Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.2004 do 29.09.2004.


Zákon o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti

9/91 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení
Státní politika zaměstnanosti §1 §2
Zprostředkování zaměstnání §3 §4
Společensky účelná pracovní místa a veřejně prospěšné práce §5 §5a
Rekvalifikace §6 §6a §6b
Spolupráce ve státní politice zaměstnanosti §7
Kontrolní činnost §8 §9 §9a §10
ČÁST II. Působnost ministerstva a úřadu práce
Působnost ministerstva §11
Působnost úřadu práce §12
Zabezpečování zaměstnání občanů se změněnou pracovní schopností §13 §14
ČÁST III. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §15 §16 §17 §18 §19 §20
č. 167/1999 Sb. - Čl. V
č. 453/2001 Sb. - Čl. VI
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 19/2004 Sb. - Čl. VII
ČÁST PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx, zpracování xxxxxxx a koncepcí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx další pracovní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a zprostředkovatelskou xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovních xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) rekvalifikaci xxxxxx, xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxx rekvalifikaci,
x) opatření xxx xxxxxxxxxxxx občanů xx xxxxxxxx xxxxxxxx schopností,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x občanů xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx. 1)
§2
(1) Xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v Xxxxx republice xxxx
x) xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"),
x) xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx práce xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx práce xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. 36) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxx práce xxxxxxxx města Xxxxx.
(3) X xxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ministr práce x xxxxxxxxxx věcí Xxxxx xxxxxxxxx. 17) Xxx jmenování xxxxxxx xxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení.
Zprostředkování xxxxxxxxxx
§3
(1) Zprostředkování xxxxxxxxxx 18) pro xxxxxxxx o xxxxxxxxxx 19) x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx změněnou xxxxxxxx schopností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Úřad xxxxx xx xxxxxxx poučit xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.
§4
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx občan, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obdobném xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x který xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxxxxxx vhodného xxxxxxxxxx. 19) Xxxxxx x xxxxxxx sepíše xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx o zaměstnání xx xxxxx, který xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxxx poskytovat xxxxx práce na xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zprostředkování xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxx. Přiměřeně postupují x xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§5
Společensky xxxxxx pracovní místa x xxxxxxx prospěšné xxxxx
(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx volných xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxx x xxxx práce xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx") podněty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovních xxxx x x vytváření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podporují xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx.
(2) Společensky xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx dohody x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx uchazeči x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx úřadu práce, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Veřejně xxxxxxxxx práce xxxx xxxx pracovní příležitosti, xxxxx vytváří xxxx 20) xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umístění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a vytvoření xxxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx ministerstvo nebo xxxxx práce z xxxxxxx určených xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovních xxxx a vytváření xxxxxxx prospěšných prací xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.
§5x
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxx míst u xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 29) Hmotná xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který vytvoří xxxx pracovní xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxx předložení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pobídky 30) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx republiku xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 musí xxxxxxxxx xxxxxxx označení příjemce, xxxx poskytované xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx, do xxxxxxx budou místa xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxx úhradu lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použít, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx vrátit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx sjednaných xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx okres, v xxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx oblast. Xx xxxxxxx oblasti xxxxx xxxxx okresu, x xxxx xx investiční xxxx xxxxxxxx, i xxxxxx, z jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx, x xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hodinu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxx použije xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx vytvoří xxxx xxx 1&xxxx;000 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx míra xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx podpora xx xxxxxxx xxxxxx x lze xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu 31) xx úhradu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx poskytnutí, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx x xxxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxx xx 15. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vytvořených xxxx xx zahrnují xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xx jedno xxxxxxxx xxxxx x závislosti xx xxxxxxx xx xxxx práce, vyjádřenou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ukazateli, x xxxxx úhrady stanoví xxxxx nařízením.
§6
Xxxxxxxxxxxxx
(1) Ministerstvo x xxxxx práce zabezpečují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx podle státního xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx svých xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rekvalifikačním xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx dalšího pracovního xxxxxxxxx svých zaměstnanců, 21) mohou xxx xx základě xxxxxxx xxxxxx x příslušným xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx činností.
