 217/1993 Xx.
19) §24 xxxx. 1 xxxxxx XXX x. 97/1974 Xx., x archivnictví.
20) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Sb.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §80 xxxx. 2 xxxxxx x. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
23) §62 xxxxxx x. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxxxxx xxxxx).
25) §4 xxxxxxxxxx zákona.
26) §2 xxxxxx č. 526/1990 Xx., x cenách.
Xxxxx č. 483/1991 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
30) §64 xxxxxxxxxx xxxxxx.
31) §7 xxxxxxxxxx xxxxxx.
32) §67 xxxxxxxxxx xxxxxx.
33) §53 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§54 xxxxxx x. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 561/2004 Sb., o předškolním, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 111/1998 Sb., o vysokých xxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.