Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.02.1991.


Ústavní zákon, kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon
23/91 Sb.
§1
(1) Xxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx být x xxxxxxx x Listinou základních práv a svobod.
(2) Xxxxxxxx práva x svobody uvedené x Listině základních práv a svobod jsou xxx xxxxxxxx ústavního xxxxx.
§2
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx a Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxxx obecně závazné x xxxx xxxxxxxx xxxx zákonem.
§3
(1) X ústavě České republiky x x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou být xxxxxxxx práva x xxxxxxx rozšířeny xxx xxxx xxxxxxxxx Listinou základních práv a svobod.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ústavním xxxxxxx xxxxxxx.
§4
Xxxxxx 5 xxxxxxxxx zákona x. 143/1968 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx:
"Xx.5
(1) Státní xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx území xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx nabývání x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx republik xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx shromáždění.".
§5
Zrušují xx:
1. xxxxxx 7 až 9, xxxxx druhá (xx. 19 xx 38) x článek 98 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx č. 100/1960 Sb., Xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxx č. 144/1968 Sb., x xxxxxxxxx národností x České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republice.
§6
(1) Xxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx x Listinou základních práv a svobod xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1991. Xxxxx xxxx pozbývají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x Listinou základních práv a svobod nejsou x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx, xxxxx xx x čl. 8 xxxx. 3, 4 x 5 x x čl. 12 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx svěřuje xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1991 xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx.
§7
Xxxxx xxxxxxx xxxxx x Listina základních práv a svobod xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Dubček x. x.
Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 23/91 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 8.2.1991.
LISTINA XXXXXXXXXX XXXX X SVOBOD xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ústavního xxxxxxx Xxxxx republiky (právní xxxxxxx č. 2/1993 Sb.).
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
162/98 Xx., kterým xx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.99
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.