Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.1998.


Usnesení o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR

2/93 Sb.

Listina základních práv a svobod

HLAVA I. Obecná ustanovení Čl.1 Čl.2 Čl.3 Čl.4

HLAVA II. Lidská práva a základní svobody

ODDÍL 1. Základní lidská práva a svobody Čl.5 Čl.6 Čl.7 Čl.8 Čl.9 Čl.10 Čl.11 Čl.12 Čl.13 Čl.14 Čl.15 Čl.16

ODDÍL 2. Politická práva Čl.17 Čl.18 Čl.19 Čl.20 Čl.21 Čl.22 Čl.23

HLAVA III. Práva národnostních a etnických menšin Čl.24 Čl.25

HLAVA IV. Hospodářská, sociální a kulturní práva Čl.26 Čl.27 Čl.28 Čl.29 Čl.30 Čl.31 Čl.32 Čl.33 Čl.34 Čl.35

HLAVA V. Právo na soudní a jinou právní ochranu Čl.36 Čl.37 Čl.38 Čl.39 Čl.40

HLAVA VI. Ustanovení společná Čl.41 Čl.42 Čl.43 Čl.44

INFORMACE

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní rady x Xxxxxxxxx národní xxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přirozených xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lidství x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x dob, xxx lidská xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v naší xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxx naděje xx zabezpečení xxxxxx xxxx společným úsilím xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx x práva českého xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxx xx xxxx díl xxxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na Xxxx

x xxxxxxxxxx vůli, xxx xx Česká x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státy, xxx xxxx xxxxxxx xxx,

xxxxxxx xx xx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx:

XXXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

Čl.1

Lidé xxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxxx x v právech. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Čl.2

(1) Xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx ideologii, xxx xx náboženské xxxxxxx.

(2) Státní xxx xxx uplatňovat xxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx stanovených xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, který zákon xxxxxxx.

(3) Xxxxx může xxxxx, co xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nesmí xxx xxxxx činit, xx xxxxx neukládá.

Čl.3

(1) Základní práva x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx jiného xxxxxxxxx.

(2) Každý xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx jakékoli xxxxxxxxxxx tohoto rozhodování x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx směřující k xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx újma xx právech xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

Čl.4

(1) Xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x jeho xxxxxx a xxx xxx xxxxxxxxx základních xxxx x svobod.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx mohou xxx za podmínek xxxxxxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx xxxx x svobod (xxxx xxx "Xxxxxxx") xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx.

(4) Xxx používání xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx musí xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx x smyslu. Taková xxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxx x jiným xxxxxx, xxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXXX DRUHÁ

LIDSKÁ PRÁVA X XXXXXXXX SVOBODY

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx práva x xxxxxxx

Xx.5

Xxxxx je xxxxxxxxx xxx práva.

Čl.6

(1) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxx xxxx narozením.

(2) Nikdo xxxxx být xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx smrti xx xxxxxxxxxxx.

(4) Porušením xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx zbaven xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxx zákona xxxx xxxxxxx.

Xx.7

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx osoby x jejího xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Čl.8

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Nikdo xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx stanoví zákon. Xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxxxx dostát xxxxxxxxx závazku.

(3) Obviněného xxxx podezřelého z xxxxxxxxx činu xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, vyslechnuta x xxxxxxxxxx do 48 hodin propuštěna xx svobodu nebo xxxxxxxxx soudu. Xxxxxx xxxx zadrženou osobu xx 24 hodin xx převzetí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx ji xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx být xx 24 hodin odevzdána xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx osobu do 24 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Nikdo xxxxx xxx xxxx xx vazby, xxx x důvodů x xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx stanoví, xx xxxxxxx případech může xxx osoba xxxxxxxx xxxx držena x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx péči xxx svého xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx do 24 xxxxx oznámeno xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 7 xxx.

Xx.9

(1) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nuceným xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje na:

a) xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx trest xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx službu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohrom, xxxxx, xxxx jiného xxxxxxxxx, které ohrožuje xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx majetkové xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx zákonem xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx.

Xx.10

(1) Xxxxx má xxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx čest, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx jeho xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx.

Xx.11

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx majetek. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Dědění se xxxxxxxx.

(2) Xxxxx stanoví, xxxxx majetek xxxxxxxx x zabezpečování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx smí xxx jen ve xxxxxxxxxxx státu, xxxx xxxx určených právnických xxxx; xxxxx může xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx mohou xxx pouze ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx v České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx zneužito xx xxxx xxxx xxxxxxx anebo x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxx lidské xxxxxx, xxxxxxx a životní xxxxxxxxx nad míru xxxxxxxxxx zákonem.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx zákona x xx náhradu.

