Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.07.2002 do 30.04.2004.


Zákon o burze cenných papírů

214/92 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení
Burza cenných papírů §1
Povolení ke vzniku a zrušení burzy §2 §3
Akcie burzy §4
ČÁST II.
Orgány burzy §5
Valná hromada §6
Burzovní komora §7
Práva a povinnosti burzovní komory §8
Předseda burzovní komory §9
Dozorčí rada §10
Burzovní výbory §11
Generální tajemník burzy §12
ČÁST III. Burzovní obchod §13
Oprávnění k nákupu a prodeji cenných papírů na burze §14 §15 §16
Zprostředkování nákupu a prodeje cenných papírů na burze §17
Práva a povinnosti účastníků burzovního obchodu §18 §19 §20
ČÁST IV. Přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu §21 §22 §23 §24
ČÁST V. Určování kursů, uveřejňování cen, informací a vypořádání burzovních obchodů §25 §26
Vypořádání jednotlivých burzovních obchodů §27
ČÁST VI. Burzovní dohodci §28
ČÁST VII. Spory z burzovního obchodu §29
Burzovní rozhodčí soud §30
ČÁST VIII. Sankce §31
ČÁST IX. Státní dozor §32 §33
ČÁST X. Závěrečná ustanovení §34
č. 152/1996 Sb. - Čl.III
č. 15/1998 Sb. - §34
č. 251/2000 Sb. - Čl. II
XXXX XXXXX
XXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx cenných xxxxxx (xxxx jen "xxxxx") xx právnickou xxxxxx oprávněnou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x ve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, investičních xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx cennými xxxxxx, popř. jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, 16) x xxxxxxx, x xxxxx to xxxxxxx x povolení xxxxx §2.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx použijí též xx xx zastupitelné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx cennými xxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx obdobně xxxxxxx xx ceny xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálového xxxx, xx xxx xx vztahuje oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx kterou xxxxx ustanovení obchodního xxxxxxxx 1) s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zákoně. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxx rozhodování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x technických xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pravidlech, xxxxxxxxx xxxxx správního xxxx. 10)
(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx nejméně xxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx upisováním xxxxx. 9)
(7) Xxxx osoby než xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx burza xxxxxxx xxxxxx.
§2
Povolení xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
(1) Xx vzniku xxxxx, x jejímu xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx i k xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx nástupce xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (dále xxx "Komise").
(2) X xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Komise xxxxxxx, ve vztahu xx kterým instrumentům xxxxxxxxxxxx trhu je xxxxx oprávněna xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky, xxxxx musí burza xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolené xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx může xxxxxxxx oprávnění burzy xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4.
(3) Xxxxx xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx x zahraničního, xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx "XXXX") nebo byl-li xxxx výběr xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx písmene x) poskytovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(4) Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Komise. Takové xxxxxx xxxx
a) xxxxxxx umožnit xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x
x) musejí xxx xx xxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k obchodování xx burzovním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx předpokladu, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
§3
(1) X xxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zakladatelé:
x) obchodní xxxxx x xxxxx burzy;
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx;
x) xxxx základního xxxxxxxx x podíl xxxxxxxxxxxx kapitálu;
x) xxxxxxxxx, věcné, organizační x personální xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) K xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx rozhodování x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx kapitálu ve xxxxxx k předpokládanému xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) X xxxxxxx x povolení xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx
x) obchodní xxxxx x sídlo xxxxx, která xx xxx xxxxxxx;
b) xxx-xx x rozdělení, xxxxxxxx xxxx splynutí xxxxx s xxxxx xxxxxx, skutečnost xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
c) důvody xxxxxxx xxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 4 xx xxxxxxxx xx 60 dnů xx xxxxxxxx. 10)
§4
Xxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx znějí xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory. Xxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx jinou xxxxx, xx burza xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však za xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx povinna do xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx-xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx povinna xxxx xx x xxxxx x x xxxxxx jmenovitou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kapitál.
XXXX XXXXX
§5
Xxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxx:
x) xxxxx hromada;
x) xxxxxxxx xxxxxx;
x) dozorčí rada.
§6
Xxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx hromady xx mohou s xxxxxx xxxxxxxx účastnit xxxxxxxx dohodci (§28), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, generální xxxxxxxx xxxxx (§12) x xxxxxxxx xxxxxxx (§32).
(3) Xxxxx xxxxxxx:
x) xxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dozorčí rady x xxxxxxx xxxxxx xx jejich xxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx (§8 xxxx. 2), xxxx xxxxx x xxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "burzovní xxxxxxxx");
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx poskytované xxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxx jejich výše x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vypořádání;
x) xxxx xxxxx funkce xxxxx hromady xxxxxxx xxxxxxxxxxx 11).
