Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.01.2002.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.1991 do 06.01.2002.


Zákon o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností

308/91 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení §1 §2 §3
ČÁST II. Církve a náboženské společnosti §4 §5 §6 §7 §8 §9
ČÁST III. Registrace církví a náboženských společností §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21
ČÁST IV. Ustanovení závěrečná §22 §23 §24 §25
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
(1) Každý xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx sám, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zachováváním xxxxxx. Každý xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx být bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. 1)
(2) Xxxxx má xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx víru xxxx své xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxx xxxxx vyznávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx je pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
§2
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx, xxxxx a výkon xxxxxxxx a přístup x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx má xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 2)
§3
X xxxxxxxxxx výchově xxxx xx dovršení 15 xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxx. 3)
ČÁST DRUHÁ
XXXXXX X NÁBOŽENSKÉ XXXXXXXXXXX
§4
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se podle xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx náboženské xxxx x organizaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx, orgány, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx.
(2) Církve x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx registrace.
(3) Xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx jsou právnickými xxxxxxx; mohou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx x podobná xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx xxxxx xx, xxxxx xxxx registrovány podle xxxxxx xxxxxx.
§5
(1) Xxxxxx xxxx právo xx xxxxxxxxx x xxxx církve x xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx, xxxxx x vstupovat xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx, zejména:
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx;
b) xxxxxxxx xx bohoslužeb xxxx xxxxxx xxxxxx;
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; 4)
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xx xxxxx;
f) volit xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x náboženské společnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)
§6
(1) Xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
x) svobodně xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx x rozporu s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
x) vyučovat x vychovávat xxx xxxxxxxx x laické xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx i na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínek stanovených xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; 4)
x) xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx; 5)
x) xxxxxxxx movitý x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx jiná xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx;
h) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx účelová xxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx;
x) xxxxxxxx x provozovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx;
k) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxxx xx xx poskytování xxxxxx xxxxxx x xx státních xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) vysílat své xxxxxxxx xx zahraničí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničí.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx ohrožovat xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, zdraví x mravnost nebo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§7
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxxxxx a obecně xxxxxxxxx právních předpisů. 6)
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podle xxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovují xxxxx xxxxxxxxxxxx duchovenskou xxxxxxx x učitele xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, popřípadě xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
§8
Stát xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxx pověřených vykonávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§9
(1) Xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxx vstupu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, dále xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx léčení x xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x těmito xxxxxxxxxx x xxxxxx pravidla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx závaznými právními xxxxxxxx.
(3) V xxxxxx zařízeních a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xx právo xxx x sebe duchovní x náboženskou literaturu xxxxx xxxxxxx xxxxx.
ČÁST TŘETÍ
XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§10
(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx").
(2) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx jména x xxxxxxxx, rodná xxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, kdo x xxxxx přípravného orgánu xx zmocněncem, xxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx náboženské xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx, xx xx k němu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Návrh xx registraci obsahuje:
x) xxxxx x xxxxx církve xxxx xxxxxxxxxx společnosti;
b) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x rodná xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zakládané xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hlásících xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (§11), x xxxxxxxx jejich xxxx, xxxxxxxx, adres x xxxxxxx xxxxx;
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx nebo náboženská xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx závazné xxxxxx xxxxxxxx x bude xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x osobám xxx vyznání.
§13
(1) X xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx, řád, xxxxxxx xxxx.), z xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx:
a) název x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
x) orgány x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx ustavování a xxxxxxxxx;
x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxx vykonávajících xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxx články xxxx;
x) zásady xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx určení xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
f) xxxxxx schvalování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx;
x) útvary, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx rozsahu a xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxx náboženské společnosti xx musí lišit xx názvu xxxxxxxxx xxxxx, která již xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx.
§14
(1) Xxxxxxxxxx-xx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §12 x 13 zákona, xxxxxxxxxxxx orgán určí xxxxx xxx doplnění xxxxx v xxxxxx xxxxxxx jednoho měsíce xxx xxx doručení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu.
(2) Výzva xx xxxxxxxx xx rukou xxxxxxxxx přípravného xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx navrhovatel xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxx.
§15
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x činnost xxxxxx xxxx náboženské xxxxxxxxxxx není x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, ochranou bezpečnosti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx, zásadami xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
§16
(1) Xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxx v §15 xxxxxx, xxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxx xxxx náboženská společnost xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx registrace se xxxxxxxx xxxxxxxxx přípravného xxxxxx.
§17
Přípravný xxxxx xxxx do 60 xxx ode xxx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx návrh na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. 7)
§18
(1) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx změnám xxxxx xxxxxxxxx x §12 a 13 xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Ustanovení §14 xx 17 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§19
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx odvozují svou xxxxxx subjektivitu xx xxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx podmínky.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx společnosti anebo xxxx zánik xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx statistickým xxxxxx xxxxxxxx.
§20
(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, provede xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx nebo náboženská xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí x zrušení registrace.
§21
Xxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x správním xxxxxx, 8) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
§22
(1) Církve a xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxxxx.
§23
Zákony xxxxxxxxx rad xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10 zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §11 xxxxxx x způsob xxxxxxxxxx vzniku a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statistickým xxxxxx republik registrujícími xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxx.
§24
Zrušují xx:
1. xxxxx č. 217/1949 Sb., xxxxxx se xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxx církevní;
2. xxxxxx nařízení č. 228/1949 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxx úřadu xxx xxxx církevní, xx znění pozdějších xxxxx.
§25
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. září 1991.
Xxxxx x. r.
Xxxxxx x. x.
Čalfa x. r.
Příloha x xxxxxx x. 308/1991 Xx.
Seznam xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx (§22):
1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx xxxxxxx baptistů
3. Xxxxxx adventistů xxxxxxx xxx
4. Xxxxxx xxxxxxxx
5. Xxxxxx československá husitská
6. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx posledních xxx
7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
8. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
9. Českobratrská xxxxxx xxxxxxxxxxx
10. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
11. Xxxxxxxx židovských xxxx x České xxxxxxxxx
12. Xxxxxxx xxxxxxxx
13. Xxxxxxxxxx xxxxx
14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
15. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
16. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
18. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v XXXX
19. Slovenská evangelická xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XXXX
Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22):
1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx Slovensku
2. Xxxxxxxx jednota xxxxxxxx
3. Xxxxxx adventistů xxxxxxx xxx
4. Xxxxxx bratrská xx Xxxxxxxxx
5. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx husitská
6. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
7. Křesťanské xxxxx
8. Xxxxxxxxxxx xxxxxx
9. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxxx
10. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
11. Xxxxxxxxxxxxxxx církev
12. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyznání x ČSFR
13. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
14. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v XXXX

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 308/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.1991.
Xx dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx, xxxxx oprava xxxx provedená xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 96/91 Sb.
Xxxxxx xxxxxxx č. 308/91 Xx. xxx xxxxxx právním předpisem č. 3/2002 Sb. s účinností xx 7.1.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Ústavní xxxxx č. 23/1991 Sb., xxxxxx xx uvozuje Listina xxxxxxxxxx práv a xxxxxx.
2) Zákoník xxxxx č. 65/1965 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 93/1951 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dnech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a středních xxxx (školský zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 172/1990 Sb., x vysokých školách.
5) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 84/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
6) Xxxxxxx xxxxx č. 65/1965 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §244 xx 250 xxxxxx x. 99/1963 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
8) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).