Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.12.2006.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.09.2004 do 29.12.2006.


Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

1/92 Sb.

ČÁST I. Působnost zákona §1 §2 §3
ČÁST II. Mzda a odměna za pracovní pohotovost
Obecná ustanovení §4
Stejná mzda za stejnou práci a za práci stejné hodnoty §4a
Mzda a náhradní volno za práci přesčas §5
Mzda a náhrada mzdy za svátek §6
Mzda za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci §7
Mzda při výkonu jiné práce §8
Mzda při vadné práci §9
Splatnost mzdy §10
Výplata mzdy §11
Srážky ze mzdy §12
Naturální mzda §13
Minimální mzdové tarify §14
Odměna za pracovní pohotovost §15
ČÁST III. Normování práce §16
ČÁST IV. Průměrný výdělek
Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely §17
ČÁST V. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24
Účinnost §25
č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII
Nález Ústavního soudu - č. 95/2002 Sb.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX ZÁKONA
§1
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx x používání xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§2
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x odměny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. 11)
§3
Xxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x družstvu, ale xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xx xxx odměňován, x xxx-xx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxxxx. 3)
XXXX XXXXX
XXXX X XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§4
Xxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx práci xxxx.
(2) Mzdou xx rozumí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (naturální xxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, x to xxxxx xxxx složitosti, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxx. Xx xxxx xx xxxxxxxxxx další plnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zaměstnáním, zejména xxxxxxx mzdy, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podílů (xxxxx) nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xx především xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo v xxxx xxxxxxx 4) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") nebo v xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zákoníkem práce.
(5) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx, který xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx volí, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. 12)
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx, v xxx xx sjednána xxxxx xxxx, než xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zákoníku práce, je v xxxx části xxxxxxxx.
§4x
Xxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx stejné hodnoty
(1) Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx mzdy xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx a ženy. Xxxxxxxxxxxx, kteří vykonávají xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx hodnoty, xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx prací nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx práce xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx stejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxxxx poměru xx xxxxxxxx zaměstnavateli.
(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, rozsahu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx práce, xxxxx xxxxxxxxxx předmětu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx fyzické, xxxxxxxx x duševní zátěže x působení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx obtížnosti xxxxxxxxxx režimů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovní xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx, xxx pracovního xxxxx, xx práci x noci xxxx xxxxx přesčas, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práce xxxx působením jiných xxxxxxxxxxx vlivů pracovního xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pracovního xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx odborné x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxx práci.
(5) Xxxxxxxx výkonnost xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx x kvality xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2000 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2001
§5
Xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
(1) Xx dobu xxxxx přesčas 13) xxxxxxxx zaměstnanci xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, (dále xxx "dosažená xxxx") x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx zaměstnancem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxx konané xxxxxxx xxxxx příplatku. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx zaměstnanci k xxxxxxxx xxxx příplatek xxxxx věty první.
(2) Xxxxx xxxx xxxx sjednána v xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxx přesčas, xxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx mzdu xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx práci xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stanoveného xxxxxx práce xxxxxxx 14) nejvyšší rozsah xxxxx přesčas, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx.
§6
Xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx
(1) Xx xxxx xxxxx xx xxxxxx 15) xxxxxxxx zaměstnanci dosažená xxxx a xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxx, které mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx výkonu práce xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Za xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx volna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx připadl xx jeho obvyklý xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx mzdu nebo xxxx xxxx, která xx xxxx v xxxxxxxx svátku.
(3) Xxxxxxx mzdy xx xxxxxx nepřísluší xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zameškal xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx něm xxxxxxxxxxx xxxx směnu nařízenou xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx některé x xxxxxx směn.
§7
Xxxx xx práci xx xxxxxxxx x zdraví xxxxxxxxx pracovním xxxxxxxxx x za xxxxx x xxxx
Xx xxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxx škodlivém xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx práci x xxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx mzda a xxxxxxxxx xx výši x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovit xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§8
Xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx
(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx smlouvě, xx xxx přísluší xxxxx xxxx, x xxxxxx
x) ohrožení nemocí x xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx nařízené xxxxx xxxxxxxx o opatřeních xxxxx přenosným xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx živelní xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx nehody xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxx, xxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povětrnostními vlivy,
xxxxxxxx xx po xxxx převedení xx xxxx doplatek xx xxxx průměrného xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x) lze v xxxxxxxxxx smlouvě rozšířit x další důvody xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx x pro xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) přísluší x xxxxx, přejde-li xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx dosavadní zaměstnavatel xxxx jinou xxxxxxx xxxxx. Doplatek poskytuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx x xxxx, xx kterou xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx ke xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx jakých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy náklady xx případný xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §37 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx na jinou xxxxx, než xxxx xxxxxxxx, přísluší xx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx; nebude-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx trestný xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x přímé xxxxxxxxxxx s ním xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx.
§9
Xxxx xxx xxxxx práci
Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx výrobek), xxxxxxxxxx xx xx xxxxx na xxx xxxx. Xxx-xx xxxxxx xxxxxxx a provede-li xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx mu xxxx xx práci xx xxxxx výrobku, nikoliv xxxx xxxx xx xxxxxxxxx opravy. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx mzda xxxx za xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxx i xxxxx, xxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx jako x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
§10
Xxxxxxxxx xxxx
(1) Mzda xx splatná xx xxxxxxxx xxxxx, a xx nejpozději x xxxxxxxxxxx xxxxxx následujícím xx měsíci, xx xxxxxx xxxxxx zaměstnanci xxxxx xx xxxx xxxx xx některou xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx v pracovní xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx splatnosti mzdy.
(2) X xxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx xx projednání x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mzdy, není-li xxxxx xxxxxx sjednán x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx vyplatí xxxxxxxxxxx xxxx nastoupením xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, připadne-li xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Jestliže to xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx vyplatí nejpozději x xxxxxxxxxx pravidelném xxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx měsíční xxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx mzdu xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx termínu výplaty xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxxxxx xxxx
(1) Mzda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx penězích. 16) Zaměstnancům x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pracovní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx poměr.
(2) Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx nahoru. Xxx xxxxxxxxxxxxxx mzdy x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx první.
(3) Xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx době x xx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xx svůj náklad x xxxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(4) Xxx xxxxxxxx vyúčtování xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx žádost zaměstnance xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x nahlédnutí xxxxxxx, xx jejichž základě xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx mzdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx lze xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx stanoví xxxxx. 6)
(6) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxx výplatě xxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx, xx provedení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx určenou xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 17) nebo spořitelního xx úvěrního xxxxxxxx, 18) x to xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiný xxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx části xx xxxx xxxx xx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx vyhlášený Českou xxxxxxx bankou xxxxxx x xxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nakupuje xxxx xxxx xxx xxxx výplaty xxxx.
§12
Xxxxxx xx mzdy
(1) Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx základě xxxxxx o srážkách xx xxxx. Xxxxx xxxx zaměstnavatel xxxxxx xx xxxx xxx
x) xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob,
x) xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zákonem,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx a které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx za dovolenou xx zotavenou, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xx xxx mu nárok xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přeplatky a xxxxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
(2) Pořadí xxxxxx xx mzdy xxxxxxx xxxxx nařízením.
§13
Xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x výjimkou xxxxxxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxx xxx xx souhlasem xxxxxxxxxxx a za xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx.
(2) Jako xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx a služby. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx lihovin xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxx. Xxxxxx (tarifní sleva) xxx xxxxxxxxxxx dopravce xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx mzdu.
(3) Xxxx naturální xxxx xx vyjadřuje v xxxxxxx xxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx zaměstnavatel xxxxxx xx srovnatelné výrobky, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 19) xxxxxxx xxxx 20) nebo xxxxxx, x kterou je xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, výkony, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx.
§14
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
(1) X xxxxxxx, kdy xxxx uzavřena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x kolektivní xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Do xxxx xx xxx xxxx xxxxx nezahrnuje xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxx ve ztíženém x xxxxxx škodlivém xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odstupňované xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x namáhavosti xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx.
§15
Odměna xx pracovní xxxxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 8) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx výši 20 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku xxx xxxxxxxx pohotovosti xxxx xxxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXX
§16
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx práce x požadované tempo. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x úvahu xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx práce x pracovní tempo xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx spotřeby xxxxx.
(2) Zaměstnavatel je xxxxxxx zabezpečit, aby xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx spotřeby xxxxx xxxx vytvořeny xxxx xxxxxxxxx práce. Xxxxxxxxxxxxx xx rovněž povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx množstvím xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x normami xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx je xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx tempa x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x kolektivní xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX VÝDĚLEK
§17
Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx výdělek xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zjišťuje xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx zúčtované xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx období a x xxxx odpracované x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxx stanoveno jinak, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí; xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx zaměstnání v xxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx doba xx xxxxxx zaměstnání do xxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí.
(4) Xxxxxxxx zaměstnanec x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 22 xxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx výdělku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x xxxxx mzdy, xxxxx zaměstnanec dosáhl xx počátku xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx výdělek xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, průměrný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dnů) xxxxxxxxxxxxx v xxxx xx jeden xxxxx.
(6) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx niž xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x kalendářním xxxxxx, v xxxx xxxxxxx potřeba průměrný xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx; xx platí xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) X xxxxxxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx práci 21) a x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxx výpočtu xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx, pokud xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, z průměrného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
(8) X xxxxxxxxx, xxx xx podle xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx používá x souvislosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxx x xxxxxxxx xxxx x osob xx xxxxxxxxxx postižením, 22) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vychází xx z xxxx xxxxxxxxxx výdělku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.
(9) Xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx v rozhodném xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx mzda (xxxx xxxx), která je xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, určí xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku xxxx xxxxxxx část připadající xx xxxxxxxxxx čtvrtletí; xxxxxxxxx xxxx (xxxxx) xxxx mzdy xx xxxxxx xx hrubé xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (dalších xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx celkové doby, xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx. Do xxxxx mzdy se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx část mzdy xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxxxx odpracované xxxx.
(10) Bližší úpravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. 2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx sjednat nebo xx vnitřním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(11) Jako xxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pracovním xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(12) Xxxxxxxx-xx zaměstnanec xxxxx x několika xxxxxxxxxx xxxxxxxx x téhož xxxxxxxxxxxxxx, posuzuje xx xxxx x každém xxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§18
(1) Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výkonem xxxxx, xx xxxxxx tato xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytování mzdy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. 9)
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx právních xxxxxxxx, xxxxx upravují xxxxxxxxxxx mzdy, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx vnitřní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x rozporu s xxxxxxxx předpisy.
§19
Ustanovení §4a odst. 1, §10, 11 x 12 se xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x náhradu mzdy, xxxxx xxx x xxxxxx rovné poskytování xxxxx x ženám, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
§20
§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2000 Xx.
§21
Xxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx smlouvě xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, lze xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§22
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, řídí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zákoníkem práce.
§23
Nároky xxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx první xxxxxxxxx 1992.
§24
(1) Zrušují se:
1. §70 xxxx. 2 xxxxxx č. 334/1991 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru a Xxxxx xxxxxx policie.
2. Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 49/1956 X. x. x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx 38 xx 46, 53 a 56 vyhlášky Xxxxxx xxxxxxxxx komise č. 62/1966 Sb., x zásadách xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxx 22 xx 28 x xxxxxxx x. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 63/1968 Sb., x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx zavádění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx rady xxxxxxxx č. 42/1967 Sb., x mzdových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6. Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx x xxxx č. 132/1967 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nastupujících xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
7. Xxxxxxxx ministerstva xxxxx x sociálních xxxx č. 103/1968 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, vrátných x pracovníků xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x.x. II/3-459/77-7303 (xxx. xxxxxx 11/1977 Xx.).
8. Vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx č. 111/1968 Sb., x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx práci x xxxxxxx xxxxxxx.
9. Vyhláška xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí č. 200/1968 Sb., x xxxxxxx zvýhodnění xxxxx x sobotách x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx č.j. XX/3-459/77-7303 (reg. xxxxxx 11/1977 Xx.).
10. Vyhláška xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 4/1970 Sb., x odměňování xxxxxxxxxx xxxxxxx a hospodářských xxxxxxxx xxxxxxxxx společenskými xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
11. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx x. 18/1970 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
12. Xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx č. 235/1988 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku.
13. §6 xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí č. 196/1989 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
14. Xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí č. 122/1990 Sb., x odměňování xxxxxxxxxx xxxxxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
15. Xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx č. 135/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
16. Xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 74/1991 Sb., x xxxxxxxxxx ředitelů xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
17. Vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx České republiky č. 118/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx.
18. Xxxxxxxx ministerstva xxxxx x sociálních xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 146/1991 Sb., x xxxxxxxxxx ředitelů xxxxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
19. Vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí č. 151/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx příplatku x částečnému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx č. 276/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 471/1991 Xx.
21. Xxxxxxx Xxxxxx mzdové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx platu na xxxxxxxxxx pracovní dny (xxx. xxxxxx 11/1957 X. x.).
22. Výnos Xxxxxx komise pro xxxxxxx, xxxx a xxxx z 29.7.1967 x odměňování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx organizací x xxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 34/1967 Xx.).
23. Výnos xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. 33011/66-21 o zvláštním xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx (xxx. xxxxxx 35/1967 Xx.).
24. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. 7644/68/21 o poskytování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolání xxx ztrátě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 20/1968 Sb.), xx xxxxx xxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. 16&xxxx;177/72-03 (reg. částka 9/1973 Xx.), výnosu xxxxxxxxxxxx vnitra České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. XX/33-2324/78 (xxx. xxxxxx 24/1978 Xx.) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx socialistické republiky x. SD 28181-4 (xxx. xxxxxx 17/1981 Xx.).
25. Výnos xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Slovenské socialistické xxxxxxxxx č.j. 2994/1969-VS x úpravě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (reg. xxxxxx 10/1969 Xx.).
26. Xxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. 1814/1969-XX x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pracovníky xxxxxxx xxxxxxxxx stanic (xxx. xxxxxx 25/1969 Xx.).
27. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x.x. 8250/1969-Z x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poštovní xxxxxxxx (reg. xxxxxx 32/1969 Xx.).
28. Výnos xxxxxxxxxxxx dopravy, xxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 4211/20-1969 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jízdenek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. částka 30/1970 Xx.).
29. Xxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x.x. XX/3-72/71-7400/Xx o xxxxxx xxxxxxxx podmínek x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníků xx stavbě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. částka 6/1971 Xx.), xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx č. 33/1974 Xx. a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x 27.1.1975 x.x. II/4-8917/74/7204 (xxx. xxxxxx 10/1975 Sb.).
30. Xxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x.x. XX/3-190/71-7208 Xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 13/1971 Xx.).
31. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. 29&xxxx;160/XX/71 x xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxx xxxx x některých xxxxxxxxxx vodohospodářských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pohraničí, xx xxxxx doplňku x.x. 58&xxxx;713/833/XX/71 (reg. xxxxxx 36/1971 Xx.), xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č.j. 18332/XX/1979 (xxx. xxxxxx 25/1979 Xx.).
32. Výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x.x. XX/4-886/72-7400 x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 8/1972 Xx.), xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x. 33/1974 Xx. x xxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x 27.1.1975 x.x. XX/4-8917/74-7204 (xxx. xxxxxx 10/1975 Xx.).
33. Výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx č.j. 4822/1972-XxX o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx nepříznivými x xxxxxxxxx podmínkami (xxx. xxxxxx 16/1972 Sb.).
34. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. 16 177/72-03 x xxxxxxxxxxx vyrovnávacího xxxxxxxxx pracovníkům v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx železničního xxxxxxx (xxx. částka 9/1973 Xx.).
35. §1 x 2 výnosu xxxxxxxxxxxx kultury Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky č.j. XX-665/1973-xx. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx. xxxxxx 18/1973 Sb.).
36. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lesního x xxxxxxx hospodářství Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x.x. 37&xxxx;553/3096/72, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x. 13/1971 Xxxxxxxxxx věstníku České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 26/1973 Xx.).
37. Xxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx, kterým se xxxxxx kvalifikační katalog xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (reg. xxxxxx 20/1974 Xx.).
38. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí x 27.1.1975 x.x. XX/4-8917-7204 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odměňování x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 10/1975 Xx.).
39. Xxxxx Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx x.x. 14173/75 x nástupních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx statistického úřadu (xxx. xxxxxx 16/1975 Xx.), ve znění xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x.x. 2951/77 (xxx. xxxxxx 28/1977 Xx.).
40. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx ze xxx 25. xxxxxx 1976 x.x. F X/1-342-1112, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx učitele a xxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 21/1976 Xx.).
41. Výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí xx xxx 21. xxxxxxxx 1976 č.j. X X/1-700/76-1112, xxxxxx xx xxxxxxxx pojem xxxxxxxx xxxx pro xxxxx zjišťování průměrného xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx zdravotnických zařízeních x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (reg. xxxxxx 21/1976 Xx.).
42. Xxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x.x. X/5-661/75-6820-816 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx občanům Xxxxxx xxxxxx republiky, zaměstnaným x Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx (xxx. částka 23/1975 Xx.).
43. Xxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství a xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. 3227/76-11 xx xxx 27.9.1976 x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xx cukrovarské xxxxxxx (xxx. částka 29/1976 Sb.).
44. Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x.x. XX/3-399/77-7300 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mongolských pracovníků xxxxxxx zaměstnávaných x xxxxxxxxxxxx x Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 11/1977 Sb.).
45. Xxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x.x. XX/6-1071/77-7503 x úpravě poskytování xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx (xxx. xxxxxx 20/1977 Xx.).
46. Xxxxx federálního xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí x 16.8.1977 č.j. XX/5-1152/77-7419 x poskytování odměn xxxxxxxx obvodním xxxxxxx (xxx. částka 21/1977 Xx.), xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx 7.12.1983 x.x. 314-5901-3120, 051083 (xxx. xxxxxx 4/1984 Xx.) a výnosu x.x. 514-36671-5144, 131187 (xxx. xxxxxx 4/1988 Xx.).
47. Výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x.x. 2952/77 x odměňování xxxxxxx x organizacích xxxxxxxxx techniky x xxxxxxxxxx statistických xxxxx (xxx. xxxxxx 28/1977 Xx.), ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx x 8.2.1985 x.x. 514-10779-2123 (xxx. xxxxxx 8/1985 Xx.).
48. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x.x. 2951/77 x odměňování xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx. xxxxxx 28/1977 Xx.), xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x.x. 260/1980 (xxx. částka 7/1980 Xx.) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x.x. 514-9348-3123 (xxx. xxxxxx 8/1985 Xx.).
49. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. E/PM-600-10.8.1976 x xxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxx socialistické xxxxxxxxx (xxx. částka 5/1978 Xx.).
50. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. NV-158/1978 x odměňování technickohospodářských xxxxxxxxxx výpočetního xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx národního xxxxxx x Xxxxxxxx (xxx. částka 20/1978 Xx.).
51. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spojů x.x. 4413/531978 pro poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (xxx. xxxxxx 22/1978 Xx.).
52. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. 131/542-1979 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 12/1979 Xx.).
53. Výnos xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. MK-4 940/1979-ek./PAM x mzdových xxxxxxxx xxxxxxxxxx uměleckých svazů x kulturních svazů xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 20/1979 Xx.).
54. Výnos xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx republiky x.x. 17/483/79-Xx/3 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx. xxxxxx 23/1979 Xx.).
55. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x. 11/1979 Xxxxxxxx ministerstva xxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodu (xxx. xxxxxx 24/1979 Sb.), xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx (xxxxxx 9/1981 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
56. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těžkého strojírenství x. 3 z 12.3.1980 x úpravě xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx odborného xxxxxxx x organizacích x xxxxxxxx činností x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx strojírenství (xxx. xxxxxx 13/1980 Xx.).
57. Xxxxx ministerstva průmyslu Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 1 x 29.2.1980 o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxx 18/1980 Xx.), xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 1 x 10.6.1982 (xxx. xxxxxx 21/1982 Xx.), xxxxxx xxxxxxxxxxxx průmyslu Xxxxx socialistické republiky x. 1/1983 (reg. xxxxxx 9/1983 Xx.) x výnosu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/1986 (xxx. xxxxxx 1/1986 Xx.).
58. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx č.j. 23-408/80 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústřední rady xxxxxxxx (xxx. částka 19/1980 Xx.).
59. Směrnice Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 28/1970 Xxxxxxxx Českého xxxxx xxxxxxxxxxx družstev x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx družstevnictví xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 20/1980 Xx.).
60. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 13/1979 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx učňů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 20/1980 Sb.), xx xxxxx oznámení Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 9/1981 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61. Výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx 19.xxxxxx 1980 x.x. X 32-145-1980-1110/223, kterým se xxxxxxx odchylný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ověřování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 22/1980 Xx.).
62. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. SD-2 886/80-4 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx hospodářství (xxx. xxxxxx 31/1980 Xx.).
63. Xxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x.x. 316-1465/80-7420 o odměňování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x oborových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 1/1981 Xx.).
64. Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 8/1980 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povolání xxxxxxx (xxx. částka 1/1981 Xx.), xx xxxxx výnosu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 4/1983 (xxx. xxxxxx 23/1983 Sb.).
65. Xxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x.x. XX/33-4678/80 x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 9/1981 Xx.).
66. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x.x. XX/33-4679/80 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x národních podnicích Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (reg. xxxxxx 9/1981 Sb.), xx xxxxx xxxxxx ministerstva xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx č.j. XX/33-101/82 (xxx. xxxxxx 25/1982 Xx.).
67. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. XX/33-4680/80 x xxxxxxxxxx obchodně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx socialistické republice (xxx. částka 9/1981 Xx.).
68. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 3 xx 4.6.1980 o xxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxxxxxxxx rozvržení xxxxxxxx xxxx (xxx. částka 14/1981 Xx.).
69. Výnos xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 4 x 8.7.1980 x xxxxxxxxxxx stabilizačních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky (xxx. částka 14/1981 Xx.).
70. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 5 x 15.7.1980 x xxxxxxxxxx dělníků xxxxxxxxxxxxx x přeškolovaných xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (xxx. částka 14/1981 Xx.).
71. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 11/1981 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 20/1981 Xx.).
72. Směrnice Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 27/1981 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx družstev o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobních xxxxxxxx (xxx. xxxxxx 20/1981 Xx.).
73. Výnos xxxxxxxxxx xxxxxxxx Československého xxxxx x. 47 ze 17.12.1980 x odměňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústředního xxxxxxxxxxx Československého filmu (xxx. částka 20/1981 Xx.).
74. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x investiční xxxxxx x. 7 z 29.6.1981 pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x inženýrské xxxxxxxx (xxx. částka 23/1981 Xx.).
75. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva pro xxxxxxxxx x investiční xxxxxx č. 8 x 21.7.1981 x xxxxxxxxxxx x používání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx za vyřešení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plánu xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 24/1981 Xx.).
76. Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x.x. 316-1099/81-7300 x odměňování a xxxxxxxxxxx cestovních xxxxxx xxxxxxxxxxx občanům xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republice (reg. xxxxxx 34/1981 Xx.), xx xxxxx výnosu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x.x. 221-8747-5123, 060589 (xxx. xxxxxx 26/1989 Xx.).
77. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hutnictví x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 3/1981 x xxxxxxxxxx xxxxxxx (reg. xxxxxx 34/1981 Xx.), xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hutnictví a xxxxxxx strojírenství, federálního xxxxxxxxxxxx všeobecného strojírenství x federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 2/1984 (reg. xxxxxx 22/1984 Xx.).
78. Výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxxx x. 4/1981 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 2/1982 Xx.), xx znění xxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 1/1984 (xxxxxx 3/1984 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strojírenství).
79. Výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 5/1981 xxx xxxxxxxxxxx osobního xxxxxxxxxx xxxxxxxx (reg. xxxxxx 2/1982 Sb.).
80. Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx x. 4/1981 x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxx 6/1982 Xx.), xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx paliv x xxxxxxxxxx č. 1 z 28.1.1985 (xxx. částka 8/1985 Xx.).
81. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x. 2 x 1.12.1981 x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxx 7/1982 Xx.), xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1984 (xxx. částka 10/1985 Sb.) x xxxxxx ministerstva xxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x. 2/1988 (reg. xxxxxx 12/1988 Xx.).
82. Xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1982 Věstníku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxx 9/1982 Xx.).
83. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx x. 4/1981-X o xxxxxxxxxx dělníků (xxx. xxxxxx 10/1982 Xx.), xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx republiky x. 2/1984-X (xxx. částka 3/1985 Xx.).
84. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 8 xx 14.12.1981 x xxxxxxxxxx dělníků (xxx. xxxxxx 11/1982 Xx.).
85. Výnos xxxxxxxxxxxx xxxxxx Slovenské socialistické xxxxxxxxx č. MH-764/203/1982 x xxxxxxxxxx dělníků x organizacích xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx. částka 23/1982 Xx.), xx xxxxx xxxxxx ministerstva xxxxxx Slovenské socialistické xxxxxxxxx č.j. XX-2458/203/1983 (xxx. xxxxxx 5/1984 Xx.).
86. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany xx xxx 1. xxxxx 1982 x.x. 1400-XX/5-1981 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx národní obrany (xxx. xxxxxx 13/1982 Xx.), xx znění xxxxxx federálního ministerstva xxxxxxx obrany xx xxx 16.xxxxxxxxx 1985 x.x. 3040-XX/5-1985 (xxx. xxxxxx 11/1986 Xx.).
87. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany xx xxx 8. xxxxx 1982 x.x. 1450-XX/5-1981 x xxxxxxxxxx dělníků xx vojenských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 13/1982 Xx.), ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1986 č.j. 13024-XX/5-1986 (xxx. xxxxxx 6/1987 Xx.) x xxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxxx xx dne 1. června 1988 x. 4/1988 (reg. xxxxxx 17/1988 Xx.).
88. Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x energetiky x. 5/1982 z 2.4.1982 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx určených xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Severočeské xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx (xxx. xxxxxx 14/1982 Xx.), xx znění xxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x energetiky x. 10 x 29.10.1982 (xxx. xxxxxx 3/1983 Sb.).
89. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. XX-33-100/82 o xxxxxxxxxx xxxxxxx x organizacích xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx opravárenství (xxx. xxxxxx 17/1982 Xx.).
90. Směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č.j. XX/33-3100/82 xxx xxxxxxxxxxx osobního xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x automobilového xxxxxxxxxxxxx (reg. částka 17/1982 Xx.).
91. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxxxxxx republiky č.j. XX/33-3101/82 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohodnocení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx hospodářství x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 17/1982 Xx.).
92. Směrnice Xxxxxxx xxxxx spotřebních družstev x. 4/1982 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (reg. xxxxxx 17/1982 Xx.).
93. Xxxxxxxx Xxxxxxx svazu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 10/1982 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxx 17/1982 Xx.).
94. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 10/1982 Věstníku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxx 17/1982 Xx.).
95. Xxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 6/1982 o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx činností (xxx. xxxxxx 17/1982 Xx.).
96. Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 7/1982 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x převažující xxxxxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxx 17/1982 Xx.).
97. Xxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x.x. 13228/1981-53 x xxxxxxxxxx dělníků (xxx. xxxxxx 17/1982 Xx.), xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x.x. 15885/1984-53 (x. 32/1985 Věstníku xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx) (xxx. xxxxxx 13/1985 Xx.).
98. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx České socialistické xxxxxxxxx x.x. 38&xxxx;260/1002/XXXX/82 x xxxxxxxxxx dělníků x organizacích státních xxxx (reg. xxxxxx 20/1982 Sb.), xx xxxxx xxxxxx ministerstva xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. 2383/OELH/82 (xxx. částka 14/1984 Xx.), xxxxxx ministerstva xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. 14&xxxx;554/2812/XXXX/83 (xxx. částka 15/1984 Xx.) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx hospodářství Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x.x. 40&xxxx;422/1946/XXXX/-84 (xxx. xxxxxx 7/1985 Xx.).
99. Výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx národní xxxxxx xx xxx 26. dubna 1982 x.x. 6580-FS/5-1982 o xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx (xxx. xxxxxx 20/1982 Xx.), xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxxx xx xxx 15. března 1986 x.x. 12176-FS/5-1986 (xxx. xxxxxx 11/1986 Sb.).
100. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx xx xxx 5.xxxxxxxx 1982 č.j. X 43-5434-4302-060782, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pracovníků (xxx. xxxxxx 20/1982 Xx.).
101. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x.x. 11053-V/3 x xxxxxxxxxx pracovníků Xxxxxxx xxxxx ochránců xxxxxxx (xxx. xxxxxx 22/1982 Xx.).
102. Výnos xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. XX-764/203/1982 x odměňování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx místního xxxxxxxxxxxx (xxx. částka 23/1982 Xx.), ve xxxxx xxxxxx ministerstva xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. MH-2458/203/1983 (xxx. xxxxxx 5/1984 Xx.).
103. Výnos ministerstva xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1982 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu Xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státního xxxxxxx (xxx. xxxxxx 25/1982 Xx.).
104. Xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx č.j. 6300/1982 x odměňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizací Xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx vedlejších xxxxxxxxxxxx (xxx. částka 26/1982 Xx.).
105. Xxxxxxxx Českého xxxxx výrobních xxxxxxxx x. 22/1982 Věstníku Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 30/1982 Xx.).
106. Výnos xxxxxxxxxxxx xxxxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. XX-3233/1982-4 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x organizacích xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství x xxxxxxxxxxxxxx opravárenství (xxx. xxxxxx 32/1982 Xx.).
107. Výnos xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.230-2100/200/82-XX x xxxxxxxxxx dělníků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářství (xxx. xxxxxx 32/1982 Xx.), ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx lesního x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 230-2712/288/1983-EP (xxx. xxxxxx 19/1983 Xx.) x xxxxxx ministerstva xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Slovenské socialistické xxxxxxxxx x. 230-8059/765/1983-EP (xxx. xxxxxx 11/1984 Xx.).
108. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Slovenské socialistické xxxxxxxxx x. 185/26/82/320 x odměňování xxxxxxx x organizacích xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 32/1982 Sb.).
109. Výnos xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x.x. XX-600-22.7.1982 x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 32/1982 Xx.), xx znění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č.j. XX-600-15.3.1985 (xxx. xxxxxx 28/1985 Xx.) a xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. EP-600-20.6.1988 (xxx. xxxxxx 49/1988 Sb.).
110. Xxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x.x. 2630/81-223 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx státních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnicích v xxxxxxx zemědělství x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky (xxx. xxxxxx 32/1982 Sb.).
111. Xxxxx ministerstva zemědělství x xxxxxx České xxxxxxxxxxxxx republiky č.j. 358/82-223 x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxx. xxxxxx 32/1982 Xx.).
112. Výnos xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx republiky x.x. 38&xxxx;550/1189/XXXX/82 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx závodů xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxx. částka 35/1982 Xx.).
113. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. 42&xxxx;275/1262/XXXX/85 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx strojírenské výrobě, xxxxxxxx x opravárenské xxxxxx Státních lesů, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx (xxx. xxxxxx 25/1985 Xx.).
114. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. XX/4-586/5508/1982 pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 1/1983 Xx.).
115. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č.j. XX-595/5508/1982 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (reg. xxxxxx 1/1983 Sb.).
116. Xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky č. X-6050/1982-X/4 o odměňování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (reg. xxxxxx 1/1983 Xx.).
117. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 2 z 19.3.1982 xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx (xxx. částka 3/1983 Sb.).
118. Výnos xxxxxxxxxxxx vnitra České xxxxxxxxxxxxx republiky x. XX/4-590/4660/1982 o xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky (xxx. částka 5/1983 Xx.), ve xxxxx xxxxxx ministerstva xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. MH/4-770/7280/1983 (xxx. xxxxxx 24/1983 Sb.).
119. Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z 8.11.1982 x odměňování xxxxxxx (xxx. xxxxxx 5/1983 Xx.).
120. Xxxxxxxx Xxxxxxx svazu xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 24/1982 Xxxxxxxx Českého xxxxx xxxxxxxxx družstev xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx družstvech (xxx. xxxxxx 6/1983 Xx.).
121. Směrnice Českého xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 45/1982 Věstníku Xxxxxxx svazu výrobních xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxx ohodnocení dělníkům (xxx. částka 6/1983 Xx.).
122. Směrnice Českého xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 46/1982 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odměňování xxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx družstev Xxxxxx x UVA (xxx. xxxxxx 6/1983 Xx.).
123. Směrnice Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 47/1982 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odměňování xxxxxxx x podnicích xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxx 6/1983 Xx.).
124. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 26 x 30.12.1982 - Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Stavební xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. xxxxxx 7/1983 Xx.).
125. Výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. XI/1-18770/82 x xxxxxxxxxx pracovníků bank xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxx (xxx. xxxxxx 7/1983 Xx.).
126. Směrnice xxxxxxxxxxxx kultury Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. 3708/83-X/3 pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohodnocení dělníkům (xxx. xxxxxx 9/1983 Xx.).
127. Směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. 38 346/1382/OELH/82 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 10/1983 Sb.).
128. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 3/1983 Věstníku federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (reg. xxxxxx 13/1983 Xx.).
129. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany ze xxx 5. ledna 1983 x.x. 7460-FS/5-1982 x odměňování uměleckých xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x Československém armádním xxxxx (xxx. xxxxxx 14/1983 Xx.), xx xxxxx výnosu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx národní xxxxxx xx xxx 2. xxxx 1988 (reg. xxxxxx 30/1988 Xx.).
130. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx x. XX-54/1983-13/XxX o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. částka 19/1983 Sb.).
131. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x. X-30/1983 x odměňování pracovníků xxxxxxxxx a školních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxx československé (xxx. xxxxxx 19/1983 Xx.).
132. Xxxxx ministerstva zemědělství x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. 2460/82-224 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stavebních xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 21/1983 Xx.).
133. Xxxxx ministerstva xxxxxxxxxxx x výživy Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x.x. 2470/82-224 x xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx strojírenské xxxxxx x působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x x potravinářských xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx národními xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx) x Xxxxx socialistické xxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 21/1983 Xx.).
134. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vodního xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č.j. 38&xxxx;122/XXXX/3/83 xxx xxxxxxxxxxx osobního xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx vodního xxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 23/1983 Xx.).
135. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx č.j. 23-821/83 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolání x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxx 24/1983 Sb.).
136. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx výboru Xxxxx xxxxxxxx č.j. EO 6/82 o xxxxxxxxxx xxxxxxx x hospodářských xxxxxxxxxx Svazu xxxxxxxx (xxx. částka 24/1983 Xx.).
137. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany xx xxx 17. xxxxx 1983 x.x. 7486-XX/5-1982 x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx x nerovnoměrně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v trustu xxxxxxx Vojenské xxxx x statky (reg. xxxxxx 24/1983 Xx.).
138. Xxxxxxxx Českého xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 44/1983 Věstníku Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výrobních xxxxxxxxxx (xxx. částka 25/1983 Xx.).
139. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x.x. XX 8/82 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx (xxx. částka 24/1983 Xx.).
140. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Svazu xxxxxxxx x.x. XX 7/82 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxx 24/1983 Xx.).
141. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. 9212/83-X/3 pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mzdových xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 6/1984 Sb.).
142. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x.x. 2952/77 x xxxxxxxxxx dělníků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx. xxxxxx 28/1977 Sb.), xx xxxxx výnosu federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx z 8.2.1985 č.j. 514-10779-2123 (xxx. částka 8/1985 Xx.).
143. Výnos federálního xxxxxxxxxxxx národní xxxxxx xx dne 23. xxxxxxxx 1983 č.j. 4600-XX/5-1983 o odměňování xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Naše xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x národním podniku Xxxxxxxxxxxxx Xxxx vojsko (xxx. xxxxxx 10/1984 Xx.).
144. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. 7577/83-0-03 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (reg. xxxxxx 14/1984 Xx.).
145. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x. 3/1983 xxx xxxxxxxxxxx osobního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 30/1983 Xx.).
146. Xxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. XX-2458/203/1983, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. XX-764/203/1982 o odměňování xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 5/1984 Xx.).
147. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č.j. 16343/1984-03 x opatření xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx práci xx vybraných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx (reg. xxxxxx 21/1984 Sb.).
148. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 17&xxxx;830/1984-03 x xxxxxxxxxx občanských xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. xxxxxx 22/1984 Xx.).
149. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx družstev x. 45/1983 Xxxxxxxx Českého xxxxx xxxxxxxxx družstev x xxxxxxxxxx pracovníků xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx. xxxxxx 25/1983 Xx.).
150. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx akademie xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pracovníků xxxxxxxxxx povolání v Xxxxxxxx, nakladatelství Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx (xxx. xxxxxx 29/1984 Sb.).
151. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx dne 22. xxxxxxxx 1984 x.x. X 72-13893-4302-131184, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mzdové xxxxxxxx (xxx. xxxxxx 32/1984 Xx.).
152. Výnos xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x. 18&xxxx;267/1984-03 x xxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (reg. xxxxxx 1/1985 Xx.).
153. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. XX-4533/84-4 x xxxxxxx ohodnocení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x organizacích xxxxxxx, xxxxxxxxxx hospodářství x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxx. částka 3/1985 Xx.).
154. Xxxxx ministerstva xxxxxxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 2/1984-X, xxxxxx xx mění xxxxx x. 4/1981-E x xxxxxxxxxx dělníků x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx Xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 3/1985 Xx.).
155. Směrnice Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 23/1984 Věstníku Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx povolání xx úsecích xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 22/1984 Xx.).
156. Xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx a energetiky x. 2/1985 x xxxxxxxxxx pracovníků xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x geologických xxxxxxx, při xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 7/1985 Sb.).
157. Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x.x. 22&xxxx;699/81-3 x xxxxxxxxxx dělníků (xxx. xxxxxx 6/1982 Xx.), xx znění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. 22&xxxx;000/1984-03 (xxx. částka 8/1985 Xx.).
158. Výnos xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. MH-6/203/1983 x osobním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxxxx místního hospodářství (xxx. xxxxxx 11/1984 Xx.).
159. Xxxxx ministerstva xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 1/1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x organizacích Xxxxxxxx xxxx (xxx. xxxxxx 7/1985 Sb.).
160. Výnos xxxxxxxxxxxx stavebnictví Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x. 2/1984 x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pracovníkům, xxxxx pracují xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxx (xxx. xxxxxx 7/1985 Xx.).
161. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy x.x. 23&xxxx;335/1984-03, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x.x. 20 468/1980-03 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v působnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. částka 10/1985 Xx.).
162. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. XX/13-1243/373/85 x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx forem x organizacích místního xxxxxxxxxxxx řízených xxxxxxxxx xxxxxx (reg. částka 8/1985 Xx.).
163. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 2/1985 x výjimkách xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx (xxx. xxxxxx 10/1985 Xx.).
164. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x.x. 4279/1985-53 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx společensky významných xxxxxxxx (xxx. xxxxxx 13/1985 Xx.).
165. Výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 2/1985 x odměňování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letadel x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 16/1985 Xx.).
166. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a vodního xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č.j. 34537/XXXX/3/84, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx výnos x.x. 25933/XXXX/3/81 x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx vodního hospodářství x působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářství xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx socialistické xxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 16/1985 Xx.).
167. Výnos xxxxxxxxxxxx lesního a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x. 11/1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxx. částka 16/1985 Xx.).
168. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx č.j. 515-13994-3124 o odměňování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx polských pracovníků xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (reg. xxxxxx 24/1985 Xx.).
169. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x. 1/1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxx 24/1985 Xx.).
170. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x. 4/1985 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x organizacích xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx (reg. xxxxxx 24/1985 Sb.).
171. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx č. X-35/1985 x odměňování xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx techniky Xxxxxx banky xxxxxxxxxxxxxx (xxx. částka 25/1985 Xx.).
172. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. XX-568/203/1985 x poskytování příplatku xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx místního xxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 28/1985 Xx.).
173. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 2/1985 o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 33/1985 Xx.).
174. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x.x. 9039/85-53 x poskytování xxxxxxxxx xx xxxx pracovníkům x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 33/1985 Xx.).
175. Výnos xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx hospodářství České xxxxxxxxxxxxx republiky č.j. 31284/XXXX/3/85, kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x.x. 13&xxxx;494/XXXX/3/82 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Vodohospodářské xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx (xxx. xxxxxx 33/1985 Xx.).
176. Xxxxx xxxxxxxxxxxx lesního x xxxxxxx hospodářství České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. 40331/1412/XXXX, xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx, xx xx xxxxxxx 2 xxxxxxxxx x plném rozsahu (xxx. částka 33/1985 Xx.).
177. Směrnice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x.x. XX 041-1805/85, ministerstva xxxxxxxxxxx x výživy Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č.j. 17 75/85-220 a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx Slovenské socialistické xxxxxxxxx x.x. 8888/85-Xx xxx poskytování xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx produkce (reg. xxxxxx 34/1985 Xx.).
178. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x.x. XX 041-1803/85, xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxx České socialistické xxxxxxxxx x.x. 1773/85-220 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výživy Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. 8887/85-Xx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 34/1985 Xx.).
179. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x.x. XX 041-1804/85, xxxxxxxxxxxx zemědělství a xxxxxx České socialistické xxxxxxxxx č.j. 1774/85-220 x ministerstva zemědělství x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č.j. 8889/85-Xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx u některých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxx 34/1985 Sb.).
180. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. 241/24231/85 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x České státní xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 35/1985 Xx.), xx xxxxx xxxxxx x.x. 241/8059/1986 (xxx. xxxxxx 14/1986 Xx.).
181. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x.x. XX/13-370/90/86 x odměňování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 1/1986 Xx.), xx znění výnosu x.x. MH 13-4436/1313/88 (xxx. xxxxxx 16/1988 Xx.).
182. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x.x. SD/33-300/85, xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx výnos x.x. XX/33-100/82 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dopravy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x.x. XX/33-4400/85 x xxxxxxxxxx dělníků národního xxxxxxx Xxxxxxx (xxx. xxxxxx 1/1986 Xx.), xx xxxxx xxxxxx x.x. XX/33-300/88 (reg. xxxxxx 12/1986 Xx.).
183. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx x. 131/1617/1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pracovníků Xxxxxxxxx xxxxxx spořitelny x Xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxx (xxx. částka 2/1986 Xx.), xx xxxxx výnosu x. 131/350/1986 (xxx. xxxxxx 13/1986 Xx.).
184. Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 41/1985, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx č.32/1982 x xxxxxxxxxx dělníků x Xxxxxxxxxxxxxx televizi (xxx. xxxxxx 4/1986 Xx.).
185. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a výživy x.x. FM 01-1721/85 x odměňování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (reg. xxxxxx 5/1986 Xx.).
186. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výživy č.j. XX 01-2115/85 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vedoucím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx družstvech (xxx. xxxxxx 5/1986 Xx.).
187. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x. 105/1986, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladů podle xxxxxxx č. 2 xxxxxx o odměňování xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pracovníků (xxx. xxxxxx 7/1986 Xx.).
188. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 4/1986, xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 3/1982 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. částka 7/1986 Xx.).
189. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x. 2/1985, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx o odměňování xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 7/1986 Xx.).
190. Xxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dne 6. xxxxx 1986 x.x. 3060-XX/1986 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx. xxxxxx 11/1986 Xx.), xx znění xxxxxx x. 2/1987 (xxx. xxxxxx 1/1988 Xx.).
191. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx národní obrany xx xxx 1. xxxxxxxx 1982 č.j. 1100-XX/5-1981 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Vojenské xxxxxx (xxx. částka 34/1982 Xx.), xx xxxxx xxxxxx federálního ministerstva xxxxxxx xxxxxx xx xxx 21. prosince 1985 x.x. 2400-XX/5-1985 (xxx. částka 11/1986 Xx.).
192. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx národní obrany xx xxx 15. xxxxxx 1986 č.j. 12150-XX/5-1986 o odměňování xxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany (xxx. xxxxxx 11/1986 Xx.), xx znění výnosu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx národní xxxxxx xx xxx 1. xxxxxx 1988 x. 3/1988 (reg. xxxxxx 17/1988 Sb.).
193. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx socialistické republiky x. MH-611/203/1985, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x.x. XX-764/203/1982 o odměňování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 7/1986 Sb.).
194. Xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx x.x. 118/86-04 x xxxxxxxxxx technickohospodářských xxxxxxxxxx XXXXx v Xxxxx (reg. částka 9/1986 Xx.).
195. Výnos xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. XX-1638/1986-4, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. SD-3233/82-4 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dopravy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 13/1986 Xx.).
196. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č.j. XX/2-9386/86 x odměňování odborných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxx 16/1986 Xx.).
197. Xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x. 2520/1986-22, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 4600/1982-22 x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxx 18/1986 Xx.).
198. Xxxxx ministerstva průmyslu Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 5/1986 x xxxxxxxxxxx zvláštních odměn xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karcinogeny xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 19/1986 Sb.).
199. Xxxxx ministerstva vnitra Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x. SD-2955/1986-4 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podnicích Xxxxxxxx xxxxxx (xxx. xxxxxx 20/1986 Xx.).
200. Výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxxx x. 1/1986 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX (xxx. částka 21/1986 Sb.).