(4) Xxxxxxxx xxxxx má xx xxxxxxx valné xxxxxxx hlasovací právo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 20 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(5) Stanovami xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu x burzovních xxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Burzovní xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx burzy. 12
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx nejvýše 24 xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx hromada.
(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx. Opětovné xxxxxxx je xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxxxxx.
(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx členů xxxxxxxx komory. Burzovní xxxxxx xxxxxxxxx prostou xxxxxxxx hlasů. Xxx xxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxx předsedy. Xxx xxxxx x odvolání xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxx projednávání burzovního xxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx návrhu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu a xxxxxx xxxx, musí xxx xxxxxxxx alespoň xxx třetiny xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx dvoutřetinovou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Burzovní xxxxxx:
x) dbá, xxx xxx činnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kapitálového xxxx;
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx burzovní xxx, pokud stanovy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxx způsob jejich xxxxxxxxxx;
c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx burzovního xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx plnění, xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx vedení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výpočetní xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx stanovy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komoře;
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a burzovní xxxxxxx, vyhlašuje xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxx výši zápisného, xxxxx xx služby xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxx xxxxxxxxx závazků x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx akcionářů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, zejména xxxx xxxxxxxx dny x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx obchod;
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx oprávnění xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx burzovní xxxxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů;
i) xxxxxxx souhlas s xxxxxxxx akcií xxxxx;
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů x burzovnímu xxxxxxx;
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů a xxxxx x nákupu x prodeji xxxxxxx xxxxxx xx burze;
x) xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x prodeji xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohodců xxxxxxxx xxxxxxxxxx x burzovním xxxx;
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxxxx xxxxxx;
o) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 1, §12, §20 odst. 4, §21 odst. 4 x §30 xxxx. 1;
q) xxxx xxxxx funkce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti. 13)
(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx burzovní xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§9
Předseda xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx volí x xxxxxxxx z xxx svých xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komory. Místopředseda xxxxxxxx xxxxxx zastupuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxx xxxxxxx burzovní xxxxxx x podepisuje xxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu, burzovních xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxx;
x) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1, xxxx. f), xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§10
Xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxx 14) nepřísluší xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Volební xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nesmí xxx xxxxx xxx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx členy xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.
§11
Burzovní xxxxxx
(1) Burzovní xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx činností xxxxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxx nebo xxxxxxx. Pravidla jednání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x členů xxxxxxxx xxxxxx a x xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxx burzovních výborů xxxxxxx x odvolává xxxxxxxx xxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx xxxxxxxx burzy
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx komora. Xxxxxxxxx xxxxxxxx burzy xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx burzy.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
x) xxxx xxxxxxx burzovního xxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx určuje burzovní xxx;
x) může xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx není-li jejich xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4;
d) je xxxxxxxx přijímat xxxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx pravidly.
ČÁST TŘETÍ
XXXXXXXX XXXXXX
§13
(1) Burzovním obchodem xx xxxxx a xxxxxx cenných papírů xx burze, xx xxxxx podstatných xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém, xxx x souladu x xxxxxxxxx řádem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby xxxxxxx x §14 odst. 1 a 2 x xxxxxxxx dohodci.
§14
Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 17) které splňují xxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx pravidly, x xxxxx jsou
x) xxxxxxxxx burzy nebo
x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx žádost x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x prodávat cenné xxxxxx xx xxxxx.
(2) K xxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx na xxxxx xxxx oprávněny xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x Česká republika xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.
(3) Oprávnění x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx nesmí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurs 3) nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxx xxx xx skončení tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx, xxxxx nejsou oprávněny x nákupu x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx papíry xx xxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.
(5) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx cennými xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s těmito xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 17) a které xxxx osobami, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx tyto instrumenty xx xxxxx.
(6) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jiné instrumenty xxxxxxxxxxxx trhu na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 5.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 5 současně.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 251/2000 Xx.
§16
§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 251/2000 Xx.
§17
Zprostředkování xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx
Zprostředkovat xxxxx x prodej xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx osobami oprávněnými xxxxxxxxx a prodávat xxxxx papíry na xxxxx mohou pouze xxxxxxxx xxxxxxx (§28), xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jinak.
§18
Práva x povinnosti účastníků xxxxxxxxxx xxxxxxx
Účastníci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxx závazky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxx zúčtování xxxxxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťování xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx;
e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx komoře xxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx auditorem.
§19
(1) Xxxxxxxxx burzovního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s cennými xxxxxx přijatými x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx burzovní komorou x xxxx xxxxxxx x něm informovat xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx x obchodování xx burze xxx xxxxxxx, x xx x x ostatními xxxxxxxxx burzovních xxxxxxx, x není xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx nejsou oprávněni x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§20
(1) Xxx burzovním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poskytovaným xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Všem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx stejnou dobu xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx významných pro xxxxx kursů xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nesmějí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx osob.
(3) Xxxxx mající xx xxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx cennými xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx prospěch xxxxxx xxxx, x xx xx xxxx, xxx se tyto xxxxxxxxx stanou obecně xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx určí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx nemohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx papíry.
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X BURZOVNÍMU OBCHODU
§21
(1) X xxxxxxx cenného xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx emitenta, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx cenného xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jím xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, stanoví zvláštní xxxxxx předpis 18) x burzovní pravidla.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu rozhodne xxxxxxxx xxxxxx, zda xx s xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx papírů.
(4) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx instrumentů, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu k xxxxxxxxxx obchodu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§22
§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 251/2000 Sb.
§23
§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 251/2000 Xx.
§24
Ustanovení xxxx části xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX
§25
(1) Kurs xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx vypočítává xxxxxxxxxxxxxxx systémem. V xxxxxxx, xx se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systém, xxxxxx xxxx burzovní xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxx xxx.
(3) Kursy xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x sídle burzy x xx skončení xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx burzy. Tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x povinnosti uveřejňovat xxxxxx xxxxxxx cen xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§26
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxx xxx ode dne xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxx, má xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx rozhodování x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§27
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Vypořádání jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxxxx osoba, která xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 19) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x burzou.
(2) Xxxx právnická xxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxx xxxxxxxxxx burzovní xxxxxx a burzovnímu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vypořádání.
(3) Xxxxxxxxx burzovního xxxxxxx xxxx povinni dodržovat xxxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX
§28
(1) Burzovní xxxxxxx xx zprostředkovatelem xxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx na burze.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx burzovní xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxxxx burzy.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
b) xxxxxx xxxxx přidělených xxxxxxx xxxxxx;
x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, do xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, ostatní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx uskutečněny, xxxxx xxxxxxx, xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxx odstoupení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx deníku xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx. x). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxx výstupními sestavami x xxxxxxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xx cizí účet xxxx přebírat xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx burzovní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přechodně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx příkazů svých xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx xxx dnů;
e) xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx;
f) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxxx neschopný;
x) xxxxx xxx členem xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx zaměstnancem xxxxxxxxxx rozhodčího xxxxx;
x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxx.
(4) Xx xxxxxxxx burzovního xxxxxxx xxxx burzovní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx výstupní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x uzavřeném xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Burzovní xxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dnech xx xxxxx po xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodu. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zajistí xxx zastupování xxxxx xxxxxxxxx dohodcem.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak.
ČÁST XXXXX
XXXXX Z XXXXXXXXXX XXXXXXX
§29
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxx, xxxxx xxxxxx x písemné smlouvě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx sporech x burzovního xxxxxxx xx nepřípustná xxxxxxx, xx xxx xxxxx x sázku xxxx xxx.
§30
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx sporů x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Právo x burzovního xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozhodčího xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx, xxx burzovní xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx. Právo xxxxxxxxxxx x této xxxx xxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXX
§31
(1) Xxxxxxxx komora může xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x burzovnímu xxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx poškodit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu.
(2) Xx jednání xxxxxxx x odstavci 1 xxxx burzovní komora xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxx;
x) oznámit porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
c) xxxxxx pokutu do xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč;
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nákupu a xxxxxxx cenných papírů xx burze, popřípadě xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx;
e) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
x) dočasně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxx sankce xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx ode xxx, xxx nastaly.
(4) Osobě, xxxxx xxxxxxxx pořádek xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uložit xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řádem.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxxxx podle odstavce 4 xxxx xxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx jen xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx cennými papíry, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(7) Xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 6 se xxxxxxxx xxxxxxx xxx. 10) X opravném xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXXX DOZOR
§32
(1) Xxxxxxx burzy xxxxxxx státnímu xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx burzy xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komisaře, xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx zastupuje xxxx xxxxxxxx. Funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx radě xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx burzovní komisař xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchod z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, burzovního řádu x burzovních xxxxxxxx, xxxxx x z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx;
x) podávat xxxxxx burzovní xxxxxx x xxxxxxxxxx skutečnostech xx účelem uplatnění xxxxxx xxxxx §31;
x) provádět xxx xxxx prostřednictvím jím xxxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxxx burzovních dohodců xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxx xx zasedání burzovní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jejího xxxxxxxxxx, xxxxx odporuje xxxxxxx předpisům, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx dnů, xx xxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne ministerstvo xxxxxxx Xxxxx republiky;
x) požadovat, xxx xxxxxxxx komora odstranila xx stanovené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx dohodců xxxxxxxxx, xxxxxx výkazy a xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx orgánů xxxxx xxxxxxxxx o burzovních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx burzy xx xxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x xxx xxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tito xxxxxxx.
(7) Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, xxxxxxx xx xxx xxxxxx státního xxxxxx xxxxxxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx 20) x zákona x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
§33
(1) Xxxxxx je oprávněna xx xxxxx burzovního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx, xxxxxxxxx ve zvláštním xxxxxx 6), pokud xxxxxxxx způsobem porušuje xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx ztrát z xxxxxxxx. X takovém xxxxxxx jmenuje xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx jednáním xxxxxx burzy a xxxxxxx xxxxx do xxxx, než bude xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx burzovní komora.
(2) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 může xxx xxxxx fyzická xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zmocněnec xx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx valnou xxxxxxx x xxxxx xxxx burzovní xxxxxx, xxxxx xx musí xxxxx xx xxx xxxxxx od zápisu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx podá xxxxx xx xxxxx zmocněnce x xxxxxxxxxx rejstříku.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
XXXX DESÁTÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§34
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem vyhlášení.
Xxxxx x. x.
Dubček x. x.
Xxxxx x. x.
Xx. XXX
1. Zástavní xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.
2. Xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákon x jejichž xxxxxx xxxxxx tomuto xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx souladu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx měsíců xxx xxx nabytí xxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx §45 xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §14 a 15 xxxxxx x xxxxxxx papírech.
4. Xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §50 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §2 xxxxxx x. 214/1992 Xx., o xxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nabídku xxxx xxxxx §14 x 15 xxxxxx o xxxxxxx papírech.
5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx uzavřených xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §70a, xxxxx x nároky z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx posuzují podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §87c odst. 3 x 4 xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.96.
§34
Přechodná xxxxxxxxxx
1. Xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni 1. xxxxx 1998 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx §2 xx Xxxxxx xxx xxxxx papíry xx 31. xxxxxx 1999 xxxxxxxxx xxxxxxx správní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx vydané před 1. xxxxxx 1998 xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx.
2. Xx xxxxx uvedené x xxxxx Komise pro xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x), x) a d). Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, organizačních x ekonomických xxxxxxxxxxx xxx xxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§34 vložen právním xxxxxxxxx x. 15/1998 Xx. s účinností xx 1.4.1998
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx podle §31 xxxxxx x. 214/1992 Xx., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, lze xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 251/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 214/92 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 22.5.1992.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
216/94 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.95
61/96 Xx., x některých opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.96
152/96 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx zákon XXX x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 214/92 Xx., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.7.96
15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.98
70/2000 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 229/92 Xx., o xxxxxxxxxxx burzách, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 591/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 214/92 Xx., o burze xxxxxxx papírů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 29.3.2000
251/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 214/92 Xx., x xxxxx xxxxxxx papírů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2001
211/2002 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 530/90 Xx., x dluhopisech, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 199/94 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 214/92 Xx., o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.7.2002
308/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 15/98 Xx., x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 12.7.2002
Xxxxxx xxxxxxx x. 214/92 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 256/2004 Sb. s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR k XX (1.5.2004).
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §154 xx 220 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník.
2) Např. §1 odst. 3 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x bankách.
3) §4 xxxxxx č. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
4) Zákon č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5) §1 xxxx. 5 zákona x. 530/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx.
6) §191 x násl. obchodního xxxxxxxx.
§244246c x §250l x xxxxxxxxxxx zákona x. 99/1963 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu (xxxxx znění x. 70/1992 Xx.).
7) §244 xx 250 občanského xxxxxxxx xxxx.
8) §5 xxxx. 1 zákona x. 15/1998 Xx., x Xxxxxx pro xxxxx papíry x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
9) §164 x xxxx. obchodního xxxxxxxx.
10) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx).
11) §187 xxxxxxxxxx zákoníku.
12) §13 x §191 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §191 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §197 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §200 xxxxxxxxxx zákoníku.
16) §8a xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 248/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Zákon č. 591/1992 Sb.
19) §70b xxxxxx č. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
20) §82 x násl. xxxxxx x. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.