Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.01.2002.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.1991 do 06.01.2002.


Zákon o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností

308/91 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení §1 §2 §3
ČÁST II. Církve a náboženské společnosti §4 §5 §6 §7 §8 §9
ČÁST III. Registrace církví a náboženských společností §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21
ČÁST IV. Ustanovení závěrečná §22 §23 §24 §25
XXXX PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx náboženství xxxx xxxx sám, nebo xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, náboženskými xxxxx xxxx zachováváním xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx být xxx xxxxxxxxxxxx vyznání. 1)
(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx náboženskou xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx nesmí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx víru xxxx nucen být xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx je pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx vyznává xxxxxxxxxxx xxxx.
§2
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x omezení xxxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náboženské xxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 2)
§3
X xxxxxxxxxx výchově dětí xx xxxxxxxx 15 xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich zákonní xxxxxxxx. 3)
XXXX XXXXX
XXXXXX X NÁBOŽENSKÉ XXXXXXXXXXX
§4
(1) Xxxxxx nebo náboženskou xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxx náboženské xxxx x organizaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx, orgány, xxxxxxxxx předpisy x xxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx. Mohou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x náboženské společnosti xxxxx xx, xxxxx xxxx registrovány xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§5
(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx jejich xxxxxx, zejména:
x) xxxxxxxx xx náboženských xxxxx;
x) xxxxxxxx xx bohoslužeb nebo xxxxxx xxxxxx;
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vychováváni, popřípadě xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x obecně xxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyučovat; 4)
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x mezinárodně;
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závaznými xxxxxxxx předpisy ji xxxxx;
f) volit xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx se xxx xxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Církve x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx své záležitosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, ustanovují xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)
§6
(1) Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxx:
x) svobodně xxxxxxx xxx náboženské xxxxx a xxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx závaznými xxxxxxxx xxxxxxxx;
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx;
x) vyučovat xxxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x bohosloveckých xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; 4)
f) xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx; 5)
x) xxxxxxxx xxxxxx x nemovitý xxxxxxx x mít xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx;
h) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx účelová xxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx;
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx;
x) xxxxxxxx x provozovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení sociálních xxxxxx a xxxxxxxx xx na poskytování xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx zařízeních x souladu s xxxxxx xxxxxxxxx předpisy;
x) vysílat xxx xxxxxxxx do zahraničí x přijímat xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničí.
(2) Xxxxx činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nesmí xxx x rozporu x xxxxxxx, nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, zdraví x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§7
(1) Xxxxx vykonávající xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 6)
(2) Církve x náboženské společnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx určují xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vnitřních xxxxxxxx ustanovují osoby xxxxxxxxxxxx duchovenskou činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, popřípadě xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
§8
Stát xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§9
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dětských xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx objektů xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx léčení x ochranná xxxxxxx.
(2) Církve a xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x útvary pravidla xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx závaznými xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) V xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx má každý xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx ohrožení života x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xx právo mít x xxxx duchovní x xxxxxxxxxxx literaturu xxxxx xxxxxxx volby.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXXX CÍRKVÍ X XXXXXXXXXXXX SPOLEČNOSTÍ
§10
(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejímž xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "registrující xxxxx").
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx osoby xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a uvedou xxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx čísla x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxxx xx registraci xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx, xx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Návrh xx registraci xxxxxxxx:
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx společnosti;
x) xxxxx, xxxxxxxx, adresy, xxxxxxx x xxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx církve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, poslání x území, na xxxx xxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxx zletilých xxxx hlásících se x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (§11), x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx;
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx k ostatním xxxxxxx x náboženským xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx.
§13
(1) X xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx přikládá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx, řád, xxxxxxx xxxx.), x xxxxxxx xxxx být xxxxxx:
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
b) xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx;
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxx články xxxx;
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxxx pro případ xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
x) xxxxxx schvalování základního xxxxxxxxx x xxxx xxxx;
g) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxx x xxx je xxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxx.
(2) Název církve xxxx náboženské xxxxxxxxxxx xx xxxx lišit xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která již xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
§14
(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxxx všechny skutečnosti xxxxxxx v §12 x 13 xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx určí xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měsíce xxx dne doručení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx přípravného xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, registrující xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§15
Xxxxxxxxxxxx xxxxx přezkoumá, xxx xxxxxxxx x činnost xxxxxx nebo náboženské xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, zásadami xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, nebo xxx nejsou xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx.
§16
(1) Xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §15 xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xx církev xxxx náboženská xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx podmínky, xxxxxxxxxxxx orgán registraci xxxxxxx.
(3) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Přípravný xxxxx xxxx do 60 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx republiky. 7)
§18
(1) Xxxxxxxxxx xx též xxxxx xx xxxxxx xxxxx uvedených x §12 x 13 xxxxxx. Návrh na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx orgánem církve xxxx náboženské společnosti.
(2) Ustanovení §14 xx 17 zákona xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§19
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx právnických xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxx, xxxxx odvozují xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx evidenci či xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zánik xxxxxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§20
(1) Xxxxx-xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, provede xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx x přezkoumání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§21
Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x správním xxxxxx, 8) pokud xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXXXX ZÁVĚREČNÁ
§22
(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx dni účinnosti xxxxxx xxxxxx vyvíjely xxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x příloze tohoto zákona, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Tyto xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx měsíců xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxxxx.
§23
Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgány podle §10 xxxxxx, počet xxxx přihlášených k xxxxxx xxxx náboženské xxxxxxxxxxx podle §11 xxxxxx x způsob xxxxxxxxxx vzniku x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností statistickým xxxxxx xxxxxxxx registrujícími xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxx.
§24
Zrušují xx:
1. xxxxx č. 217/1949 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx věci církevní;
2. xxxxxx nařízení č. 228/1949 Sb., x působnosti x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx úřadu xxx věci xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxx.
§25
Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxx 1991.
Havel x. x.
Dubček x. r.
Xxxxx x. x.
Příloha x xxxxxx č. 308/1991 Xx.
Seznam církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx (§22):
1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx jednota baptistů
3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
4. Xxxxxx xxxxxxxx
5. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx husitská
6. Církev Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
7. Církev xxxxxxxxxxxxxx
8. Církev xxxxxxxxxxxxxxx
9. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
10. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
11. Xxxxxxxx židovských xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx
12. Xxxxxxx xxxxxxxx
13. Xxxxxxxxxx xxxxx
14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx československých xxxxxxx
15. Novoapoštolská církev
16. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
17. Slezská xxxxxx evangelická augsburského xxxxxxx
18. Starokatolická xxxxxx v XXXX
19. Slovenská xxxxxxxxxxx xxxxxx augsburského vyznání x ČSFR
Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ze xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22):
1. Apoštolská xxxxxx xx Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
3. Církev adventistů xxxxxxx xxx
4. Xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx
5. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxxxx xxxxx
8. Xxxxxxxxxxx xxxxxx
9. Xxxxxxxxxxx křesťanská xxxxxx xx Xxxxxxxxx
10. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
11. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
12. Slovenská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyznání x ČSFR
13. Xxxxxxxx xxxx židovských xxxxxxxxxxxx obcí xx Xxxxxxxxx republice
14. Xxxxxxxxxxxxxx církev v XXXX

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 308/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1991.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, pouze oprava xxxx provedená xxxxxxxxx xxxxxxxx x částce 96/91 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 308/91 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 3/2002 Sb. x účinností xx 7.1.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxxx xxxxx č. 23/1991 Sb., xxxxxx xx uvozuje Listina xxxxxxxxxx práv x xxxxxx.
2) Zákoník xxxxx č. 65/1965 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 93/1951 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx pracovního xxxxx x x památných x xxxxxxxxxx dnech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 29/1984 Sb., o soustavě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 172/1990 Sb., x xxxxxxxx školách.
5) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 84/1990 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
6) Zákoník xxxxx č. 65/1965 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) §244 xx 250 xxxxxx x. 99/1963 Xx., x občanském xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní řád).