Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.2003.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.1991 do 30.11.2003.


Vyhláška o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci

19/91 Sb.

Rozsah platnosti §1
Pracovní uplatnění §2 §3 §4
Hmotné zabezpečení
Odstupné §5 §6
Mzdové vyrovnání §7
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §8 §9 §10 §11
Účinnost §12
Příloha č. 1: Onemocnění vznikající nebo podstatně se zhoršující vlivem pracovního prostředí na pracovištích v hornictví a rámcové návody pro jejich hodnocení
Příloha č. 2 : Zaměstnání se stálým pracovištěm v uhelných lomech a na skrývkách
č. 235/1992 Sb. - Čl. IV
č. 405/2003 Sb. - §1
Nález Ústavního soudu - č. 568/2004 Sb.
§1
Rozsah xxxxxxxxx
(1) Tato xxxxxxxx se vztahuje xx pracovníky, xxxxx
x) vykonávají xxxxxxxxxx X. pracovní xxxxxxxxx x hornictví xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pod xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, 1)
x) xxxxxxxxxx ostatní zaměstnání x xxxxxxxxx xxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, 6)
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zdravotnímu xxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práci x důsledku výkonu xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx nemocí z xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx 7) xxxxx jestliže xxxxxxx xxxxxxxx přípustné expozice. 8)
(2) Tato xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx pracovníky, xxxxx
x) vykonávají xxxxxxxxxx I. pracovní xxxxxxxxx x hornictví xx stálým pracovištěm xxx xxxx x xxxxxxxxxx dolech, 1)
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 6) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnání xxxxxxx 20 xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a) xxxxxxx 15 xxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx,
xxxxxxxx se xxxxx vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx výkonu xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx zhoršující xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce.
(3) Xxxx xxxxxxxx xx xxxx vztahuje xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxx pracovištěm x xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podstatně xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx vyhlášce.
Pracovní xxxxxxxxx
§2
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §1 xxxx. 1 x 2 organizace xxxxxxx xx xxxxx vhodnou xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jinou xxxxxxx xxxxx v uhelných xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxx mimo xxxxxx lom xxxx xxxxxxx.
(3) Organizace xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx práci, xxxx umožněna rekvalifikace. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx projedná možnosti xxxxxx xxxxxxxxxx uplatnění xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x postup xxxxxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 9)
(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx práci, xxxxxxx x ním xxxxxxxxxx xxxxxxxx poměr.
(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jinou xxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10) xxxxx důvod rozvázání xxxxxxxxxx xxxxxx.
§3
Xxxxxxxxxx xxxx povinny xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány vypracovat xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pracovníky. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx pravidelně, xxxxxxx xxxxxx xx xxx roky, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx s nejnovějšími xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x aby xx práce a xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníci převádění xxxxx xxxx vyhlášky.
§4
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx plnění x xxxx prospěch jsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 11) nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxx) nebo xx xxxxxxxxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx ke xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §2 odst. 1, 2 x 4 xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
§5
Xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §1 odst. 1 x odst. 2 xxxx. b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx odstupné xx xxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x organizací. Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx odstupné xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku;
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku, xxxxxxxx xxxx převedeni x xxxxxxxxxx xxx xxxx v hlubinných xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx dolu. Xx podmínek stanovených x kolektivní smlouvě xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx až o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
x) průměrného xxxxxxx, xxxxxxxx byli převedeni xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dolu. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvě lze xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §1 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně xxxxx xxx x xxxxxxxxxx I. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x uranových dolech xxxxxxx xxxx xxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvě xxx toto xxxxxxxx xxxxxx xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx X. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx sedm xxx. Xx podmínek xxxxxxxxxxx v kolektivní xxxxxxx lze xxxx xxxxxxxx xxxxxx až x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxx převedeni x xxxxxxxxxx pod zemí x xxxxxxxxxx xxxxxx xx práci na xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx zvýšit xx o trojnásobek xxxxxxxxxx xxxxxxx;
d) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx převedeni xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kolektivní xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx zvýšit xx xx dvojnásobek xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Pracovníkům xxxxxxxx x §1 xxxx. 3 organizace xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx práci xxxx xxxxxx lom xxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvě xxx xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx dvojnásobnou xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a) xx x).
(4) Xxxxxxxxxxx, xxxx byl přiznán xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
a) šestinásobku xxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 x 2;
x) xxxxxxxxxxx průměrného xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx uvedené x §1 odst. 3.
§6
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx průměrného xxxxxxx, xxxxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pracovního xxxxxx, xxxxx není xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx podle sazby xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx odstupného xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce, x xx i xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníka xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxx vyhlášce.
(3) Xxxxxxxxx výdělkem xxx účely xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výdělek xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 12) x xxxxxxxx 1.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§7
Mzdové xxxxxxxxx