§6x
Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x pracovním xxxxxx odbornou xxxxx, 22) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 23) xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nebo částečně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
§6x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 272/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.1992
§6b
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hmotně xxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 29) xxx rekvalifikaci xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx částečnou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Hmotná xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx průměrné xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §5a odst. 1 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxxx xx pro xxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx teoretické x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x dovedností xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Toto školení xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx označení xxxxxxxx, výši xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx školení, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nákladů na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx a termín xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx úhrady xxxxxxx x xxxx jejího xxxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx bude dohodnutý xxxxx xxxxxxxxxxx rekvalifikován xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xx jejichž xxxxxx xxx poskytnuté xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx nedodržení xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxxx xxxxxx nevyčerpání, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xx účelově xxxxxx a xxx xx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zaměstnanců sjednaných x xxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu 31) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů zaměstnavatele, xxxxxx být xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx, ale podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx dohodách. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx x předkládá xxx xxxxxxxxxxxx xx 15. února xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Do xxxxxxxxx xxxxx rekvalifikovaných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx získat investiční xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx školení xxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, vyjádřenou mírou xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x formu xxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zejména xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx práce. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx při realizaci xxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx náhrady xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx většího xxxxx společensky účelných xxxxxxxxxx míst a xxxxxxxxx xxxxxxx prospěšných xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a organizačních xxxx, k programům xxxxxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx změněnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§8
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tím xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly xx xxxxxxxx vstupovat xx objektů a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zaměstnanců a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxx x tomu xxxxxxxx, xxxxx zaměstnavatelů xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx součinnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k nerušenému x xxxxxxxx provedení xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxxx, 24) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pověřený xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx k xxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx si xxxxxxx podání zprávy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Zaměstnancům xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nesplní xxxxxxxxx, která xxx xx uložena podle xxxxxxxx 2 x 3, xxxx zaměstnanec xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx 2000 Xx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx orgán kontroly xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx podnětu, xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x výsledcích xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx.
(6) Zaměstnanci xxxxxx kontroly xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské x služební xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x ozbrojených xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx kontrolu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádět xxx se souhlasem xxxxxxxxxxx ministerstva.
§9
(1) Xxxxx kontroly xx xxxxxxxx ukládat xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx až xx xxxxxx 250000 Xx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx povinností, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxx pokuta xxxxxxx, xx do xxxxxx 1000000 Xx. Xxxxxx xxx uložit ve xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první, nejpozději xxxx xx tří xxx xxx xxx, xxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 a 3 x §6 xxxx. 3.
(2) Xxx ukládání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo.
(3) Xxxxxx podle odstavce 1 nelze xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx totéž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx pokuta xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx.
§9x
Xxx xxxxx výkonu kontrolní xxxxxxxx podle §8 x 9 se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx 25) xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisů, 26) x xxxx xxxxx, xx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx.
§9x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 272/1992 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.1992
§10
Xxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX MINISTERSTVA A XXXXX XXXXX
§11
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ministerstvo xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx
x) xxxx xxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx prostředky xx zabezpečování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) soustavně xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx na trhu xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxx opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx práce x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sil x Xxxxx xxxxxxxxx x odvětvové x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx struktuře x přijímá xxxxxxxx x usměrňování xxxxxxxxxx xxx xx zahraničí xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx zahraničí,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx politiky zaměstnanosti x xxxxxx stěžejních xxxxxx xx trhu xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnávání xxxxxx xx změněnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx tvorbě návrhů xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvolňovaných x důsledku strukturálních xxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) podněcuje x xxxxxx podporuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx k návrhům xxxxxxxxxxxx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy,
x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx právnickým xxxx xxxxxxxx osobám k xxxxxx zprostředkování zaměstnání; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx odejmout i xxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxx povolit, xxx xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána x xxxxx byly xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx nebo xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx státní politiky xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxx z nich xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 32) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x řídí xxxxxxxx xxxxxxx lidských xxxxxx,
p) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropských společenství x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 33)
Xxxxxxxxx úřadu xxxxx
§12
(1) Xxxx xxxxx
a) xxxxxxxxx občany o xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnání, xxxxxxx přípravy a xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sil na xxxxxx vyžádání,