(5) Xxxx x poplatky xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Čl.12

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxx vstoupit xxx souhlasu xxxx, xxx x něm xxxxx.

(2) Domovní xxxxxxxxx xx přípustná xxx xxx xxxxx trestního xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx soudce. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prohlídky xxxxxxx zákon.

(3) Xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou být xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx-xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx práv x svobod xxxxxxx xxxxx pro odvrácení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dovoleny, xxx xx-xx to xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx veřejné správy.

Xx.13

Xxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxxx tajemství xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x záznamů, xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiným xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx x způsobem, xxxxx stanoví xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpráv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, telegrafem xxxx xxxxx podobným xxxxxxxxx.

Čl.14

(1) Xxxxxxx pohybu x xxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Každý, xxx xx oprávněně xxxxxxx xx území České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx, xx právo xxxxxxxx xx opustit.

(3) Xxxx svobody xxxxx xxx omezeny xxxxxxx, xxxxxxxx xx to xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, udržení veřejného xxxxxxx, ochranu zdraví xxxx ochranu práv x xxxxxx druhých x na vymezených xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx občan xx xxxxx xx svobodný xxxxx xx xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx své xxxxxx.

(5) Xxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Čl.15

(1) Xxxxxxx myšlení, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je zaručena. Xxxxx má xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx anebo xxx bez náboženského xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx vědeckého xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx zaručena.

(3) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xx x rozporu x jeho xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx vyznáním. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákon.

Čl.16

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vyučováním, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx ustavují své xxxxxx, ustanovují xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xx státních orgánech.

(3) Xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx náboženství xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Výkon xxxxxx xxxx xxxx xxx omezen xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx práv x svobod druhých.

Xxxxx druhý

Politická xxxxx

Xx.17

(1) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx na informace xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, tiskem, xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx, xxxxx i svobodně xxxxxxxxxx, přijímat x xxxxxxxxxx ideje x xxxxxxxxx bez ohledu xx xxxxxxx státu.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x opatření v xxxxxxxxxxxx společnosti nezbytná xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx státu, veřejnou xxxxxxxxxx, xxxxxxx veřejného xxxxxx x mravnosti.

(5) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přiměřeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx.18

(1) Xxxxxxx xxxxx xx zaručeno; xx xxxxxx veřejného xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx každý právo xxx xxxx x xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x žádostmi, xxxxxx x stížnostmi.

(2) Xxxxxx xx nesmí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx zaručených Xxxxxxxx.

Čl.19

(1) Právo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Toto právo xxx xxxxxx zákonem x případech shromáždění xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu xxxx a svobod xxxxxxx, ochranu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Čl.20

(1) Právo xxxxxxxx xx sdružovat je xxxxxxxx. Každý xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx sdružovat xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx též politické xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx x xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxx omezit xxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx práv x xxxxxx druhých.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx sdružení xxxx odděleny xx xxxxx.

Čl.21

(1) Xxxxxx mají xxxxx xxxxxxx xx xx správě xxxxxxxxx xxxx přímo nebo xxxxxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxx.

(2) Volby xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx období stanovená xxxxxxx.

(3) Volební xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx mají xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx.22

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx a její xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx svobodnou xxxxxx xxxxxxxxxxx sil v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Čl.23

Občané xxxx xxxxx xxxxxxxx se na xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx by odstraňovat xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx, založený Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX MENŠIN

Čl.24

Příslušnost xx xxxxxxxxx národnostní xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx.

Čl.25

(1) Xxxxxxx tvořícím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx se zaručuje xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny xxxxxxxx xxxxxxx kulturu, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx mateřském jazyku x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx sdruženích. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx a etnickým xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxx xxx

x) právo xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x úředním styku,

c) xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx národnostních x xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX ČTVRTÁ

HOSPODÁŘSKÁ, XXXXXXXX X KULTURNÍ XXXXX

Xx.26

(1) Xxxxx má právo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x omezení xxx xxxxx xxxxxxxx povolání xxxx činností.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro své xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxx toto xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úpravu pro xxxxxxx.

Xx.27

(1) Každý xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x jinými xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Odborové organizace xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx organizací je xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx x odvětví.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zájmů xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Právo xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x příslušníkům xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx.28

Xxxxxxxxxxx mají xxxxx xx spravedlivou xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Podrobnosti xxxxxxx xxxxx.

Čl.29

(1) Xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx zvýšenou ochranu xxxxxx xxx xxxxx x na zvláštní xxxxxxxx podmínky.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx ochranu x xxxxxxxxxx vztazích x xx xxxxx xxx přípravě k xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx.

Xx.30

(1) Občané mají xxxxx na přiměřené xxxxxx zabezpečení xx xxxxx a při xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Každý, xxx xx x xxxxxx xxxxx, má xxxxx na takovou xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx.

Čl.31

Každý xx xxxxx xx xxxxxxx zdraví. Xxxxxx mají xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na bezplatnou xxxxxxxxx xxxx a xx zdravotní xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon.

Čl.32

(1) Rodičovství a xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zákona. Zvláštní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx x těhotenství xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx stejná xxxxx.

(4) Péče x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx; děti xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x péči. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx děti xxxxx xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx rozhodnutím xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Rodiče, kteří xxxxxx x děti, xxxx xxxxx na xxxxx xxxxx.

(6) Podrobnosti xxxxxxx zákon.

Xx.33

(1) Xxxxx xx xxxxx xx vzdělání. Xxxxxx docházka xx xxxxxxx xx dobu, xxxxxx xxxxxxx zákon.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx společnosti xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxx školách xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úplatu.

(4) Zákon xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx studiu právo xx xxxxx státu.

Čl.34

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Právo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx.35

(1) Xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx na xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx poškozovat životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx zdroje, xxxxxxx xxxxxxxxx přírody x xxxxxxxx památky xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXX XX XXXXXX X XXXXX XXXXXX OCHRANU

Čl.36

(1) Každý xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soudu x ve stanovených xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx tvrdí, xx byl xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx na xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Z xxxxxxxxx xxxxx však xxxxx xxx vyloučeno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxx x svobod podle Xxxxxxx.

(3) Xxxxx má xxxxx xx náhradu xxxxx způsobené mu xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx orgánu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Podmínky x podrobnosti xxxxxxxx xxxxx.

Čl.37

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx výpověď, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx blízké.

(2) Xxxxx xx xxxxx na xxxxxx pomoc x xxxxxx xxxx soudy, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx v xxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx, xx neovládá jazyk, xxxx se xxxx xxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xx.38

(1) Xxxxx xxxxx xxx odňat xxxxx xxxxxxxxx soudci. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx průtahů a x jeho přítomnosti x xxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Čl.39

Jen xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx činem x xxxx xxxxx, xxxxx x jaké jiné xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx.40

(1) Xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx x trestu xx xxxxxxx činy.

(2) Každý, xxxxx němuž xx xxxxxx xxxxxxx řízení, xx považován za xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsudkem xxxxx xxxxxx jeho xxxx xxxxxxxxx.

(3) Obviněný xx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx k xxxxxxxx obhajoby a xxx se mohl xxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxx mu xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx případech xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx výpověď; xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx způsobem xxxxxx.

(5) Xxxxx nemůže xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx, pro xxxxx již xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxx spáchán. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, jestliže xx xx xxx pachatele xxxxxxxxxxx.

XXXXX ŠESTÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXX

Xx.41

(1) Xxxx xxxxxxxxx v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 xx 31, čl. 32 odst. 1 x 3, čl. 33 x 35 Xxxxxxx xx možno xx domáhat xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xx x Xxxxxxx mluví x zákonu, xxxxxx xx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x ústavního rozdělení xxxxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx, xx úprava přísluší xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

Xx.42

(1) Pokud Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx "občan", xxxxxx se xxx xxxxxx občan Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx občanům.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx", xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, které Xxxxxxx přiznává xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx.43

Xxxxx x Slovenská Xxxxxxxxxxx Republika xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pronásledovaným xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x svobod. Xxxx xxxx být xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx.

Xx.44

Xxxxx může xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx omezit xxxxx na podnikání x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx v čl. 20 xxxx. 2; zaměstnancům xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxx právo xxxxxxx x čl. 27 xxxx. 4; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxx xxxxx xxxxxxx x čl. 18, 19 a čl. 27 odst. 1 xx 3, xxxxx xxxxxxx s výkonem xxxxxx. Osobám x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, může xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx.

Informace

Právní předpis x. 2/93 Xx. *) xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1993.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx uskutečněné právním xxxxxxxxx č.:

162/98 Sb., xxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx

x účinností xx 1.1.99

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

*) XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X SVOBOD xxxx poprvé xxxxxxx xxx č. 23/1991 Sb.