201. Xxxxxxxx Xxxxxxx svazu výrobních xxxxxxxx x. 10/1986 x xxxxxxxxxxx ročních xxxxx xxxxxxxx pracovníkům xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podnicích Českého xxxxx výrobních družstev (xxx. částka 21/1986 Xx.).
202. Xxxxxxxx Českého xxxxx xxxxxxxxx družstev x. 11/1986 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a podnicích Xxxxxxx svazu xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxx 21/1986 Xx.).
203. Xxxxxxxx Xxxxxxx svazu xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 17/1986 x xxxxxxxxxxx výnosu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí x odměňování xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 21/1986 Sb.).
204. Xxxxxxxx Českého xxxxx xxxxxxxxx družstev č. 23/1986, xxxxxxx xx xxxx x doplňují xxxxxxxx x. 22/1982 x odměňování xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 21/1986 Xx.).
205. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 22. xxxx 1986 x. 16/1986 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mzdových xxxxx (reg. xxxxxx 25/1986 Xx.).
206. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. XX-4566/86-4, xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. SD-4533/1984-4 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a automobilového xxxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 25/1986 Xx.).
207. Výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x.x. 51-29398-5134 x xxxxxxxxxxx mzdy xx xxxx xxxxxxxxx pobytů xxxxxxxxxxx hlubinných xxxx (xxx. částka 27/1986 Xx.).
208. Výnos federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č.j. XX/2-22555/86 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příplatku xxxxxxxxxxx Xxxxxx tiskárny cenin (xxx. částka 6/1987 Xx.).
209. Výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí x.x. XX/2-9387/86 o xxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodně xxxxxxxxxx pracovníků Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (reg. xxxxxx 6/1987 Xx.).
210. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx a federálního xxxxxxxxxxxx financí x.x. 514-29340-5119, 251186 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx kraje (reg. xxxxxx 6/1987 Xx.), xx xxxxx xxxxxx x.x. 223-6117-5119, 050189 (xxx. xxxxxx 6/1989 Xx.) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x sociálních xxxx x.517/1991 Xx.
211. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx č.j. 3051-XX/5-1985 xx dne 19.12.1985 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx některým xxxxxxxxxxx x xxxxxx podniků Xxxxxxxx lesy x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx. xxxxxx 6/1987 Xx.).
212. Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva národní xxxxxx ze dne 25. xxxxxxxxx 1985 x.x. 3050-XX/5-1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx lesů x xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany (xxx. xxxxxx 6/1987 Sb.).
213. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. 6230/86-X/3 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Projektové x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 6/1987 Xx.).
214. Výnos xxxxxxxxxxxx lesního a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. 137/XXXX/87, xxxxxx xx xxxxxxxx výnos č. 38/071/195/XXXX/82 x mzdovém xxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx lesních xxxxxxx (xxx. částka 6/1987 Xx.).
215. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. XX/13-2355/780/87 x odchylném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx forem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozpočtových xxxxxxxxxx výborů xxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx. xxxxxx 9/1987 Xx.).
216. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx x. XX 7120/1986-13/XxX, xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. XX 53/1983-13/XxX x odměňování xxxxxxx (xxx. částka 11/1987 Xx.).
217. Výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx paliv x xxxxxxxxxx č. 3/1987, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x. 4/1978 x xxxxxxxxxxx stabilizačních xxxxx xxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x plynárenství (xxx. xxxxxx 17/1987 Xx.).
218. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 3/1977 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zásobování xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx (xxx. xxxxxx 17/1987 Xx.).
219. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx České socialistické xxxxxxxxx x. XX/13-5236/1586/87 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx technickohospodářských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (reg. xxxxxx 17/1987 Sb.).
220. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. XX/33-2900/87, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x.x. SD/33-100/82 x xxxxxxxxxx dělníků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx opravárenství (xxx. xxxxxx 17/1987 Xx.).
221. Xxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x. SD/33-1704/87, kterým xx doplňuje výnos x.x. SD/33-885/83 x xxxxxxxxxxx stabilizačních xxxxx x městské hromadné xxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxx Prahy (xxx. xxxxxx 17/1987 Xx.).
222. Výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č.j. 13857/1987-3 x odměňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. xxxxxx 18/1987 Xx.).
223. Xxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. XX-3137/1987-4, xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxx č. SD-3233/1982-4 x odměňování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dopravy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx opravárenství (xxx. xxxxxx 18/1987 Xx.).
224. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x.x. 23794/87-42, xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx č.j. 25352/82-42 x odměňování xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx (reg. xxxxxx 21/1987 Xx.).
225. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x.x. MH/4-358/1972 x xxxxxxx zvýhodnění pracovníků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (reg. částka 21/1987 Sb.).
226. Výnos xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x.x. 515-31053-5123 x xxxxxxxxxx a poskytování xxxxxxxxxx náhrad angolským xxxxxxx dočasně xxxxxxxxxxx x československých xxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 25/1987 Xx.).
227. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x.x. 515-35390-5114 o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx jaderných xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx (xxx. částka 25/1987 Xx.).
228. Výnos ministerstva xxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x.x. 14616/87-X/2 x odchylném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx forem (xxx. xxxxxx 25/1987 Xx.).
229. Xxxxx ministerstva xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x. XX 78/203/1987 x některých otázkách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (reg. xxxxxx 25/1987 Xx.).
230. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx Národní xxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č.j. 137/87 x odměňování xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx (xxx. xxxxxx 26/1987 Xx.).
231. Směrnice Xxxxxxxxxx výboru Xxxxxxx xxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. 152/87, xxxxxxx xx mění x doplňují xxxxxxxx x.x. 89/86 pro xxxxxxxxxx technickohospodářských pracovníků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizací v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx (xxx. xxxxxx 26/1987 Sb.).
232. Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x.x. 22758/1987-03, kterým xx xxxx a xxxxxxxx výnos x.x. 11&xxxx;121/1983-03 x odměňování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx letectví x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx (reg. částka 1/1988 Xx.).
223. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x. 1/1987, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx výnos x.x. 4600-XX/5-1983 x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx podniku Xxxx xxxxxx - nakladatelství x distribuce xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx Vydavatelství Xxxx xxxxxx (xxx. částka 1/1988 Xx.).
234. Výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí x.x. 513-35673-5118 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. částka 1/1988 Xx.).
235. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x.x. 51-37608-5116 x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxx. xxxxxx 1/1988 Xx.).
236. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č.j. 6640/1988-03, xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx č.j. 22699/1981-03 x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxx 4/1988 Xx.).
237. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 1/1988 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společného československo-sovětského xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx podniku Xxxxx Xxxxxxx (xxx. částka 4/1988 Sb.).
238. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx banky xxxxxxxxxxxxxx x. R-38/1988, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. X-36/1986 x odměňování odborných xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxx československé (reg. xxxxxx 4/1988 Sb.).
239. Xxxxx ústředního xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 58/1986, kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 37 xx xxx 31.5.1976 x xxxxxxxxxx technickohospodářských xxxxxxxxxx v organizacích Xxxxxxxxxxxxxxxx filmu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 4/1988 Xx.).
240. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x.x. 80/1988-224 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, studentů xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx pedagogického xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x studentů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxx 7/1988 Xx.).
241. Xxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x energetiky x. 1/1988 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v jaderných xxxxxxxxxxxx xx jinou xxxxx (xxx. xxxxxx 8/1988 Xx.).
242. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx paliv x energetiky x. 2/1988, kterým xx xxxx x doplňuje xxxxx č. 4/1981 x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxx 8/1988 Xx.).
243. Výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx paliv x xxxxxxxxxx x. 3/1988 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xx xxxx budovaných xxxxxxxxx elektráren (xxx. xxxxxx 8/1988 Sb.).
244. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. 723/XXXX/88 x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx Státních xxxx (xxx. xxxxxx 12/1988 Xx.).
245. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x. 1/1988, xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx č.j. 1100-XX/5-1981 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx národní obrany (xxx. částka 17/1988 Xx.).
246. Xxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x. 2/1988, xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x.x. 1400-XX/5-1981 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x působnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx. xxxxxx 17/1988 Xx.).
247. Výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx národní xxxxxx x. 5/1988, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx výnos č.j. 3050-XX/5-1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx federálního ministerstva xxxxxxx xxxxxx (reg. xxxxxx 17/1988 Sb.).
248. Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx obrany x. 6/1988, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č.j. 4600-FS/5-1983 x odměňování xxxxxxx x xxxxxxxx podniku Xxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx Vydavatelství Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx federálního ministerstva xxxxxxx xxxxxx (xxx. xxxxxx 17/1988 Sb.).
249. Xxxxx xxxxxxxxxx ředitele Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x. 59/1988, kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 55/1983 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx (reg. xxxxxx 17/1988 Xx.).
250. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí x.x. XXXX/2-9549/88, kterým xx mění a xxxxxxxx xxxxx č.j. XX/2-9386/86 x odměňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bank xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxx 26/1988 Xx.).
251. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x spojů x.x. 12483/1988-03, 031 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ochrany železnic x příslušníků Sboru xxxxxxxxx ochrany xxxxxx (xxx. xxxxxx 26/1988 Xx.), xx znění xxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x.x. 20967/1990-320 xx dne 9.1.1991 č. 77/1991 Sb.