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxx xxxxxxxxxx, 34) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx xx zahraničí a xx zahraničí xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) poskytuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojené xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x rozvojem xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx míst, evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pracovních xxxxxxxx xxxxxxxx a osobám xxx xxxxxx příslušnosti x xxxxx potřeby x evidenci xxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx kontrolní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) hradí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na náborové xxxxxxxxx x jiné xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, 3)
x) xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
j) sleduje x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx koncepci vývoje xxxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx trhu xxxxx; xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx informace x xxxxxx záměrech xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) podněcuje x xxxxxx podporuje zřizování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a vytváření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx svém územním xxxxxx; xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, obcemi a x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx zaměstnavatelům x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx místa x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
m) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx strukturálních xxxxxxx, racionalizačních x xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx a x příslušnými xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců,
x) xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xx xxxxx xxxx, x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, den, kterým xxxx xxxx výplata xxxxxxxxx,
o) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 15) xx xx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx péče xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, popřípadě den xxxxxxxx xxxxxxxx doby, xx kterou xx xxxx xxx poskytováno xxxxxx zabezpečení xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §14 xxxx. 1 xxxx. d) xx x) zákona x. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 578/1991 Xx.,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x postpenitenciárními xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovišti, xxxxxxxxxx xxxxxxx terapie, jakož x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s cílem xxxxxxxxx x léčby xxxx xxxxxxxxxxx nepřizpůsobených x xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx poskytované zaměstnancům xxxxx pracovněprávních xxxxxxxx, 4)
s) plní xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění uchazečů x zaměstnání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 16)
x) sděluje xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, krajskému xxxxx a ministerstvu xxxxx o xxx, xx osoba xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx tato xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xxxx, popřípadě xx není xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytováno x xxxxxx uvedených x §14 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 578/1991 Xx., x xxxxx x xxxx vyplacených xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, 28) x xx x rozsahu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nezúčtoval,
u) xxxxxxxxxxxx x orgány xxxxxx správy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx x rozvojem xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx,
v) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x opatření xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účastí,
x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx "xxxxx Xxxxxxxx unie") pro xxxxx povolení k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je občanem Xxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx,
za) xxxx úkoly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu. 37)
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx
a) x xxxxxxxx 5) x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx hmotného xxxxxxxxxxx,
x) o vydání x odnětí povolení x zaměstnání xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx volná xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. 6)
§13
Zabezpečování xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx schopností
(1) Xxxx xxxxx
x) xxxxxx zaměstnavatelům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx se změněnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx schopností,
x) poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxx x volbě xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx absolvování xxxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxxxx xx změněnou xxxxxxxx schopností; ve xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
d) vyžaduje xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Úřad práce xxxxxxxxx
x) o xxxxxxx občana xx xxxxxxxx xxxxxxxx schopností xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) x xxxxxxx zabezpečení xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx schopností po xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx pracovní uplatnění x x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 7)
x) x úhradě nákladů xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx uplatnění xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx zaměstnavatelům xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 8) x xxxxxxxxx x xxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx nezbytnými pracovními xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx předchozího souhlasu xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. 10)
§14
Xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxxx vybírali z xxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx xxxxx xxxxxx xxx uchazeče x xxxxxxxxxx vyžadující zvýšenou xxxx; 11) xx xxxx xxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx doporučuje.
ČÁST TŘETÍ
XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§15
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§4 xxxx. 3) xx xxxxxxxxxx. 13) Přestupkem xx xxx, xxxxx-xx xxxxxxx x zaměstnání x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx vedení x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx není x xxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx změnu xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx přestupek podle xxxx první xxxxxxxx 1 pokutu do 1000 Kč x xx přestupek xxxxx xxxx druhé xxxxxxxx 1 xxxxxx xx 10000 Xx.
§16
(1) Xx rozhodování xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 14) s xxxxxxxx rozhodování xxxxx §8 xxxx. 4, §9 xxxx. 1, §11 písm. k), §12 xxxx. 2 x §13 xxxx. 2.
(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx podle §15 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. 13)
§17
Úřady xxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 306/1990 Sb., x zřízení xxxxx xxxxx, jsou xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
§18
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx České národní xxxx č. 125/1990 Xx., xxxxxx České xxxxxxx rady x. 210/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 425/1990 Sb. x xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 459/1990 Xx. xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. §8 xxxx. x) xxx:
"x) provádějí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxx o xxxxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx schopností xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
2. X §8 xxxx. x) xx vypouštějí xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
3. X §28, §29 x 31 xx xxxxxxxxxx.
4. X §43 odst. 1 xxxx. x) se xxxxxxxx xxx x. 2; xxxxxxxxx xxxx x. 3 x 4 se xxxxxxxx xxxx xxxx x. 2 x 3.
5. V §45 xx xxxxxxxx xxxxxxx x); xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).
6. X §46 se xxxxxxxx xxxxxxxx 6; xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.
7. X §54 xxxx. 1 se xxxxxx xxxx xxxxxxx d), xxxxx xxx:
"x) x případech xxxxxxxxx x §8 xxxx. x).".
§19
Xxxxxxx xx:
1. xxxxxxxx xxxxx České socialistické xxxxxxxxx č. 121/1970 Sb., o xxxxxxxxxxxx organizací x xxxxxx xxx zabezpečování xxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 306/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
§20
Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.
Xxxxxxxx x. x
Xxxxxxx x. x.
