Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2001.


Nález ÚS ze dne 31.10.2001 ve věci návrhu na zrušení §272 zákona č. 141/61 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
424/2001 Sb.
424
NÁLEZ
Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx Xxxxx republiky
Xxxxxxx soud xxxxxxx xxx 31. října 2001 v xxxxx x návrhu XXX. xxxxxx Ústavního soudu xx xxxxxxx §272 xxxxxx č. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx soudním (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,
xxxxx:
Xxxxxxxxxx §272 x §276 xxxx čtvrté xxxxxx č. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx soudním (trestní xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxx 31. xxxxxxxx 2001 xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx
X.
Xxxxxxx stížností, xxxxxxx x doručení Xxxxxxxxx xxxxx xxx 2. xxxxx 2000, xx xxxxxxxxxxxx X. X. xxxxxx zrušení usnesení Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx dne 16. června 2000 xx. zn. 8 Xx 237/2000 a xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xx xxx 22. xxxxx 1999 sp. xx. 1 T 69/97, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx trestným xxxxx xxxxxxx obvinění xxxxx §174 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákona (xxxx xxx "tr. zákon") a xxx jí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Uvedenými xxxxxxxxxxxx se xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx proces xxxxxxxxxxxxx x čl. 12 x čl. 36 Listiny základních xxxx x svobod (xxxx jen "Listina").
Xx xxxxx Okresního xxxxx v Xxxxxxxxxx xx. zn. 1 X 69/97, jejž xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, byly zjištěny xxxx skutečnosti:
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxx xx xxx 22. xxxxx 1999 x. j. 1 X 69/97-17 byla xxxxxxxxxxxx uznána xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §174 xxxx. 1 xx. xxxxxx a podle xxxxx zákonného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 11&xxxx;000 Xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxx x x trestu xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;500 Xx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx, xx x xxxxxx zaslaném Xxxxxxx České republiky xxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx ze xxx 18. srpna 1999 sp. xx. 8 To 217/99 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §258 xxxx. 1 xxxx. x), b) x x) trestního xxxx (xxxx xxx "tr. řád") xxxxxx x podle §260 xx. xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x domě xxxxxxxxxxxx, xxx níž xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x která xxxxxx několika xxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx toho, x koho xx xxxx prohlídka xxxxxxx (§84 xx. xxxx), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, dále v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx věci xxxx xxx domovní xxxxxxxxx vydány xxxxxxxxxx x xxxxx byly xxxxxx (§85 xxxx. 3 xx. řádu). Xx xxxxx uvedených xxxxxx nepovažoval Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důkazního xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 xx. xxxx (xxxx, xxxx xxx předtím xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx), došlo tak xxx názoru xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx (obviněná x xxxxxxxx xxxxxx) xx chvíli xxxxxx xxxxxx ve své xxxxxxxxx, pročež xxx xx situace, kdyby xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx procesně xxxxxxxxxx způsobem, nemohl xx tento xxxxxx xxxxxx předchozí nezákonné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxx x obcházení xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednáním, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Plzni xxxxx ministr spravedlnosti x neprospěch obviněné (xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx) xxxxxxxx pro porušení xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx §254 xxxx. 1, §258 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) x §260 xx. xxxx, x xx ve prospěch xxxxxxxx. Xx stížnosti xxxxxxx xxxxxxx spravedlnosti x závěru, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pochybení v xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx vést x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxx nezákonnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx domovní xxxxxxxxx.
Xx podkladě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona Nejvyšší xxxx rozsudkem ze xxx 29. března 2000 sp.zn. 5 Xx 35/2000 xxxxxxx xxxxx §268 xxxx. 2, §269 xxxx. 2 x §270 xxxx. 1 tr. xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §272 xx. xxxx xxx, že pravomocným xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 18. xxxxx 1999 sp. xx. 8 Xx 217/99 xxx porušen xxxxx x xxxxxxxxxxxx §254 xxxx. 1, §258 xxxx. 1 písm. x), x) a x) a §260 xx. xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx X. X. (xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a Krajskému xxxxx v Xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, aby věc x potřebném rozsahu xxxxx projednal x xxxxxxx. X odůvodnění xxxxxxxxx rozhodnutí xx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx přiklonil x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx uvedl, že xxxx došlo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx důvodně xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prohlídky a x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxx takto xxxxxxxxx domovní prohlídce xxxxxxx.
Posléze usnesením xx xxx 16. xxxxxx 2000 xx. xx. 8 Xx 237/2000 Xxxxxxx soud x Xxxxx odvolání xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxxxxx xx dne 22. xxxxx 1999 xx. xx. 1 X 69/97 zamítl.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §84 tr. xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Nejvyššího xxxxx týkajícím se xxxx interpretace. V xxxxxxxxxx xxxxxxxxx domovní xxxxxxxxx pak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx čl. 12 Xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx přesvědčení založen xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx právu xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx čl. 36 Xxxxxxx.
XX.
III. xxxxx Ústavního xxxxx xxxx xxxxx jednání xxx xxxxxxxxxxx účastníků xxx 26. xxxxx 2001 usnesením xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx ve věci xxxxxx pod xx. xx. XXX. ÚS 464/2000 a xxxxxxxxx xxxxx Ústavního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx zrušení §272 xx. řádu.
XXX.
