Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.01.2002.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.1991 do 06.01.2002.


Zákon o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností

308/91 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení §1 §2 §3
ČÁST II. Církve a náboženské společnosti §4 §5 §6 §7 §8 §9
ČÁST III. Registrace církví a náboženských společností §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21
ČÁST IV. Ustanovení závěrečná §22 §23 §24 §25
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
(1) Xxxxx xx xxxxx svobodně projevovat xxx náboženství xxxx xxxx xxx, xxxx xxxxxxxx x jinými, xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, náboženskými xxxxx xxxx zachováváním xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx změnit xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. 1)
(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx šířit xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx své xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx náboženskou víru xxxx xxxxx xxx xxx vyznání.
(4) Xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx víru.
§2
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx, xxxxx x výkon xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx požadavků xxxxxxx náboženské xxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx. 2)
§3
O xxxxxxxxxx výchově xxxx xx xxxxxxxx 15 xxx xxxxxx věku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. 3)
XXXX XXXXX
XXXXXX X NÁBOŽENSKÉ XXXXXXXXXXX
§4
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxx sdružení xxxx xxxxxx náboženské víry x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx.
(2) Církve x xxxxxxxxxx společnosti xxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx a náboženské xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx, které xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona.
§5
(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx:
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx;
x) účastnit xx bohoslužeb xxxx xxxxxx obřadů;
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitřními xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; 4)
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx;
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx literaturu x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závaznými xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx;
f) volit xx duchovní nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx pro xxxxx v komunitách, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Církve x náboženské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx orgánech. 1)
§6
(1) Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
a) xxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou x xxxxxxx x xxxxxx závaznými xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
e) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx své xxxxxxxx x laické xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx i na xxxxxxxx školách xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx; 4)
f) xxxxxxxxxxx xxx oznámení xxx shromáždění; 5)
x) vlastnit movitý x xxxxxxxx majetek x mít xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx;
x) xxxxxxxx x provozovat xxxxxxx xxxxxxxx;
x) provozovat xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx;
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zařízení;
k) xxxxxxxx x provozovat xxxxxxx zdravotnická xxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy;
x) vysílat své xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zástupce xxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxx ze zahraničí.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx být x rozporu x xxxxxxx, xxxxx ohrožovat xxxxxxxxxx občanů a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, nezávislost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§7
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx duchovenskou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností, xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxxxxx x obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 6)
(2) Xxxxxx x náboženské společnosti xxxxxxxx způsobilost xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a podle xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovují xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxx náboženství xx xxxxxx, popřípadě xxx pro určitý xxxxxx xxxxx.
§8
Xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§9
(1) Xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vstupu do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, dále mají xxxxx vstupu do xxxxxxxxxxx objektů xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx, trest odnětí xxxxxxx, ochranné léčení x xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohodnou x xxxxxx zařízeními x útvary xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx úkonů x xxxx, pokud xxxxxx xxxx upraven jinými xxxxxx závaznými xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx každý xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx ohrožení života x zdraví, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxx xxx x sebe xxxxxxxx x náboženskou literaturu xxxxx vlastní xxxxx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§10
(1) Církve a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Slovenské xxxxxxxxx, xx jejímž xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx činnost (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx").
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně xxxxxxxxx přípravný orgán xxxxxx nebo náboženské xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx osoby xxxxxxx. Xxxxx podepíší xxxxxxx členové xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx jména x xxxxxxxx, rodná čísla x bydliště. Xxxx xxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§11
Návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx být xxxxx, xxxxxxx-xx se, xx xx x xxxx xxxxx nejméně xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obecně závazný xxxxxx předpis Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Návrh xx registraci xxxxxxxx:
x) xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti;
x) xxxxx, xxxxxxxx, adresy, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxx xxxxx, xxxxxxx x území, xx xxxx hodlá působit;
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxx (§11), x xxxxxxxx jejich xxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx čísel;
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxx náboženská xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x náboženským xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx vyznání.
