Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 31.12.2013.


Zákon o státní kontrole

552/91 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §2 §3 §4
ČÁST II. Ministerstvo státní kontroly České republiky §5 §6 §7
ČÁST III. Základní pravidla kontrolní činnosti (Kontrolní řád) §8
Osoby pověřené výkonem kontrolní činnosti §9
Vyloučení kontrolních pracovníků §10
Práva a povinnosti kontrolních pracovníků a kontrolovaných osob §11 §12 §13 §14
Protokol §15 §16 §17
Řízení o námitkách kontrolovaných osob §18
Pořádková pokuta §19
Náklady kontroly §20
Společná ustanovení §21 §22 §23 §24 §25 §26
ČÁST IV. Ustanovení závěrečná §27 §28 §29
č. 501/2004 Sb. - Čl. XXVI
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
ČÁST PRVNÍ
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§1
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.
§2
Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonávají:
x) xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 166/1993 Xx.,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřady x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) místní xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) ostatní xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx, 1) (dále xxx "xxxxxxxxx orgány").
§3
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x §2 tohoto xxxxxx zaměřená xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x hmotnými xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx závazných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx předpisů.
(2) Xx xxxxxx kontrolu xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nepovažuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.
§4
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soudy, prokuratura x státní xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x hmotnými xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx činnost orgánů xxxxxx správy x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxx xxxxxxxx výchovy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
§5
§5 zrušen právním xxxxxxxxx x. 166/1993 Xx.
§6
§6 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 166/1993 Sb.
§7
§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 166/1993 Xx.
ČÁST XXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxx)
§8
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") při xxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) x vlastního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xx xxxxxxx dožádání xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx státních xxxxxx, 2)
x) x dalších případech, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zákon.
(2) Xxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §2 xxxxxx zákona xxx x xxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxx.
§9
Osoby xxxxxxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxx
Kontrolní činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx") xx xxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxx orgánů.
§10
Vyloučení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádět xx kontrolní xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx na jejich xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxx kontroly jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nepodjatosti.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Kontrolované xxxxx xxxxxx kontrolnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníka, xxxxxxx xx o xxxxxx skutečnostech xxxxx.
(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxx xxxxxxx kontrolního xxxxxx xxxx jím pověřený xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx") xxx zbytečného xxxxxxx.
(5) Do rozhodnutí x podjatosti činí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které nesnesou xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx samostatné xxxxxxxx.
Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxxxxxx osob
§11
Xxxxxxxxx pracovníci xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xx objektů, xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, 3)
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx dat na xxxxxxxxxx médiích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx techniky, xxxxxx xxxxxx x zdrojové xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"),
c) seznamovat xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx pro příslušný xxxxxx utajení těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu, 9)
d) požadovat xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxx kontrolované xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxxxxxx, xxx kontrolované xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx o odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx telekomunikační xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kontroly.
§12
(1) Xxxxxxxxxx kontrolních pracovníků xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kontrolní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklady.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxx:
x) oznámit kontrolované xxxxx xxxxxxxx kontroly x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly,
x) šetřit xxxxx x xxxxxx chráněné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob,
x) xxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx důvody xxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxx řádnou ochranu xxxxxxxxxx originálních xxxxxxx xxxxx jejich ztrátě, xxxxxxx, poškození xxxx xxxxxxxx,
x) pořizovat x výsledcích xxxxxxxx xxxxxxxx,
f) zachovávat xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx znalosti těchto xxxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zbavit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx zájmu xxxx xxxxxxxxx mají, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxx příslušným xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 5)
§14
(1) Xxxxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx vytvořit xxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxxxx, zejména jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxxxxx oprávněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §11 xxxx. x) xx x) a x) xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §11 xxxx. x) tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx splněním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx. 6)
(2) Kontrolované xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídajícím xxxxxx xxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxx xxxxxxxx.
Protokol
§15
(1) O xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) X protokole xx xxxxx označení xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, místo x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, předmět kontroly, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx kontrolní zjištění xxxxx. Protokol podepisují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx kontroly xxxxxxxxxx.
§16
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a předat xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx kontrolovaná xxxxx xxxxxxxx xx x kontrolním zjištěním xxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
§17
Proti xxxxxxxxx xxxx kontrolovaná xxxxx podat xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx ve xxxxx pěti xxx xxx dne xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtu xxxxx.
§18
Řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x námitkách xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jim x plném rozsahu xxxxxx, jinak xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředek xxxxxxxxx.
(4) Jestliže xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x uložení xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pracovník nebo xxxxxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxx postupu podle xxxxxxxx 1 nebo 2 rozhodnout, xx xx námitky vyřídí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; je-li xx správnímu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, může kontrolní xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx správnímu orgánu. Xxxxxxxx je však xxxxxxx řízení xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx některými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, které lze xx ostatních skutečností xxxxxxxxxx v protokolu xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx věty xxxxx xxxxx xxxxxxx námitek, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x nimž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx kontrolovaná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §14 xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx do výše 50&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxxx pokutu lze xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx částku 200&xxxx;000 Kč.
(3) Xxxxxxxxx pokuty xxx xxxxxx xx jednoho xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Pořádkové pokuty xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obec, jsou xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxx pokuty vybírá xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.
§20
Xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nese xxxxx orgán.
(2) Xxxxxxx vzniklé x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tyto osoby x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. h) tohoto xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx kontrolovaným xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stát; xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Nárok xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx škody podle xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx měsíců xxx xxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§21
Xxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kontrolních orgánů, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x postupovat xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx chráněné zájmy xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
§22
Kontrolní xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výsledky xxx xxxxxxxx. Na xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §12 odst. 2 xxxx. f) x §13 xxxxxx xxxxxx; xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy.
§24
Kontrolní xxxxxx oznamují xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx zjištěné x xxxxxxx xxxxxxxx. 5)
§25
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx potřebu xxxxxx, xxxxxxxxx zrušit xxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx x xxxx xxxxxx u příslušných xxxxxxxx xxxxxx.
§26
Xxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx §18 tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxx. 7)
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§27
Xxxxxxxx započaté před xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx dokončeny xxxxx xxxxxxxx platných x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
§28
Xxxxxxx xx:
1. xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 116/1971 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky č. 24/1973 Sb., x závodních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§29
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.
Xxxxxxxx x. x.
Pithart x. x.
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. XXX
X xxxxxxxxx proti protokolu xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx zákona se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XX
Řízení xx xxxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na celní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 230/2006 Xx. x účinností xx 1.6.2006

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 552/91 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1992.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
166/93 Xx., x Xxxxxxxxx kontrolním xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.93
148/98 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.11.98
132/2000 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx, xxxxxxx x obcích, zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxx x zákonem x xxxxxxx xxxxx Xxxxx
x účinností xx 1.1.2001
274/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.2003
501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
392/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 27.9.2005
393/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx dne 19.8.2005 x vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 12.9.2005
x účinností xx 12.10.2005
413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
230/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 89/95 Xx., o státní xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.2006
281/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx
x účinností xx 1.1.2011
Xxxxxx předpis x. 552/91 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 255/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxx. xxxxx č. 63/1986 Sb., o Xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 174/1968 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Např. xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 60/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx).
3) Čl. 12 xxxx. 1 x 3 Listiny xxxxxxxxxx xxxx a svobod (xxxxxxx xxxxx č. 23/1991 Sb.).
4) Xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.
5) Xxxx. §8 zákona x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
8) Zákon č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx.