Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Zákon o dani silniční

16/93 Sb.

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §1

ČÁST DRUHÁ - DAŇ

Předmět daně §2

Osvobození od daně §3

Poplatníci daně §4

Výše daně za zdanitelné vozidlo §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11

Sleva na dani §12

Výpočet daně §12a

Zdaňovací období §13

Rozpočtové určení daně §14 §14a

ČÁST TŘETÍ - SPRÁVA DANĚ

Daňové přiznání §15

Záznamní povinnost §16

Limit pro předepsání a placení daně §16a

ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ ZMOCŇOVACÍ A ZRUŠOVACÍ §17 §17a §18 §19

Příloha - Výše daně pro zdanitelná vozidla

č. 243/1994 Sb. - Čl. II

č. 143/1996 Sb. - Čl. II

č. 61/1998 Sb. - Čl. II

č. 303/2000 Sb. - Čl. II

č. 492/2000 Sb. - Čl. XII

č. 493/2001 Sb. - Čl. II

č. 102/2004 Sb. - Čl. II

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 296/2007 Sb. - Čl. XLIII

č. 246/2008 Sb. - Čl. II

č. 344/2013 Sb. - Čl. VIII

č. 299/2020 Sb. - Čl. V

č. 142/2022 Sb. - Čl. IV

č. 349/2023 Sb. - Čl. XX

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 25) a xxxxxxxx xxx silniční.

XXXX XXXXX

XXX

§2

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx daně xxxxxxxx xx zdanitelné xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx vozidlem xx xxx xxxxx daně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x N3 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X3 nebo X4, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x přidělenou zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) kategorie X xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo

2. xxxxxxx vozidlo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx X s xxxxx xxxxx karoserie XX.

(4) Xxxxxxxxxx vozidlo xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx u xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxx.

(5) Zdanitelné xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, je v xxxxx xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxxxx daně pouze x nového poplatníka. Xxxxx-xx k více xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx.

(6) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx kategorií zdanitelného xxxxxxx, jeho podkategorií x jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 26).

(7) Xx xxxxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 26), xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kód druhu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x registru silničních xxxxxxx uvedenu kategorii xxxxxxx, podkategorii xxxxxxx xxxx kód xxxxx xxxxxxxxx, které nejblíže xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx světlem xxxxx xxxxx nebo modré x červené barvy, xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxx výstražným xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel,

b) xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx X, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx daně za xxx xxxxxxxxx dílčí xxxx xx zdanitelné xxxxxxx xxxxxxxxx X x kódem xxxxx xxxxxxxxx BD, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx vozidlo, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx mise xxxx xxxxxxxxxx úřad, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

3. Český xxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

4. vlastník xxxxxxx komunikace, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osoba, xx-xx xxxxxxxxx výlučně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zdanitelné xxxxxxx xx od xxxx xxxxxxxx osvobozeno x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx dnech, xxx xxxx u tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

§4

Poplatníci xxxx

(1) Poplatníkem xxxx silniční je xxx, kdo

a) xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx silničních xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx, zanikla xxxx xxxx zrušena.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx silniční je xxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx zdanitelné xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla poplatníků xxxx, xxxxx daň xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxx x xxxxxx xxxxx se sídlem xxxx trvalým pobytem x zahraničí se xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§5

Xxxx daně za xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx vozidlo je xxxxxxx x příloze x tomuto xxxxxx.

(2) Xxxx daně xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx silničních vozidel, xxx ohledu xx xx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx období.

(3) Xxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxxx, xxxx se jedna xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx kalendářní xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx v registru xxxxxxxxxx vozidel, bez xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxx xxxxx registraci tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx silničních xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x první xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx kalendářního xxxxxx.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 432/2022 Sb.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2004 Sb.

§8

§8 zrušen právním xxxxxxxxx č. 142/2022 Sb.

§9

§9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 142/2022 Sb.

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 142/2022 Sb.

§11

§11 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 142/2022 Sb.

§12

Xxxxx xx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx přeprava xxxxx x jedné x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (ve xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nástavbě, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxx i xxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxx vnitrozemské vodní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 100 kilometrů xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úsek tvoří xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) mezi xxxxxx xxxxxxxx xxxx vykládky xxxxx x nejbližší xxxxxxxxxx stanicí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravy, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vykládky xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 150 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) U xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úseku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx dani 100 % výše daně xxx xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxx 120 xxxx

xxxx xxxxx 90 % výše xxxx pro xxxx xxxxxxx,

xx 91 xx 120 jízd

činí xxxxx 75 % xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx,

xx 61 do 90 xxxx

xxxx xxxxx 50 % xxxx xxxx xxx toto xxxxxxx,

xx 31 xx 60 xxxx

xxxx xxxxx 25 % xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxx ujetá xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx než 250 xxxxxxxxx, započítává xx xxx xxxxx slevy xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxx uplatní poplatník x xxxxxxx xxxxxxxx.

§12x

Xxxxxxx daně

(1) Xxx xxxxxxxx xx vypočte xxxx součet dílčích xxxx xx jednotlivá xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dílčí xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidlo xx xxxxxxx xxxx rozdíl

a) xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx vozidlo x

x) uplatněné slevy xx dani za xxxx xxxxxxxxxx vozidlo.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx zdaňovacího xxxxxx není xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxx xxxx je x xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx daň xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výše xxxx xx každý xxxxxxxxxx měsíc, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je předmětem xxxx, případně xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výše xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxx slevy xx xxxx xx toto xxxxxxxxxx vozidlo.

§13

Zdaňovací xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx silniční xx xxxxxxxxxx xxx.

§14

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxx xxxx silniční je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

§14a

§14a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 349/2023 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXX

§15

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx podat řádné xxxxxx přiznání x xxxx silniční, pokud xx x xxx xxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx kalendářního xxxx následujícího po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xx uvádí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xx xxxxx xxx vyšší než 0 Kč,

b) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxx xxx xx něj xxxx xxxxx xxx 0 Xx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxx xx neuvádí xxxxxxxxxx vozidlo xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. d) xxxx 1.

§16

Xxxxxxxx povinnost

Poplatník uplatňující xxxxx na xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx železniční xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx vnitrozemského přístavu.

§16x

Xxxxx pro předepsání x placení daně

Činí-li xxx xxxxxxxx méně xxx 100 Xx, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§16x vložen xxxxxxx předpisem x. 142/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX ZMOCŇOVACÍ X XXXXXXXXX

§17

Xx vyhlášení xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx válečného xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx válečného xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx nouzového xxxx xxxxxxxxx státního rozpočtu 16)

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx daně xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od daně xxxxxxxxxx xxxxxxx používané x xxxxxxxxx akcí x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx válečného xxxxx.

§17x

(1) Zaplacené xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1993, jde-li x xxxxxxx uvedená x §8 xxxx. 1, xxxxx převyšují xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx 1993, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx 31. xxxxx roku 1994 xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slevu xx xxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xx zdaňovací xxxxxx xxxx 1993.

(2) Vznikla-li xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v §8 xxxx. 1 x listopadu xxxx xxxxxxxx roku 1993, xxxxxxx xxxxxxxxx poměrnou xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx tato xxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 1994.

§18

Xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx národní rady č. 339/1992 Sb., x dani xxxxxxxx.

§19

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.

Xxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Příloha x xxxxxx x. 16/1993 Xx.

Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

X. Výše daně xxx zdanitelné xxxxxxx xxxxxxxxx X x xxxxx druhu xxxxxxxxx XX xxxx XX

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx povolená hmotnost x xxxxxx

Xxxx xxxx x Xx

xxxxxxx

xxxx než

2

12

0

12

13

800

13

14

2 300

14

15

3 200

15

7 200

3

15

0

15

17

1400

17

19

2 900

19

21

3 800

21

23

5 800

23

9 000

4 a více

23

0

23

25

3 800

25

27

6 000

27

29

9 400

29

14 000

XX. Xxxx xxxx xxx zdanitelné vozidlo xxxxxxxxx N x xxxxx druhu xxxxxxxxx XX xxxx BD

Počet xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx

Xxxx daně x Xx

xxxxxxx

xxxx než

2

16

0

16

18

400

18

20

900

20

22

2 000

22

23

2 600

23

25

4 600

25

28

8 000

28

31

8 700

31

33

12 100

33

18 400

3 x xxxx

36

0

36

38

11 800

38

40

16 300

40

24 200

XXX. Výše xxxx xxx zdanitelné xxxxxxx kategorie X

Xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost v xxxxxx

Xxxx daně x Xx

xxxxxxx

xxxx xxx

12

0

12

3 600

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 142/2022 Sb. x účinností od 1.7.2022

Xx. XX

Xxx daňové xxxxxxxxxx xx xxx 1993 x 1994 xx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx roku 1995.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 243/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1995

Xx. XX

Xxxxx o xxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1996.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 143/1996 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.5.1996

Xx. XX

(1) Ustanovení xx. X bodů 1, 3, 5, 6, 7, 8 x 9 xx xxxxxxx poprvé xx xxxxxxxxxx xxxxxx roku 1998 x xxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx daň x xxxxxxx roku 1998.

(2) Xxxxxxxxxx čl. X bodů 2 x 4 se xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx období roku 1999.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 1997 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 61/1998 Sb. x účinností xx 30.3.1998

Xx. XX

Xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2000.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 303/2000 Xx. x účinností xx 7.9.2000

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Změna xxxxxx x xxxx xxxxxxxx podle xx. XX xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx roku 2000.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 492/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx silniční

1. Xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx silniční, xx xxxxx zákona x. 302/1993 Sb., xxxxxx x. 243/1994 Xx., xxxxxx č. 143/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1998 Xx., xxxxxx č. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 303/2000 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Xx. x čl. X xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2002.

2. Xxx xxxxx xxxxxx o xxxx silniční xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x Xxxxx republice xx 1. xxxxxxxx 2001, xx pro xxxxxxxxx xxxxxx roku 2001 xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxx §4 xxxxxx x xxxx silniční, xx znění platném xx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Pro xxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx zatížení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx povolenou xxxxxxxx xx nápravy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nápravy xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx 1. xxxxxxxx 2001 pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2001 xxxxxxxx xx xxxxxxxx zatížení xxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxxxx x xxxx silniční, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxx účely xxxxxx x dani xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx největší xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povolená xxxxxxxx xxxxxxx x technickém xxxxxxx xx xx 1. xxxxxxxx 2001 xxx zdaňovací xxxxxx xxxx 2001 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxxxx o xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx platném xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 493/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx x části první

Zákon x. 16/1993 Xx., x xxxx silniční, xx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za zdaňovací xxxxxx roku 2004 xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 102/2004 Sb. x účinností xx 5.3.2004

Xx. XI

Přechodné ustanovení

Při xxxxxxx náhrady za xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx postupuje podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 270/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.10.2007

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pokud xxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx ustanovení §15 xxxxxx x. 16/1993 Sb., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení xxxxxx x. 16/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx roku 2009, x xxxxxxxx ustanovení §6 xxxx. 6 x 7, xxxxx xx použijí xxxxxx xx zdaňovací období xxxx 2008.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/2008 Xx. x účinností xx 4.7.2008

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx povinnosti x daně xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, jakož x pro xxxxx x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 16/1993 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, subjekty, předměty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx stejná xxxxxxxxxx xxxxxx č. 16/1993 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu, xxxx na skutečnosti, xxxxxx, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 16/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx silniční podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 16/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Část xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 16/1993 Sb., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije xxxxxxxx xx úhradu xxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxx 2020 xxxxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x daně silniční xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2020.

Čl. V xxxxxx právním předpisem x. 299/2020 Sb. x účinností xx 1.7.2020

Xx. IV

Přechodná ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2022, xxxxx x pro xxxxx x povinnosti s xxxx související se xxxxxxx zákon x. 16/1993 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období 2022, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi související xx xxxxxxx zákon x. 16/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx silniční vzniklá xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dnem 1. xxxxx 2022. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx nevydává.

4. Xxxxxxxxxx §15 xxxx. 4 xxxxxx č. 16/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx, se xxxxxxxxx xxx daňové xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2022.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 142/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2022 x xxxxxxxx xxxx 4, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

Čl. XX

Přechodné ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx použije xxxxx x. 16/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Informace

Právní předpis x. 16/93 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

302/93 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 16/93 Xx., o xxxx xxxxxxxx, zákon XXX č. 337/92 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 35/93 Xx. a zákona x. 157/93 Sb., x xxxxx x. 212/92 Sb., x xxxxxxxx daní

s účinností xx 1.1.1994

243/94 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 16/93 Xx., x xxxx silniční, xx xxxxx xxxxxx x. 302/93 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.95

143/96 Xx., kterým se xxxx x doplňuje xxxxx č. 16/93 Xx., x dani xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 30.5.96

239/96 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 16/93 Xx. xxxxxxxxx x částce x. 70/96

61/98 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 16/93 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 30.3.98

190/98 Sb., xxxxx xxxxx zákona x. 16/93 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 63/98

241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

303/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 16/93 Xx., x xxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.9.2000

492/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

493/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 16/93 Xx., x dani silniční, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

207/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

58/2003 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 16/93 Xx. xxxxxxxxxxx x částce č. 22/2003

102/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 16/93 Sb., x dani xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 588/92 Xx., o xxxx z přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 248/92 Xx., o investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 5.3.2004 x xxxxxxxx §2, 3, 4, 7, 8, 10, 13 x 15, které nabývají xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

635/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 16.1.2005

545/2005 Xx., kterým se xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

270/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 337/92 Xx., o správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.10.2007

296/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx přijetím

s xxxxxxxxx od 1.1.2008

246/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 16/93 Sb., o xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 4.7.2008

281/2009 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

30/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2011

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

344/2013 Xx., o xxxxx daňových xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.1.2014

267/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

63/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2017

299/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2 x xxxxx č. 159/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výskytem koronaviru XXXX XxX-2, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

142/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Sb., o xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 201/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

432/2022 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 56/2001 Xx., o podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění odpovědnosti xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

349/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x konsolidací xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x. 38/93 Xx. x 29/94 Sb.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §72 xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx.
2) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb.
3) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 38/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx silničních vozidel xx pozemních komunikacích.
4) §2 x 6 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník.
§7 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx.
5) §18 xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §10 xxxx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy x. 102/1995 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x technických podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
7) §94 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 145/1956 X.x., x provozu xx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx č. 34/1984 Xx.
8) §2 xxxx. 4 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) §21 xxxxxx x. 513/1991 Xx.
§22 odst. 2 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §52 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 41/1984 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

11) §3d x 9 xxxxxx x. 135/1961 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxx č. 27/1984 Sb.

12) §6 xxxx. 2 zákona x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §1 xxxxxxxx xxxxx XXXX x. 284/1992 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
14) §4 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
15) §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 13/1993 Xx., celní xxxxx.
16) §31 x 32 zákona x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
17) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění zákona x. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
18) §3 xxxxxx č. 56/2001 Xx.
19) §15 xxxxxxxx č. 243/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 496/2001 Xx.
20) §1 xxxxxx x. 241/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
21) §2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. §7 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §63 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
23) §1 xxxx. 1 zákona x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
24) Zákon č. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxx 83/182/EHS xx dne 28. xxxxxx 1983 x osvobození xx xxxx, které xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 92/106/XXX xx xxx 7. prosince 1992 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 1999/62/ES xx dne 17. xxxxxx 1999 x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/76/EU xx dne 27. xxxx 2011, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 1999/62/XX x xxxxxx poplatků za xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

26) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/858 xx xxx 30. xxxxxx 2018 o schvalování xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxx přípojných xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro tato xxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxx x xxxx, o xxxxx nařízení (XX) x. 715/2007 x x. 595/2009 x x zrušení směrnice 2007/46/XX, v xxxxxxx xxxxx.