(1) Pracovníkům xxxxxxxx x §1, xxxxx byli převedeni xx xxxxx xxxxx xxxx x nimiž xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx, mzdové vyrovnání xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hrubým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dosahovaným na xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx pracovišti (xxxx xxx "nové xxxxxxxxxx"), x xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxx měsíců.
(2) Xxxxxx vyrovnání xx xxxxxxxxx i xx xxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx přechodu xx xxxx xxxxxxxxxx náhradu xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx pojištění nahrazujících xxxx přísluší xx xxxx rozdílu mezi xxxxxx dávkami, které xx pracovník xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx novém pracovišti.
(3) Mzdové vyrovnání xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx přísluší mzda xxxxx §115 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §195 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx, x pracovníku, který xx xxxx xxxxxxxxx xx zapracování xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx práci.
(4) Xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx mzdy xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx mzdové vyrovnání xxxxxxxx. Poskytnutou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxx doby, xx níž xxxxxx xxxxxxxxx přísluší, xxxxx xx organizace xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Pracovníku xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx mzdové vyrovnání xxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; 9) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx do xxxx doby xxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx převedeni na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx organizace x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx přípustné expozice, xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx pracovišti xxxxxxxx xx průměrného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xx jinou xxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení
§8
Splňuje-li xxxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, 13) xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxx xxxx výhodnější.
§9
Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pracovním úrazem xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2) xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx výdělku před xxxxxxx xxxxx, xxx x x výdělku xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx, nepřipočítává xx xxxxxxxx xxxxxxxxx horníkům xx xxxxxxxxxx výdělku xxxx xxxxxxx škody. 3)
§10
(1) Xxxxxx zabezpečení podle xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x nichž x převedení xx xxxxx práci xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 31. lednu 1991.
(2) Nároky, které xxxxxxx xxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx,xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§11
Xxxxxxx xx vyhláška federálního xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx č. 102/1987 Xx., x xxxxxxxxx uplatnění x xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx trvale xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
§12
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.
Xxxxxxx:
Xxxxxx x. x.
Příloha x. 1 k xxxxxxxx x. 19/1991 Sb.
Xxxxxxxxxx
vznikající xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředí xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
1.Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx objektivně xxxxxxxxxxxx zhoršení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 75 % náležité hodnoty x xxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx zhoršujícímu xxxxx xxxxxxxxxx kuřáctví.
2.Xxxxxxxxxx xxxxxxx (primární xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx hypertenze, xxxxx xxxxxxxxxx.
3.Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx končetin
Rozšíření xxxxxx na xxxxx xxxxx končetinu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4.Bolestivé xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx syndromy)
Opakovaný xxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxxxxx roku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx známek.
5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x svalů (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x studeném xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6. Deformační xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx anatomické (xxxxxxxxxx) změny x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx jednoho xxxx, xxxxx ve vlhkém x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
7. Plísňová xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx procesu xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx výskyt x při xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx jednoho roku, xxxxx znemožňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
8. Zhoršení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
Stavy xx xxxxxxxxxxxx se zhoršující xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx sluchu pod xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9. Vředová xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zřetelné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx (pokles tělesné xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx srdce (xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx), která xxxx za xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xx xxxxxxxxx dušnost xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx pectoris všech xxxx).
11. Xxxxxxxxxx xxxxxxx končetin prokázaná xxxxxxxxxx arteriograficky xxxx xxxxx metodou
Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx vlhkém a xxxxxxxx xxxxxxxxx.
12. Xxxxxxxxx xxxx recidivující xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústrojí
Xxxxxxx chronická onemocnění xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxx x novotvary x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v posledních xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pracovištích s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx hygienické xxxxxx).
14. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx měsíců od xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Anxiózní xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotních důvodů; xxxxxxxx xxx stanovit xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x psychiatrické xxxxxxx.
15. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zřejmou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prašností xx xxxxxxxxxx.
Xxx xxxx x xxxxxxx ionizujícího xxxxxx (uranové doly x xxxxxxx xxxx x xxxxx rizikem):
16. Xxxxxxxx hrtanu
Xxx diagnózu xx xxxxx histologický xxxxxx.
17. Xxxxxxxx kůže
Xxx xxxxxxxxxx výskytu x posledních xxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
18. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx trvající xxxx xxx xxxxx rok x poklesem červených xxxxxxx xxx 3,5 xxxxxxx x xx3 xxxxxxx léčitelné; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 3500 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 10&xxxx;000 xx3.
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXX) 4) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx řídí xxxxxxxxx návody xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx položek.
x) Posuzování xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 5)
Příloha č. 2 x xxxxxxxx x. 19/1991 Xx.
Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x uhelných xxxxxx x na xxxxxxxxx

x. Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx znak

1. Dělník v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

11-01-01

2. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

11-02-01 xx 02

3. Dopravář v xxxxx kolejové xxxxxxx

11-03-01

4. Horník x xxxxxxxxx xxxxx

11-04-01 xx 02

5. Xxxxx důlních xxxxxxxxxx

11-05-01 xx 02

6. Mazač xxxxxx a xxxxxxxx

11-06-01

7. Provozní xxxxxxxx

11-07-01

8. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11-08-01

9. Xxxxxxxxxxxx

11-10-01

10. Xxxxxxxxxx

11-11-01

11. Dělník na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

11-12-01

12. Xxxxx - xxxxxxxx pracovních xxxxxx

11-13-01

13. Xxxxxxxxxxxxx

11-14-01

14. Xxxxxx xxxxxxxx

11-15-01

15. Xxxxxxxxxx

11-16-01

16. Xxxxxxx dělník

11-17-01

17. Xxxxxxx xxxxxx

11-18-01

18. Xxxxxx v xxxxxxx

11-19-01

19. Xxxxxxxxxx xxxxxx

11-20-01

20. Xxxxx

11-21-01

21. Xxxxx xxxxxxxx

11-22-01

22. Svářeč xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

11-23-01

23. Xxxxxx xxxxxxxx

11-24-01

24. Xxxxx

11-25-01

25. Xxxxxxxxxx

11-26-01

26. Xxxxxx ve xxxxxx

11-27-01

27. Xxxxxx xxxxxxx

11-28-01

28. Xxxxxxxxxxxxx, sdělovací xxxxxxxxxxxxxxx

11-29-01

29. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx

11-30-01

30. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

11-31-01

31. Xxxxxxxxxxx xxxxxx

11-32-01

32. Xxxxxxxxxx dělník

11-33-01

33. Řidič xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

11-34-01

34. Vážný

11-35-01

35. Xxxxxxxxxxx xxxxxx

11-36-01

36. Xxxxx xxxxxx

11-37-01

37. Xxxxx

11-38-01

38. Xxxxx xxxxxx

11-39-01

39. Xxxxxxxx dělník

11-40-01

40. Zedník

11-41-01

41. Železobetonář

11-42-01

42. Xxxxxxxxxx

11-43-01

43. Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

11-44-01

44. Xxxxxxxx - Mistr - Xxxxxx xxxxx

11-52-01

45. Vedoucí xxxxx

11-53-01

46. Xxxxxxxx xxxxx

11-54-01
Poznámka:
Zaměstnání x jejich xxxxxxx xxxxx jsou uvedeny xxxxx xxxx 1, xxxxx 11 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zařazených xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do I. x XX. pracovní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x energetiky č. 6 xx dne 7. xxxxxxxx 1978 (xxx. x xxxxxx 4/1979 Sb.). Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx části - xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - třetí xxxxxxxxx, xxxxxx resortního seznamu.
Xx. XX
Xxxxx xxxx nároky xxxxx
f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 19/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx v hornictví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práci,
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, hodnotí xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 1992 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předpisů x sociálním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. května 1992, xxxxx xxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx X. xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomuto xxx.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 235/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.1992
§1
(1) Xxxxxxx se xxxxxxxx x. 19/1991 Xx., x xxxxxxxxx uplatnění x hmotném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezpůsobilým x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.
§1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 405/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2003

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 19/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.2.1991.
Ve znění xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
235/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.92
568/2004 Xx., xxxxx XX xx dne 20.10.2004 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx vyhlášky Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x. 405/2003 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx vyhláška x. 19/91 Sb., x pracovním xxxxxxxxx x xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)
x xxxxxxxxx xx 26.11.2004
Xxxxxx xxxxxxx x. 19/91 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 405/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2003.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §14 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 2 nařízení xxxxx XXXX x. 117/1988 Xx., x xxxxxxxxxx zaměstnání xx X. a XX. xxxxxxxx kategorie xxx xxxxx důchodového xxxxxxxxxxx. - Právní xxxxxxx x. 117/1988 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 235/1992 Xx.
2) Zákon č. 98/1987 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 160/1989 Xx.
3) §24 xxxx. 2 vyhlášky x. 235/1988 Sb. - Xxxxxx xxxxxxx x. 235/1988 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 1/1992 Sb.
4) §26 xxxx. 3 směrnic x. 49/1967 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x. 17/1970 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxx.
5) Xxxxxxxxx x. 25/1973 Věstníku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX, Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx otrav x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx z práce.
6) §14 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 100/1988 Sb.
7) §190 xxxxxxxx práce.
8) §4 xxxx. 1 zákona x. 98/1987 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 160/1989 Xx.
9) Xxxxx č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.
10) §60 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
11) Např. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxx věcí x. 159/1970 Xx., x poskytování xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výročích, xx xxxxx xxxxxxxx x. 120/1988 Sb. - Xxxxxx předpis x. 159/1970 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 143/1992 Sb.
12) §16 xxxxxxxx federálního ministerstva xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x. 235/1988 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. - Právní xxxxxxx x. 235/1988 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 1/1992 Sb.
13) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x. 195/1989 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx organizačních změnách x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zaměstnání, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. - Xxxxxx xxxxxxx č. 195/1989 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 195/1991 Sb.