§13
(1) X návrhu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx dokument xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx, xxx, xxxxxxx xxxx.), x xxxxxxx musí být xxxxxx:
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
b) xxxxxx x útvary, xxxxxx xxxxxx ustavování x xxxxxxxxx;
c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx;
d) xxxxxxxx články xxxx;
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
f) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxx;
g) xxxxxx, xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxxxx a v xxxxx rozsahu a xxx xx xxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxx náboženské xxxxxxxxxxx xx musí lišit xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx již xxxxxx činnost na xxxxx České a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
§14
(1) Xxxxxxxxxx-xx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §12 x 13 zákona, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx doručení xxxxx registrujícího xxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx přípravného xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx navrhovatel xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxx.
§15
Registrující xxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx x ostatními xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a veřejného xxxxxxx, zdraví x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
§16
(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxx xxxx náboženská společnost xxxxxxxxxx.
(2) Nejsou-li xxxxxxx tyto podmínky, xxxxxxxxxxxx orgán registraci xxxxxxx.
(3) Rozhodnutí x registraci xxxx xxxxxxxxx registrace xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejvyššímu xxxxx xxxxxxxxx. 7)
§18
(1) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx změnám xxxxx uvedených x §12 x 13 xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxx náboženské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx schválení xxxxx orgánem církve xxxx náboženské společnosti.
(2) Xxxxxxxxxx §14 xx 17 zákona xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§19
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x upraví xxxx podmínky.
(2) Xxxxxxxx církve nebo xxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§20
(1) Xxxxx-xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx nebo podmínkami xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx řízení o xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může požádat xxxxxxxx soud republiky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx.
§21
Xxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx obecné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, 8) pokud xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
§22
(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xx dni účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; jejich xxxxxx xx xxxxxx v příloze xxxxxx zákona, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx měsíců xxx xxx účinnosti tohoto xxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §13 zákona.
§23
Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10 zákona, xxxxx xxxx přihlášených k xxxxxx xxxx náboženské xxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statistickým xxxxxx xxxxxxxx registrujícími xxxxxx podle §19 xxxx. 2 xxxxxx.
§24
Xxxxxxx se:
1. xxxxx č. 217/1949 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx Státní úřad xxx věci církevní;
2. xxxxxx nařízení č. 228/1949 Sb., x působnosti a xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx církevní, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§25
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxx 1991.
Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. r.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxx x xxxxxx č. 308/1991 Xx.
Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností, xxxxx xx zákona xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§22):
1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx xxxxxxx baptistů
3. Církev xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
4. Xxxxxx bratrská
5. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
6. Xxxxxx Ježíše Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
8. Církev xxxxxxxxxxxxxxx
9. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
10. Xxxxxxxxxxx církev metodistická
11. Xxxxxxxx židovských xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx
12. Jednota xxxxxxxx
13. Xxxxxxxxxx xxxxx
14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
15. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
16. Pravoslavná xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
18. Starokatolická xxxxxx x ČSFR
19. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx augsburského vyznání x XXXX
Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxxxxxx republiky (§22):
1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx Slovensku
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dne
4. Xxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxxx
5. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx husitská
6. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxxxx xxxxx
8. Xxxxxxxxxxx xxxxxx
9. Reformovaná křesťanská xxxxxx na Xxxxxxxxx
10. Řeckokatolická xxxxxx
11. Římskokatolická xxxxxx
12. Xxxxxxxxx evangelická xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XXXX
13. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx republice
14. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x XXXX

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 308/91 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.1991.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx provedená redakčním xxxxxxxx x xxxxxx 96/91 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 308/91 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 3/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 7.1.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxxxxx xxxxx č. 23/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
2) Xxxxxxx xxxxx č. 65/1965 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 93/1951 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o památných x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Zákon č. 94/1963 Sb., o xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4) Zákon č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 172/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx.
5) §4 xxxx. 1 zákona x. 84/1990 Xx., x právu xxxxxxxxxxxxxx.
6) Xxxxxxx xxxxx č. 65/1965 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) §244 xx 250 xxxxxx x. 99/1963 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).