Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022 do 31.12.2024.


Zákon o dani silniční

16/93 Sb.

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §1

ČÁST DRUHÁ - DAŇ

Předmět daně §2

Osvobození od daně §3

Poplatníci daně §4

Výše daně za zdanitelné vozidlo §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11

Sleva na dani §12

Výpočet daně §12a

Zdaňovací období §13

Rozpočtové určení daně §14

Technický průkaz a jiné technické doklady zdanitelného vozidla §14a

ČÁST TŘETÍ - SPRÁVA DANĚ

Daňové přiznání §15

Záznamní povinnost §16

Limit pro předepsání a placení daně §16a

ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ ZMOCŇOVACÍ A ZRUŠOVACÍ §17 §17a §18 §19

Příloha - Výše daně pro zdanitelná vozidla

č. 243/1994 Sb. - Čl. II

č. 143/1996 Sb. - Čl. II

č. 61/1998 Sb. - Čl. II

č. 303/2000 Sb. - Čl. II

č. 492/2000 Sb. - Čl. XII

č. 493/2001 Sb. - Čl. II

č. 102/2004 Sb. - Čl. II

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 296/2007 Sb. - Čl. XLIII

č. 246/2008 Sb. - Čl. II

č. 344/2013 Sb. - Čl. VIII

č. 299/2020 Sb. - Čl. V

č. 142/2022 Sb. - Čl. IV

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 25) x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

DAŇ

§2

Předmět xxxx

(1) Xxxxxxxxx daně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x N3 x xxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx X3 xxxx X4, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x Xxxxx republice.

(3) Zdanitelným xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx registrační značkou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx N xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx zvláštního xxxxxx xxxx

2. xxxxxxx vozidlo xxxxxxxxxx určení nebo

c) xxxxxxxxx X x xxxxx xxxxx karoserie XX.

(4) Zdanitelné vozidlo xxxx xxxxxxxxx daně x kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Pro xxxxx daně xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kategorie x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 26).

(6) Xx vozidlo podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxxx motorových xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 26), xxxxx xxxx x žádném xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx uvedenu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxx použitelného xxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxxx xx daně

(1) Xx daně silniční xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výstražným xxxxxxx xxxxx barvy xxxx xxxxx x xxxxxxx barvy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx používáno x podnikání,

c) xxxxxxxxx X, pokud je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X s xxxxx xxxxx karoserie BD, xxxx

x) poplatníka xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx zaručena xxxxxxxxxx,

2. poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx záchranná xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

3. Xxxxx červený kříž, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx kříž, xxxx

4. xxxxxxxx pozemní komunikace, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx silniční xxxxxxxxxx x kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx daně xx xxxxx xxxxx, xxx byly u xxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx.

§4

Poplatníci xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx silniční je xxx, xxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx daně xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx osoby xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxx zdanitelného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, platí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Stálá provozovna xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§5

Xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx daně xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x příloze x xxxxxx xxxxxx.

§6

(1) Roční sazba xxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. a) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx:

xx 800 cm3

1 200 Xx

xxx 800 xx3 xx 1250 cm3

1 800 Xx

xxx 1250 xx3 xx 1500 cm3

2 400 Xx

xxx 1500 xx3 xx 2000 xx3

3&xxxx;000 Xx

xxx 2000 xx3 xx 3000 xx3

3&xxxx;600 Xx

xxx 3000 cm3

4 200 Xx.

(2) Xxxxx sazba xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. x) x x) xxxx xxx xxxxx náprav hmotnosti

1 xxxxxxx

xx 1 xxxx

1 800 Xx

xxx 1 x do 2 x

2 700 Kč

nad 2 x xx 3,5 x

3 900 Xx

xxx 3,5 t xx 5 x

4 500 Xx

xxx 5 x xx 6,5 x

5 200 Kč

nad 6,5 x xx 8 x

6 300 Xx

xxx 8 x

7 200 Xx

2 xxxxxxx

xx 1 tuny

1 800 Xx

xxx 1 t xx 2 x

2 400 Kč

nad 2 x xx 3,5 x

3 600 Xx

xxx 3,5 t do 5 x

4 100 Xx

xxx 5 x xx 6,5 t

4 500 Xx

xxx 6,5 x xx 8 x

5 400 Xx

xxx 8 x do 9,5 x

6 300 Xx

xxx 9,5 x xx 11 x

7 200 Kč

nad 11 x do 12 x

8 100 Kč

nad 12 t do 13 x

9 500 Xx

xxx 13 x xx 14 x

11 000 Xx

xxx 14 x xx 15 x

12 400 Kč

nad 15 t xx 18 x

17 800 Xx

xxx 18 x xx 21 t

21 800 Xx

xxx 21 x xx 24 x

26 300 Kč

nad 24 x do 27 x

30 400 Xx

xxx 27 x

34 700 Xx

3 xxxxxxx

xx 1

1 800 Kč

nad 1 x xx 3,5 x

2 400 Xx

xxx 3,5 x xx 6 t

2 700 Xx

xxx 6 x xx 8,5 x

4 500 Xx

xxx 8,5 x xx 11 x

5 400 Xx

xxx 11 t xx 13 x

6 300 Xx

xxx 13 x xx 15 x

7 900 Xx

xxx 15 x do 17 x

9 900 Xx

xxx 17 x xx 19 t

11 900 Xx

xxx 19 x do 21

13 100 Kč

nad 21 x xx 23 x

16 000 Xx

xxx 23 x xx 26 x

20 500 Xx

xxx 26t do 31 x

27 500 Xx

xxx 31 t xx 36 x

32 600 Xx

xxx 36 x

37 800 Xx

4 xxxxxxx a xxxx xxxxxx

xx 18 x

6 300 Xx

xxx 18 x do 21 x

7 900 Xx

xxx 21 t do 23 t

10 600 Xx

xxx 23 x xx 25 t

13 300 Xx

xxx 25 x do 27 x

16 700 Kč

nad 27 x xx 29 t

21 200 Xx

xxx 29 t xx 32 x

28 000 Xx

xxx 32 x do 36 x

29 500 Kč

nad 36 t

33 100 Xx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxx se xxxxxx xxx každé xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. x) činí xxxxx daně 25 Xx za každý xxx xxxxxxx osobního xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidla, xx-xx xx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx snižuje x 25 % x vozidel, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výrobní povahy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX, xxx 01.61.10 Xxxxxxxx služby xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx zemědělskou xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se x xxxxxxx snižuje o 48 % xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 36 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jejich první xxxxxxxxxx x x 40 % xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 36 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x 25 % xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 36 xxxxxxxxxxxx měsíců. Xxxxx xx příslušné xxxxxxx xxxxx daně vzniká xxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsícem xxxx registrace xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx 108 xxxxxxxxxxxx měsících. Xxx změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx sazby xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sazby xxxx nejdříve v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx provozovatele x xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx vozidla xx xxxxxxxxx současně snížení xxxxx daně xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxxx sazby daně xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx registrovaná xx 1. xxxxx 1999, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx té xxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx snížení xxxxx xxxx xxxxx odstavce 6 potvrzením xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánem xx xxxxx České xxxxxxxxx, který xx x xxxxxxxxx xxxxx x vozidlu, v xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx registrovaných xxxxxx x České republice xxxx x xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1989 xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx o 25 %.

(9) Xxx ohledu xx xxxxx první xxxxxxxxxx xx sazba xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx x 100 % x xxxxxxxxxx automobilů a xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx povolenou xxxxxxxxx xxx 3,5 tuny x xxxx xxx 12 tun, pokud

a) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prospěšným xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předmětem xxxx x příjmů,

b) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k činnosti, xx xxxxx nebo x přímé xxxxxxxxxxx xx xxxxxx neplynou xxxxxx xx samostatné xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, z xxx

1. xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx právnických osob, xxxx

2. xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx x 48 % x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx hmotností 12 x více xxx, xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 9. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx odstavce 6.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2004 Sb.

§8

§8 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 142/2022 Sb.

§9

§9 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 142/2022 Sb.

§10

§10 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 142/2022 Sb.

§11

§11 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 142/2022 Sb.

§12

Sleva na xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumí přeprava xxxxx v jedné x téže xxxxxxxxx xxxxxxxx (ve xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nástavbě, xxxxxxxxxxx kontejneru) nebo x xxxxxxxxx automobilu, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx, xxx které xx xxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx doprava, xxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxx vnitrozemské xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 100 kilometrů xxxxxxxx xxxxx x pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) mezi místem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanicí xxxxxxx x překládce xxxx xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxxx, xxxx

x) xxxx místem xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x vnitrozemským xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 150 kilometrů xxxxxxxx xxxxx.

(2) U xxxxxxxxxxxx xxxxxxx používaného xxxxxxx k přepravě x počátečním nebo xxxxxxxx úseku xxxxxxxxxxx xxxxxxx činí sleva xx xxxx 100 % výše xxxx xxx toto xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx vozidla, xxxxx uskuteční x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxx 120 jízd

činí sleva 90 % výše xxxx xxx toto xxxxxxx,

xx 91 do 120 jízd

činí sleva 75 % výše xxxx xxx xxxx xxxxxxx,

xx 61 xx 90 xxxx

xxxx xxxxx 50 % výše xxxx xxx xxxx xxxxxxx,

xx 31 xx 60 jízd

činí xxxxx 25 % výše xxxx pro xxxx xxxxxxx.

Xx-xx vzdálenost xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxx 250 xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx slevy xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§12a

Výpočet xxxx

(1) Daň xxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla.

(2) Dílčí xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxx xxxx pro xxxx zdanitelné xxxxxxx, xxxxxxxx snížená x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx vozidlo xxxx xxxxxxxxx daně xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, x

x) uplatněné xxxxx xx dani xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 142/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§13

Xxxxxxxxx období

Zdaňovacím obdobím xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok.

§14

Rozpočtové určení xxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx.

§14a

Technický xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Skutečnosti xxxxxxxx pro xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxxx průkazu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) x prvnímu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla v xxxxxxxx silničních xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx k první xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx skutečnost rozhodná xxx daň xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zdanitelného xxxxxxx, xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 142/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

XXXX TŘETÍ

SPRÁVA XXXX

§15

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx podat xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx silniční, xxxxx xx v xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) za xxxxx xx dílčí xxx xxxxx xxx 0 Kč,

b) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx dani xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxx 0 Xx.

(3) X daňovém xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osvobozené xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1.

§16

Záznamní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x potvrzenými údaji xxxxxxxxxxx kombinované xxxxxxx, xxxxxxxx nakládací x xxxxxxxxx železniční xxxxxxx xxxxxx k překládce xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§16x

Xxxxx xxx xxxxxxxxxx x placení daně

Činí-li xxx xxxxxxxx xxxx xxx 100 Xx, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 142/2022 Sb. s xxxxxxxxx od 1.7.2022

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X ZRUŠOVACÍ

§17

Po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx válečného stavu xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx 16)

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od daně xxxxxxxxxx vozidlo používané x xxxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§17x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1993, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x roce 1993, xxxx xxxxxxxxxx na xxxx podle zvláštního xxxxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, podá-li xxxxxxxxx xx 31. xxxxx roku 1994 xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx podle §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slevu xx xxxx podle §12 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx období xxxx 1993.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v §8 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx roku 1993, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx tato xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 1994.

§18

Zrušuje xx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 339/1992 Sb., x xxxx xxxxxxxx.

§19

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.

Xxxx v. x.
Xxxxx x. r.

Příloha x zákonu x. 16/1993 Sb.