252. Výnos ministerstva xxxxxxx x cestovního xxxxx České socialistické xxxxxxxxx č.j. 33191/88, xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxx x. 3/1982, ve xxxxx xxxxxx č. 4/1986 x odměňování xxxxxxx (reg. xxxxxx 26/1988 Xx.).
253. Xxxxxxxx xxxxxxxx Státní banky xxxxxxxxxxxxxx x. R-39/1988 x odměňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků xx Xxxxxx bance xxxxxxxxxxxxxx (xxx. částka 26/1988 Xx.).
254. Výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx národní xxxxxx xx xxx 14. xxxxxxxx 1988 x. 14/1988 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxx. xxxxxx 47/1988 Xx.).
255. Xxxxxxxx xxxxxxxx Státní xxxxx československé č. X-40/1988 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx bance xxxxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 29/1988 Xx.).
256. Xxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra a xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky č. XX 39/08.04/1988 x xxxxxxxxxxx požitcích xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx místního xxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 30/1988 Xx.).
257. Xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx ze xxx 31. xxxxx 1988 x. 128/1988-22, xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx x. 4600/1982-22 x xxxxxxxxxx dělníků, xx xxxxx xxxxxx č. 2520/1986-22 (xxx. částka 35/1988 Sb.).
258. Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x xxxxx x. x. 15466/1988-0320, kterým xx xxxx a xxxxxxxx výnos x.x. 13857/1987-03 o odměňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. částka 41/1988 Xx.).
259. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 3/1988, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 1/1985 x xxxxxxxxxx dělníků (reg. xxxxxx 41/1988 Xx.).
260. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x. 1/1988-E, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx výnos x. 4/1981-X x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxx 41/1988 Xx.).
261. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. XX-4021/1988-4, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx č. XX-3233/1982-4 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx opravárenství (xxx. xxxxxx 44/1988 Xx.).
262. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. SD-4022/1988-4, xxxxxx se doplňuje xxxxx č. XX-2955/1986-4 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x národních podnicích Xxxxxxxx xxxxxx (xxx. xxxxxx 44/1988 Xx.).
263. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 20/1988, xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx č.j. 8450-XX/5-1984 x mzdovém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx výbušnin x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxxx (xxx. xxxxxx 47/1988 Xx.).
264. Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxxx č. 21/1988, xxxxxx se xxxx x doplňuje výnos x.x. 6580-FS/5-1982 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Naše xxxxxx, xxxxxxxx (reg. xxxxxx 47/1988 Sb.).
265. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany x. 22/1988, xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx č.j. 3050-XX/5-1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx lesů a xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx. xxxxxx 47/1988 Xx.).
266. Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxxx č. 15/1988, xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx x.x. 3060-XX/5-1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx hospodářských xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (reg. xxxxxx 47/1988 Xx.).
267. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č.j. 14491/88-X/3 x odměňování xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx socialistických xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (reg. částka 49/1988 Xx.).
268. Výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxx x.x. XX-1/1901/1988 x odměňování xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (reg. xxxxxx 50/1988 Sb.).
269. Xxxxx ministerstva xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x.x. 20214/52/XXXX/88 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářství (xxx. xxxxxx 50/1988 Xx.).
270. §2 xx 10, §12 a 13, xxxxxxx č. 1, 2, 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x.x. 19404/1988-0320 o xxxxxxxxxx členů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx námořních xxxx (xxx. xxxxxx 14/1989 Xx.), xx znění xxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx č.j. 7071/1990-0320, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 562/1990 Sb. a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. 18676/1991-0130.
271. Výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hutnictví, strojírenství x elektrotechniky č. 1/1989 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastí (xxx. xxxxxx 18/1989 Xx.).
272. Xxxxx federálního xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x.x. 223-8599-5123 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odměn občanům Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 26/1989 Sb.).
273. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č.j. 22-10932-5119 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 29/1989 Xx.).
274. Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx č.j. XXXX/2-20391/89 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx banky (xxx. částka 34/1989 Xx.).
275. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x. 2/1989 o xxxxxxxxx mzdových xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx národní xxxxxx (xxx. částka 34/1989 Xx.).
276. Výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí x.x. 223-11255-5150, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ředitele Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Československého filmu (xxx. xxxxxx 34/1989 Xx.).
277. Xxxxx ministerstva xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx x. 13489-21 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx mzdových xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Slovenské socialistické xxxxxxxxx (xxx. částka 34/1989 Xx.).
278. Výnos xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x. 1/1989 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx společných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. xxxxxx 35/1989 Xx.).
279. Výnos xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x sociálních xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 6054/1989-X/4 x odměňování dělníků x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x sociálních xxxx Xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 35/1989 Xx.).
280. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dřevozpracujícího xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxx 1990 č. 332/1990 Sb., xxxxxx xx upravuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požitků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lesního hospodářství x dřevozpracujícího xxxxxxxx Xxxxx republiky.
281. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx č. 44/1990 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ředitele Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x. 60 xx xxx 13.12.1989 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Československého xxxxx.
282. Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx x. 1/1990 ze xxx 23.1.1990 č. 59/1990 Sb., x deputátním uhlí x xxxxx.
283. Výnos xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxxx č. 152/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
284. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx a mezd Xxxxx xxxxxxxxx č. 188/1990 Sb., x xxxxxxxxxx odborných x administrativních pracovníků Xxxxx xxxxxx spořitelny.
285. Xxxxx ministerstva xxxxxxx, xxx x mezd Xxxxxxxxx republiky č. 219/1990 Xx., x xxxxxxxxxx odborných a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Slovenské xxxxxx xxxxxxxxxx.
286. Xxxxx Xxxxxx banky xxxxxxxxxxxxxx č. 243/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx , Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bance, x.x. x Živnostenské xxxxx.
287. Xxxxx Státní banky xxxxxxxxxxxxxx č. 244/1990 Sb., o xxxxxx platových poměrů xxxxxxxxxx bank xxxxxxxxxxx x výkonu funkce xx zahraničí.
288. Výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 255/1990 Sb., x odměňování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
289. Výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 286/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx banky.
290. Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx č. 320/1990 Sb., x xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx a. x. Xxxxx, Slovenské xxxxxxxxxx xxxxx x. x. Bratislava x Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx.
291. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 511/1990 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x působnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
292. Xxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 538/1990 Sb., x odměňování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letadel x xxxxxxxx letového xxxxxxx.
(2) Xxx zaměstnavatele x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx po xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx č. 159/1970 Sb., x poskytování xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění vyhlášky x. 120/1988 Xx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 146/1989 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx organizacích.
3. Vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 269/1990 Sb., o zjednodušení xxxxxx xxxxxxxxxx dělníků, xxxxxxxx provozních x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pracovníků.
4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x sociálních xxxx č. 571/1990 Sb., x odměňování xxxxxxx náboženství.
5. Směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky č.j. 9889/77-Xx/3 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České socialistické xxxxxxxxx (xxx. částka 20/1977 Xx.).
6. Usnesení xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 22.xxxxx 1965 č. 509 x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx termínů xxxxxx mezd (xxx. xxxxxx 55/1965 Xx.).
7. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. 16820/78-Va/3 o xxxxxxxxxx technickohospodářských xxxxxxxxxx Xxxxxxx státní památkové xxxx x ochrany xxxxxxx, xxxxxxxxxx ředitelství (xxx. částka 28/1978 Xx.).
8. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 1. xxxxx 1979 x.x. 1000/79 x xxxxxxxxxx odborných, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
9. Výnos xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. X-6300/1980-X/4 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků (xxx. xxxxxx 2/1981 Xx.), xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. X-1291/1983-X/4 (xxx. částka 3/1984 Xx.), výnosu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx republiky x. X-5884/1983-X/4 (xxx. částka 3/1984 Xx.) a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. X-8938-X/4 (reg. xxxxxx 10/1985 Xx.).
10. Xxxxx xxxxxxxxxx ředitele Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z 1.12.1980, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx z 19.12.1977 x xxxxxxxxxx pracovníků Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. xxxxxx 10/1981 Xx.).
11. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x.x. 31-588/81-7308 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx (reg. částka 16/1981 Xx.),xx znění xxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x.x. 514-13530-3127 (xxx. xxxxxx 8/1985 Xx.), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx č.j. 221-2073-5126 x. 202/1991 Xx. a xxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 507/1991 Xx.
12. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x. X-7100/1980-X/4 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. částka 21/1981 Xx.).
13. Výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x. 13 x 30.9.1981 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x samostatných xxxxxxxxxxxx x inženýrských xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 34/1981 Xx.).
14. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx č.j. 313-1422/81-7203 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxx xxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (reg. xxxxxx 88/1982 Sb.).
15. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitele Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z 26.6.1981 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. částka 8/1982 Xx.).
16. Směrnice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro technický x xxxxxxxxxx rozvoj x. 2 x 19.2.1982 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohodnocení dělníkům x xxxxxxxxxxxx projektových x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 12/1982 Xx.).
17. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x. 3 x 19.2.1982 pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pracovníkům x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx organizacích x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 12/1982 Xx.).
18. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx č.j. X 314-4674-3145, 040682 x odměňování uměleckých xxxxxxxxxx (reg. částka 20/1982 Sb.), xx xxxxx výnosu č.j. 514-612-5154 (reg. xxxxxx 29/1988 Sb.).
19. Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x. 1 z 1.6.1982 x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. částka 24/1982 Xx.).
20. Xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x. 4600/1982-22 x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. částka 30/1982 Xx.).
21. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x. 1 xx 16.4.1982 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Slovenského xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx. xxxxxx 32/1982 Xx.).
22. Xxxxxxxx Xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x. 4890/1982-22 pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. částka 6/1983 Xx.).
23. Xxxxx Xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x. 2-3400/1982 x odměňování xxxxxxx x organizacích x působnosti Xxxxxxxxxxx xxxxx geodézie x xxxxxxxxxxx (reg. xxxxxx 6/1983 Xx.).
24. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x.x. 315-1731/79-7313 x xxxxxxxxxx odborných x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rozpočtových xxxxxxxxxx (xxx. částka 30/1979 Sb.).
25. Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva práce x xxxxxxxxxx xxxx x.x. 515-38434-5147 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích (xxx. xxxxxx 26/1988 Xx.).
26. Výnos xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx č.j. 3707/83-V/3 x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxx 9/1983 Xx.).
27. Výnos ministerstva xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. XX/4-762/7584/82 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozoven národních xxxxxx (reg. částka 9/1983 Sb.), xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx č.j. XX/4-486/4-600/83 (xxx. xxxxxx 23/1983 Xx.) x výnosu xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. XX/13-14&xxxx;344/3234/84 (reg. částka 5/1984 Sb.).
28. Výnos xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 1.11.1982 x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxx 12/1983 Xx.).
29. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. 23792/82-03 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxx práce xxxxxxxxxx vysílaných do xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků (xxx. xxxxxx 13/1983 Xx.), xx xxxxx výnosu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. 22412/1983-03 (xxx. xxxxxx 4/1984 Xx.), xxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x.x. 10083/1986-03 x xxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx č.j. 13116/1989 (xxx. xxxxxx 29/1989 Xx.).
30. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. MH-1619/210/1982 x xxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx. xxxxxx 14/1983 Xx.), xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. MH 1186/210/1984 (reg. xxxxxx 20/1984 Sb.).
31. Výnos xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. XX-53/1983-13/XxX x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxx 19/1983 Xx.).
32. Xxxxx xxxxxxxxxxxx kultury Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. XX-4380/1983-13/XxX x odměňování xxxxxxxxxx x organizacích xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (reg. xxxxxx 26/1983 Xx.).
33. Výnos xxxxxxxxxxxx kultury České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. 10&xxxx;580/83-X/3 x odměňování xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kultury Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x organizacích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, vývojovou, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. částka 6/1984 Sb.).
34. Výnos xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x.x. 6194/84-X/3 o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx kalendářního xxxx (xxx. xxxxxx 19/1984 Xx.).
35. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x.x. 51-25345-5123, 080586 x xxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx socialistických xxxxxxxx (reg. xxxxxx 13/1986 Xx.).
36. Výnos xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x.x. 51-12430-3156 x 12.9.1984 x odměňování xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pracovníků (reg. xxxxxx 22/1984 Xx.), xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx 30.8.1985 x.x. 515-19738-5122 (xxx. xxxxxx 22/1985 Xx.) x výnosu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx ze xxx 13.7.1987 č.j. 514-33885-5112 (reg. částka 17/1987 Xx.).
37. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Československého xxxxxxxx č. 38/1984 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx politiky x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxx 3/1985 Sb.).
38. Xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx č.j. 51-14824-3115, 281284 x 29.12. 1984 pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx škodlivého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (reg. xxxxxx 7/1985 Sb.).
39. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x.x. 514-9348-3123 x 8.2.1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxx 8/1985 Xx.).
40. Výnos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x 8.2.1985 x.x. 514-10779-3123 x odměňování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxx 8/1985 Sb.).
41. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x.x. XX/13-3500/1090/1985 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx služby (reg. xxxxxx 11/1985 Xx.).
42. Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č.j. 514-18544-5111 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 24/1985 Xx.).
43. Xxxxx Státní xxxxxx xxx vědeckotechnický a xxxxxxxxxx xxxxxx x. 3/1985, xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx č. 13 xx xxx 30.září 1981 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx architektů (xxx. xxxxxx 26/1985 Xx.).
44. Xxxxx ministerstva xxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x.x. 16084/87-42 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podnicích xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx. xxxxxx 10/1987 Xx.).
45. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x.x. 4163/87-V/3, xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x.x. 3707/83-V/3 o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxx 18/1987 Xx.).
46. Xxxxx xxxxxxxxxxxx kultury Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x.x. 9450/1987-X/3 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x příspěvkových, xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxx 18/1987 Sb.).
47. Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozvoj č. 3/1987 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizací výzkumné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ústředními xxxxxx (xxx. částka 1/1988 Xx.).
48. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x.x. 515-34364-5129 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxx 17/1988 Xx.).
49. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 31. března 1988 x.x. XX/13-9517/2807/88 x odměňování xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozoven národních xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx komunální xxxxxx (xxx. částka 23/1988 Xx.), xx xxxxx xxxxxx ministerstva vnitra x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx socialistické republiky xx xxx 10. xxxxx 1989 x.x. XX/1-4696/976/89 (reg. xxxxxx 17/1989 Xx.).
50. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. 3017/88-X/3, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č.j. 3707/83-X/3 x xxxxxxxxxx dělníků (xxx. částka 35/1988 Xx.).
51. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 16. června 1988 x.x. 236/1988 x xxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kanceláři.
52. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. XX-8607/1988-13 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx 17/1989 Xx.).
53. Výnos ministerstva xxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č.j. 5695-X/3, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kvalifikačních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (reg. částka 22/1989 Xx.).
54. Xxxxx xxxxxxxxxxxx kultury Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č.j. 9728/89-X/3, xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx č.j. 5626/88-X/3 x odchylném xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxxx technickohospodářských xxxxxxxxxx (xxx. částka 24/1989 Sb.).
55. Výnos xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 78/1990 Xx., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx stupně x xxxxxx tarify xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
56. Xxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 218/1990 Sb., x odměňování xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.
(3) Mzdová xxxxxxxx vydaná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
§25
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem vyhlášení.
Havel x. x.
Xxxxxx v. x.
Xxxxx v. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 1/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 16.1.1992.
Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
590/92 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.93
10/93 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1993, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů XXX x některých dalších xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.93
37/93 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.93
74/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákoník xxxxx x. 65/65 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.94
118/95 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.95
217/2000 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 1/92 Xx., x mzdě, odměně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 143/92 Xx., x platu x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 10/93 Xx., x xxxxxxx rozpočtu XX xx rok 1993, x xxxxx x doplnění některých xxxxxx ČNR a xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 132/2000 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x okresních úřadech x zákonem o xxxxxxx xxxxx Xxxxx
x účinností od 1.1.2001
54/2001 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxx předpisu x. 1/92 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 20/2001
257/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x zaměstnanosti
x xxxxxxxxx xx 1.10.2004
189/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
s xxxxxxxxx od 1.1.2007 (xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. na 1.1.2008 x zákonem č. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)
585/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx č. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, zákon x. 264/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x státní sociální xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 111/2006 Sb., x pomoci x xxxxxx nouzi, ve xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.12.2006
Právní xxxxxxx x. 1/92 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §24 xxxxxx x. 563/1990 Xx., o rozpočtových xxxxxxxxxx federace
§31 xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 576/1990 Xx., x pravidlech xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxx v Xxxxx republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx).
§28 xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx č. 592/1990 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx republiky.
2) §21 xxxxxxxx práce.
3) Například xxxxx č. 334/1991 Sb., o xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru x Xxxxx hradní xxxxxxx.
4) §244 xxxxxxxx práce
5) §96 xxxxxxxx práce
6) §11 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 37/1989 Xx., x xxxxxxx xxxx alkoholismem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§11 xxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx x. 46/1989 Xx., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx toxikomaniemi.
7) Zákon č. 526/1990 Sb., x xxxxxx.
Xxxxx x. 73/1952 Xx., x xxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 107/1990 Sb. - Xxxxxx xxxxxxx x. 73/1952 Sb. byl xxxxxx xxxxxxxx předpisy x. 222/1992 Sb. x č. 588/1992 Sb.
8) §95 xxxxxxxx xxxxx
9) §272 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx.
10) §267 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx.
11) Například xxxxx č. 143/1992 Sb., o xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx pohotovost x rozpočtových x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 201/1997 Sb., x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx náležitostech xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 143/1992 Sb., x xxxxx a odměně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 155/2000 Xx.
12) Xxxxxxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
13) §83 odst. 6 xxxxxxxx práce.
14) §96 xxxx. 1 zákoníku xxxxx.
15) Xxxxx č. 93/1951 Sb., x státních xxxxxxxx, x dnech xxxxxxxxxx klidu x x památných x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 204/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx upálení mistra Xxxx Husa, za xxxxxx svátek České xxxxxxxxx.
16) §16 xxxx. 1 xxxxxx x. 6/1993 Sb.
17) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxx x tím souvisejících x x doplnění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2000 Sb.
19) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 121/2000 Xx.
21) §37 xxxx. 1 xxxx. x) zákoníku práce.
22) §67 xxxxxx č. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti.