Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.05.1993.


Sdělení o Smlouvě mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení
228/93 Sb.
ČÁST I. Všeobecná ustanovení Čl.1 Čl.2 Čl.3 Čl.4 Čl.5 Čl.6
ČÁST II. Používání právních předpisů Čl.7 Čl.8 Čl.9 Čl.10
ČÁST III. Zvláštní ustanovení
HLAVA 1. Důchodové zabezpečení Čl.11 Čl.12 Čl.13
HLAVA 2. Nemocenské pojištění (zabezpečení) Čl.14 Čl.15 Čl.16
HLAVA 3. Státní sociální dávky Čl.17
HLAVA 4. Dávky a služby sociální péče Čl.18 Čl.19
ČÁST IV. Společná ustanovení Čl.20 Čl.21 Čl.22 Čl.23 Čl.24 Čl.25 Čl.26
ČÁST V. Zvláštní úprava pro příslušníky ozbrojených sil a sborů Čl.27 Čl.28 Čl.29 Čl.30 Čl.31 Čl.32
ČÁST VI. Přechodná a závěrečná ustanovení Čl.33 Čl.34 Čl.35
228
SDĚLENÍ
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx sděluje, xx xxx 29. xxxxx 1992 byla v Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Slovenskou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení.
Xx Smlouvou xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx x zastoupení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx na základě xxxxx článku 34 odst. 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993 x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 3. xxxxxx 1993.
Xxxxx xxxxx Xxxxxxx xx vyhlašuje xxxxxxxx.
XXXXXXX
xxxx Xxxxxx republikou a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx republika a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxx přáním xxxxxxx xxxxxxxx vztahy x oblasti sociálního xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXX I
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
Článek 1
(1) Xxx xxxxx xxxx smlouvy xxxxx:
1. "xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx zákony x další obecně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx v článku 2;
2. "xxxxx" xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Slovenské xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozdělení České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
3. "příslušný xxxx" znamená xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx kompetence xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smlouvou;
4. "xxxxxxxxx orgán" xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx;
5. "nositel xxxxxxxxxxx" xxxxxxx instituci, xxxxx přísluší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x článku 2;
6. "xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx má xxxxx nositel xxxxxxxxxxx, x jehož xxxx xxxx xxx dávky xxxxxxxxxx;
7. "xxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, která zakládá xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zabezpečení) podle xxxxxxxx xxxxxxxx smluvních xxxxx.
(2) Jiné xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx náleží xxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx.
Článek 2
(1) Xxxx smlouva xx vztahuje xx
x) důchodové xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx),
x) státní xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x služby xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx zabezpečení xx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx mezi xxxxxxxxx státy xx xxxxxx přihlížet x xxxxxxxx, xxxxx vyplývají x xxxxxxxxxxxx smluv xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x důchodového xxxxxxxxxxx x nemocenského xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx).
Xxxxxx 3
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vztahuje xx tato smlouva xx xxxxxx obou xxxxxxxxx států, jakož x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx uprchlíky, na xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxx podléhali xxxxxxx předpisům smluvního xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx příslušníky, xx tato xxxxxxx xxxxxxxx, xxx pokud xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nemocenského xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx).
Článek 4
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx smluvního xxxxx xxxxx xxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 5
Xx-xx pobyt xx xxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx podmínkou xxx xxxxx na dávky x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zabezpečení), xxxxxxxxxx xx pobyt na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nemocenského xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx z důvodů, xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu.
XXXX XX
XXXXXXXXX PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Xxxxxx 7
Xxxxx články 8 x 9 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx se xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) výdělečně činné xxxxx právními předpisy xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
(1) Je-li zaměstnanec xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx území xxxxxxx smluvního xxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xx do xxxxx 24. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx tomto xxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xx xxx xxxxx zaměstnán xx jeho xxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo říční xxxxxxxx společnosti xx xxxxxx na území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xx xxx xxxxx zaměstnán xx jeho území.
(3) Xxxxxxx námořní xxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx námořní xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pod xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx.
Xxxxxx 9
(1) Diplomaté x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx jde o xxxxxx činnost xxx xxxxxxxxxx xxxx, vyňati x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2)
a) Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxx členy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx personálu xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
x) Bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu x xxxxxxx pobytem v xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx měsíců xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu.
(3) Xxxxxx podle odstavce 1 xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxx zaměstnáni u xxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud
x) xxxxxx ani xxxxxx přijímajícího xxxxx xxx v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x
b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxx státě.
(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx diplomatického sboru xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx 1 xx 4 platí xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x pro členy xxxxxxxx personálu xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 10
(1) Na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx zaměstnavatele xxxxx xxxxxxxxx xxxxx obou xxxxxxxxx států xx xxxxxx stanovit xxxxxxx x článků 7 xx 9.
(2) Platí-li xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 právní xxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx smluvního státu, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx tak, xxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
XXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Hlava xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxx 11
(1) Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx zabezpečení xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx toho smluvního xxxxx, v jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx článku 20 xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx států nárok xx xxxxxx v xxxxxx xx x xxxx smluvních xxxxxxx xxxxx x přihlédnutím x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastním xxxxx, poskytne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx smluvním xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx zabezpečení xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takto:
x) xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x přihlédnutím x xxxxxx dob xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxx,
b) existuje-li xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výši xxxxxxx, která by xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zhodnotily xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxx xxx xxxxxxxx.