Výše xxxx pro zdanitelná xxxxxxx

X. Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx XX nebo XX

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxx xxxx x Xx

xxxxxxx

xxxx než

2

12

0

12

13

800

13

14

2 300

14

15

3 200

15

7 200

3

15

0

15

17

1400

17

19

2 900

19

21

3 800

21

23

5 800

23

9 000

4 x více

23

0

23

25

3 800

25

27

6 000

27

29

9 400

29

14 000

XX. Výše daně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx N x xxxxx druhu xxxxxxxxx XX nebo BD

Počet xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx

Xxxx xxxx v Xx

xxxxxxx

xxxx než

2

16

0

16

18

400

18

20

900

20

22

2 000

22

23

2 600

23

25

4 600

25

28

8 000

28

31

8 700

31

33

12 100

33

18 400

3 x více

36

0

36

38

11 800

38

40

16 300

40

24 200

XXX. Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx

Xxxx xxxx v Xx

xxxxxxx

xxxx xxx

12

0

12

3 600

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 142/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xx. XX

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 1993 a 1994 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx použijí xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1995.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 243/1994 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1995

Čl. II

Zákon x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 1996.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 143/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.5.1996

Čl. II

(1) Xxxxxxxxxx xx. X xxxx 1, 3, 5, 6, 7, 8 x 9 xx xxxxxxx poprvé ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1998 a lze xx xxxxxx xxx xxx placení xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx 1998.

(2) Ustanovení xx. X xxxx 2 x 4 xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1999.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 1997 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 61/1998 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.3.1998

Xx. XX

Xxxxx x. 16/1993 Xx., o xxxx silniční, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije poprvé xx xxxxxxxxx období xxxx 2000.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 7.9.2000

Xx. XII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxx podle čl. XX xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2000.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 492/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx

1. Xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx č. 243/1994 Xx., xxxxxx x. 143/1996 Sb., zákona x. 61/1998 Xx., xxxxxx č. 241/2000 Xx., zákona x. 303/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb. x čl. I xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2002.

2. Xxx xxxxx zákona x xxxx silniční xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxx x Xxxxx republice xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx považuje ode xxx účinnosti tohoto xxxxxx xx provozovatele xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx provozovatelem silničního xxxxxxx registrovaného v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2001, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2001 xxxxxxxx xx xxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxx §4 zákona x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x technickém xxxxxxx xxxxxxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nápravy xxxxxxx x xxxxxx x technickém xxxxxxx xx od 1. xxxxxxxx 2001 xxx xxxxxxxxx období xxxx 2001 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx náprav xxxxx §5 písm. x) xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx platném do xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxx xxxxx xxxxxx x dani xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx silničního vozidla xxxxxxx v technickém xxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se od 1. xxxxxxxx 2001 xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2001 xxxxxxxx xx celkovou hmotnost xxxxx §5 xxxx. x) xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 493/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx

Xxxxx x. 16/1993 Sb., x dani xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2004 xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 102/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 5.3.2004

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx daně při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 270/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.10.2007

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, použije xx xxx daň xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxxxx x. 16/1993 Xx., o xxxx silniční, xx xxxxx platném xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x účinností xx 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení xxxxxx x. 16/1993 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2009, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 6 x 7, xxxxx xx použijí xxxxxx xx zdaňovací období xxxx 2008.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 246/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 4.7.2008

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx x pro práva x xxxxxxxxxx x xxxx související, xx xxxxxxx zákon x. 16/1993 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx.

2. Není-li stanoveno xxxxx, vztahují xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx x. 16/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx na skutečnosti, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx silniční xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020, jakož x pro xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 16/1993 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxx xxxxx výpočtu xxxxx xx xxx silniční xx xxxxxxxxx období xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx sazby xxxx xxxxxxxx podle §6 odst. 2 xxxxxx x. 16/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaplacenou xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 16/1993 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx použije xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxx silniční xx xxxxxxxxx období xxxx 2020.