Xx. V
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx, jimž xxxx xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1999, xx posuzují podle xxxxxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
2. Cizincům, xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1999, xxxxxx běžet xxxxxxx xxxxx xxxxx §2a xxxx. 2 xxxx čtvrté xxxxxx x. 1/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, od 1. xxxxx 1999.
Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/1999 Xx. x účinností xx 1.10.1999
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxx xxxxx
Ustanovení §5a odst. 4 x §6b odst. 3 xx použijí x xxx zaměstnavatele, xxxxx uzavřeli x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.
Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 453/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.1.2002
Čl. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxx čtvrté xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx x ministerstvem písemné xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx investičních xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 19/2004 Sb. s xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 9/91 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.2.1991.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
64/91 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx XXX č. 9/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx x působnosti xxxxxx ČR xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.3.91
272/92 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 9/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 64/91 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.6.92
84/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 482/91 Xx., x xxxxxxxx potřebnosti, a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.3.93
39/94 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx
x účinností xx 21.3.94
74/94 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 65/65 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.94
160/95 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.96
167/99 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 1/91 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 9/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 368/92 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 65/65 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.10.99
72/2000 Xx., x investičních pobídkách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x investičních xxxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.5.2000
155/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx
x účinností od 1.1.2001
271/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.10.2001
253/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 72/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), zákon č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 9/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx úseku zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 30.1.2002
220/2002 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 1/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 9/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x účinností xx 28.5.2002 x xxxxxxxx xxxxx §12, xxxxx xxxxx účinnosti xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x přistoupení ČR x XX (1.5.2004)
309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx od 1.1.2004 (zákonem x. 281/2003 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2005)
320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
281/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 131/2003 Sb., x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 123/2003 Sb.
x xxxxxxxxx od 28.8.2003
453/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx
s účinností xx 1.4.2004
454/2003 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, kterým xx xxxx zákon x. 117/95 Xx., o xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 6.11.2003 x vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 27.11.2003
x xxxxxxxxx od 6.1.2004
19/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 72/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx pobídkách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)
Právní xxxxxxx x. 9/91 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 435/2004 Sb. x účinností od 1.10.2004.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §8 xxxxxx x. 1/1991 Xx., x zaměstnanosti.
2) §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 1/1991 Xx.
3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí České xxxxxxxxxxxxx republiky a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 62/1970 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvků x xxxxxx xxxxx doosídlencům xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 69/1986 Xx.
4) §20 xxxx. 3 a 4 xxxxxx x. 1/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 231/1992 Xx.
§130 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
5) §7 xxxx. 3 xxxxxx x. 1/1991 Xx.
6) §19 xxxx. 3 xxxxxx x. 1/1991 Xx.
7) §119 x 120 vyhlášky xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x sociálních xxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.
8) §118 xxxxxxxx č. 149/1988 Xx.
9) §24 xxxx. 2 zákona x. 1/1991 Xx.
10) §50 xxxxxxxx práce.
11) §9 xxxxxx x. 1/1991 Xx.
12) Zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 425/1990 Sb., x okresních xxxxxxx, úpravě xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx.
13) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
14) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
15) Zákon Xxxxx národní rady č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx České národní xxxx x. 125/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 210/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 459/1990 Xx., xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 9/1991 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 144/1991 Xx., xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx. x zákona x. 84/1993 Xx.
16) §36 xxxx. x), §38 xxxx. 3 a §39 odst. 3 xxxxxx ČNR č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 160/1995 Sb.
17) §27 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx.
18) §4 xxxxxx x. 1/1991 Xx.
19) §7 xxxx. 1 zákona x. 1/1991 Xx.
20) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 367/1990 Sb., o obcích (xxxxxx xxxxxxx).
21) §11 xxxxxx x. 1/1991 Xx.
22) §144 xxxxxxxx xxxxx.
23) §142 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
24) §26 xxxx. 1 zákona x. 1/1991 Xx., xx znění zákona x. 167/1999 Sb.
25) §18 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx (plné xxxxx x. 47/1992 Xx.).
26) Např. §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x §2 x §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon).
27) Zákon č. 135/1982 Sb., x hlášení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 118/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx xxx platební xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
29) Zákon č. 72/2000 Sb., x investičních xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o investičních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 453/2001 Xx.
30) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 72/2000 Sb., xx xxxxx zákona x. 453/2001 Xx.
31) §7 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
32) Xxxxxxxx Xxxx EHS x. 1612/68, x volném xxxxxx pracovníků v xxxxx Společenství.
33) §6 xxxxxxxx xxxxx.
34) §1 xxxx. 4 xxxxxx x. 1/1991 Xx., x zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxx x. 167/1999 Xx.
35) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
36) Xxxxx č. 36/1960 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.