(4) Xx základě xxxxxxxxxx výše důchodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx poměru mezi xxxxxx doby zabezpečení xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx smluvním státě xxxxxx xxx jeden xxx, xxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx důchod, xxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx.
(6) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx článku xx xxxx zabezpečení, xxxxx xx xxxxxxxxxx, započítávají xxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx smluvního xxxxx, xx jehož xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx se xxxxxxxxxx důchody, z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Článek 13
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx bezmocnost, xxxxxxx xxx narození xxxxxx x xxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxx vyplácejí nositelé xxxxxxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx, tyto dávky xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osoba trvalý xxxxx. Jsou-li xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx státech, xx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx xxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxx druhá
Xxxxxxxxxx pojištění (zabezpečení)
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx).
Xxxxxx 15
Xx-xx pro xxxxx xx xxxxx potřebná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx smluvním xxxxx; xxxx zabezpečení, xxxxx xx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxxxx xxxxx jednou.
Článek 16
Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx (příplatku k xxxxxxxxx xx xxxx) xxxx jednorázových dávek (xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx, pohřebného) x xxxx smluvních xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx smluvního státu, x němž xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx-xx x pohřebné, v xxxx xxx zemřelý xxxxxx xxxxx. Jsou-li xxxxxxxxx dvě xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xx děti x příplatku x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx xxxx trvalý xxxxx.
Xxxxx třetí
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 17
Xxxxxx xxxxxxxx dávky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx smluvního xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx
Xxxxx a služby xxxxxxxx xxxx
Článek 18
Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx občan Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Článek 19
Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxxxxx xxxxx x služby xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení; xxxxxx xxxxxx a xxxxxx finančního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 20
(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx rozdělení Xxxxx x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx xx považují xx doby xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státu, xx jehož území xxx xxxxxxxxxxxxx občana xxxxx xx dni xxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.
(2) Xxxxx občan neměl xx xxx xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx před xxxxx xxxx zaměstnavatele xx xxxxxx xx území Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx doby zabezpečení xxxxxxx před tímto xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx pobyt xx xxx rozdělení Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx nebo naposledy xxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxx 21
(1) Xxxxxxxxx úřady xxxxxx xx správním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatnou xxxxxxx xxxxx (provádějí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x služby), xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx nároků.
(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx platební xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by takové xxxxxx xxxxxx, v xxxx směnitelné xx xxxxxxxx státě příjemce xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vzájemně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány druhého xxxxxxxxx státu; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nepříznivým xxxxxxxxxx stavem náleží xx působnosti příslušného xxxxxx smluvního xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
Článek 22
(1) Žádosti, opravné xxxxxxxxxx x jiná xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu nebo x xxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx prostředky x xxxx podání předložená x příslušného úřadu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příslušnému xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nositeli xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxxxx prostředky a xxxx podání xx xxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx podané x xxxxxxxx zabezpečení nebo x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odmítnou x xxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx prvního xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 23
(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánů a xxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx xxx provádění xxxx smlouvy se xxxxxxxxxxx přímo.
(2) Xxxxxxxx zabezpečení, příslušné xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx jednalo o xxxxxxxxx xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.
Článek 24
Xxxxxxxx xxxx smluvních xxxxx přísluší právo xxxxxxxxxx (osobně nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvního xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podmínek xxxx xxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Článek 26
Xxxxxxxxx-xx se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx úřady xxxx xxxxxxxxx xxxxx dohodnout x xxxxxxx použití xxxxxxxxxx této smlouvy. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x v xxxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x rozdílnému xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, dohodnou xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
ČÁST V
XXXXXXXX ÚPRAVA PRO XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX X XXXXX
Xxxxxx 27
Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx x sborů xxxxx xxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx jinak x xxxx xxxxx.
Článek 28
Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx i opakující xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxx.
Xxxxxx 29
Xxxxx důchodového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx se xx dni rozdělení Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx považují xx xxxxx důchodového xxxxxxxxxxx xxxx smluvního xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx oprávněný xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 30
Xxxx služby (xxxxxxxxxx) xxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xx území druhého xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) na xxxxx toho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx příslušný xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xx hodnotí xx stejném xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx České x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx.
Xxxxxx 31
(1) Byla-li xxxxxxx x dávek xxxxx článku 28 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxxxxx, považuje xx x xxxxxx xxx za dávku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx výši, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx x dále xx na xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx smluvního xxxxx, xxxxx příslušný xxxxx bude xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx této xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx služební xxxxx.
Xxxxxx 32
Xxxxxx-xx x nároku xx xxxxx do xxx xxxxxxxxx České x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dosavadními xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx smluvního xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
ČÁST XX
XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 33
Xxxxxxx xxxxxxxx ode xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx před xxxxxxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx nositel zabezpečení xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Xxxxxx 34
(1) Xxxx smlouva xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, xx ji xxxxx xxxxx ústavních xxxxxxxx schválí xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx prozatímně xxxxxxxxx xx 1. ledna 1993.
(2) Smlouva xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx doba xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx dnem kalendářního xxxx následujícího xx xxxxxxxx výpovědi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zůstávají xxxxxx xxxxxxx xxxxx jejích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 35
Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, každá v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx x Xxxxx dne 29. xxxxx 1992
Xx Xxxxxx republiku:
Xxxxxx Klaus x. x.
Xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxxx Xxxxxx v. x.

Informace
Xxxxxx předpis x. 228/93 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.5.1993
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.