Xx. V xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 299/2020 Xx. x účinností xx 1.7.2020

Xx. IV

Přechodná ustanovení

1. Xxx daňové povinnosti x xxxx xxxxxxxx xx zdaňovací období xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2022, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 16/1993 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 2022, xxxxx i pro xxxxx x povinnosti x xxxx související xx xxxxxxx zákon x. 16/1993 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxxxx povinnost k xxxx silniční xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §15 odst. 4 xxxxxx x. 16/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx, se xxxxxxxxx xxx daňové xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2022.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 142/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2022 x xxxxxxxx xxxx 4, který xxxxxx účinnosti 1.1.2025

Informace

Právní xxxxxxx x. 16/93 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1993.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

302/93 Xx., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 16/93 Xx., x xxxx xxxxxxxx, zákon XXX x. 337/92 Xx., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 35/93 Xx. x xxxxxx x. 157/93 Xx., x zákon č. 212/92 Xx., x xxxxxxxx daní

s účinností xx 1.1.1994

243/94 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon x. 16/93 Xx., x xxxx silniční, xx znění zákona x. 302/93 Sb.

s xxxxxxxxx od 1.1.95

143/96 Xx., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 16/93 Xx., o dani xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.5.96

239/96 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 16/93 Xx. xxxxxxxxx v xxxxxx x. 70/96

61/98 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 16/93 Xx., x dani xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.3.98

190/98 Xx., úplné xxxxx zákona x. 16/93 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 63/98

241/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

303/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 16/93 Xx., x xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 7.9.2000

492/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2001

493/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 16/93 Xx., x xxxx silniční, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

207/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 16/1993 Sb., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

58/2003 Xx., úplné xxxxx xxxxxx č. 16/93 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 22/2003

102/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 16/93 Sb., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 588/92 Sb., o xxxx x přidané xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 248/92 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.3.2004 x xxxxxxxx §2, 3, 4, 7, 8, 10, 13 x 15, které nabývají xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o přistoupení XX x XX (1.5.2004)

635/2004 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.1.2005

545/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

270/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.10.2007

296/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxx v souvislosti x jeho xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

246/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 16/93 Sb., x xxxx silniční, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 4.7.2008

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

199/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx z příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

30/2011 Sb., kterým xx mění zákon x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2011

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx službách, zákona x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

344/2013 Xx., o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

63/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

299/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS CoV-2 x xxxxx č. 159/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2020

142/2022 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 16/1993 Xx., x xxxx silniční, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 201/2012 Sb., o xxxxxxx ovzduší, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx v částce x. 38/93 Xx. x 29/94 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §72 xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx.
2) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb.
3) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 38/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx.
4) §2 x 6 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník.
§7 xxxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů.
5) §18 xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §10 xxxx. 12 vyhlášky Xxxxxxxxxxxx dopravy x. 102/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích.
7) §94 xxxxxxxx ministerstva vnitra x. 145/1956 X.x., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 34/1984 Xx.
8) §2 xxxx. 4 zákona x. 586/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §21 xxxxxx x. 513/1991 Xx.
§22 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §52 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 41/1984 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

11) §3d x 9 xxxxxx x. 135/1961 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 27/1984 Sb.

12) §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §1 xxxxxxxx xxxxx ČSFR x. 284/1992 Xx., x xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxx.
14) §4 xxxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §3 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx.
16) §31 x 32 xxxxxx x. 218/2000 Sb., x rozpočtových pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
17) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x změně zákona x. 168/1999 Sb., x pojištění odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění odpovědnosti x provozu xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §3 xxxxxx x. 56/2001 Xx.
19) §15 xxxxxxxx x. 243/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 496/2001 Xx.
20) §1 xxxxxx č. 241/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro krizové xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
21) §2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. §7 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) §63 xxxxxx č. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
24) Xxxxx č. 247/2000 Sb., x získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxx 83/182/EHS xx xxx 28. března 1983 x xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx dočasný dovoz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 92/106/XXX ze xxx 7. xxxxxxxx 1992 o zavedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx druhy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/62/ES xx xxx 17. června 1999 x výběru poplatků xx užívání určitých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těžkými xxxxxxxxxx vozidly.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/76/EU xx dne 27. xxxx 2011, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 1999/62/XX o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

26) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/858 ze xxx 30. května 2018 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i systémů, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx x o xxxxxx nad trhem x xxxx, x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 715/2007 a x. 595/2009 x x xxxxxxx xxxxxxxx 2007/46/XX, x xxxxxxx xxxxx.