Podle §42 xxxx. 3 x §69 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx Ústavní xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx prof. Xxx. Xxxxxx Xxxxx, XXx., xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxx. Uvádí, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona xxx xx xxxxxx právního xxxx xxxxxxx v xxxx 1950 x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx řádů, x xx xxxxxx platného xxxxxx č. 141/1961 Sb. Předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxx na skutečnost, xx xxx xx xxxx 1990 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx XXX. senátu Xxxxxxxxx soudu. S xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx institutu se xx vyjádření v xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx zcela v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 37 xxxx. 3 Listiny, xxxxx stížnost pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a nikoli xxx druhá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxxxxxx. Xx poukazováno xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto problému xxx dosavadních novelizacích xx. xxxx a xxxxx xx, že x xxxxxxxx xxxx xx i x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mimořádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx, x něhož xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestního řízení, x xx dovolání xx xxxx x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2002 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stížnost xxx xxxxxxxx zákona, x to xxxxxx §272. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx není, neboť xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx až xx přijetí rekodifikace xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxx uvedeného xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx §272 xx. xxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nálezu Xxxxxxxxx soudu xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx alespoň do 1. xxxxx 2002, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xx xxxx xxx pravděpodobně xxxxxxx odpovídající novela xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxx pochybení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Poslanecké sněmovny xxxx potvrdil, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx obsaženými x §68 odst. 2 zákona x. 182/1993 Xx., že §272 xx. řádu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx (trestní řád), xxxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx §42 xxxx. 3 x §69 xxxxxx č. 182/1993 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxx Xxxxxxx soud xxxxx x Senátu Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xx xxxx vyjádření xxxx xxxxxxxx xxx. XXXx. Xxxx Xxxxxxx xxxxxx rekapituluje vývoj §272 x tr. xxxx. Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trestního xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx. xx 29. listopadu 1961, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spíše xxxxxxxxxx xxxxx: x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxx x xxxxxx stížnosti - na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, později vystřídal xxxxxxxx xxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxx xx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 149/1969 Xx.) x xx xxxxx uskutečněné xxxx xxxxxxxx lety (xxxxxxx x. 292/1993 Sb.) xxxxxx xxxxxxx oprávněným xxxxxxxxxxx stížnosti ministr xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx č. 30/2000 Sb. xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx ustaven x xxxxxxx xxx xxxxxxx působení v xxxxxxxx xxxx 1996, x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nemůže Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyjádření x xxxx, které xx vycházelo x xxxxxxx projednávání x xxxxxxx §272 tr. xxxx, xxxx. celého xxxxxxxxx stížnosti xxx xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X době xxxxxxxxx Xxxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxx doplňující §272 xx. xxxx xxxx druhým xxxxxxxxx (xxxxx x. 30/2000 Xx.) x xxxx xxx. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx schválená Xxxxxxx xxx 29. xxxxxx 2001, která xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx. xxxx xxxxxx doplnění §272 xx. xxxx zcela xxxxxxxxx záležitostí (xxxxxxx xxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx novela xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), přičemž x xxxxxxxx xxxxxx x návrhu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., xx xxxxxxxxx xxxxx §272 xx. xxxx byla xxxxxxxxx Xxxxxxx xx znění xxxxxxxxxxx mu Poslaneckou xxxxxxxxx xx jeho 15. schůzi (2. xxxxxxx xxxxxx) usnesením x. 249 xx xxx 12. xxxxx 2000, když x xxxxxxxxx ze 72 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx 37, xxxxxxxxx xxx její xxxxxxx 68 xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx nikdo.
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx. xxxxx xxxxxx xx. xxxx xx ve xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx učiněné xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx problémů, xxxxx xx staly xxxxxxxxx výtek xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX. xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx §272 xx. řádu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx institutu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx nestala xxxxxxxxx tématem rozpravy, xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, obdobně xxxx x x xxxxxxx novely tr. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 30/2000 Xx. x v xxxxxxx xxxxxxx zákona č. 265/2001 Xx., xxxxxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx mu Xxxxxxxxxxx sněmovnou, x xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., xx xxx Xxxxx xxxxxx xx xxx 8. xxxxxx (3. xxxxxxx xxxxxx) usnesením x. 141 ze xxx 29. xxxxxx 2001, xxxx v xxxxxxxxx xx 60 xxxxxxxxxx senátorů, xxx xxxxx 31, xxx xxx xxxxxxxxx 58 xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Pro xxxx xxxxxxxxxx námitek xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx §272 xx. xxxx upozorňuje xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx skutečnosti, které xx při xxx xxxx možné vzít xxxxx x xxxxx. Xxxxx xx v xxxxx xxxx x xxxxxx xx okolnost, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx plného uplatňování §272 xx. řádu, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx být xxx xxxx užívání xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx. Na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx upozorňuje, xx jakkoli je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obviněného v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínkami, xxxxxxxxx xxxxxx podmínek xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x porušení xxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx. xxxxx xxxxxx xx. xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se na xxxxxxxxxx, xx tato xxxxxx xxxxxxx posiluje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx činí mimo xxxx xxx, xx xxxxxxxxx nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxxxxx xxxxxxxx zástupců x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o postoupení xxxx ve xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx právní xxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecných xxxxx. Xxx xxxx nové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxx xxxxxxx tr. xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vytýkaného xxxxxxxxxx "xxxxxxxx zbraní" x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx stížnosti pro xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx pak xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx něhož xxxxxxx nápravy xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx, xxxxxx úprava xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxx mimořádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx spadat xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tedy vázané xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx §49 odst. 1 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx §272 xx. řádu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx na xxxx státní xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxx uvedeného xxxxxxxxx ustanovení.
X xxxxx xxxxx vyjádření xx předsedkyně Xxxxxxxxxx xxxxx JUDr. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xx.X., ztotožnila x xxxxxxx xxxxxxxx XXX. senátu Ústavního xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx. xx. XXX. XX 464/2000 x xxxx byl xxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §272 xx. xxxx. Nad xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxx xxxxxx xxxxxxx §272 xx. xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxx, zasluhuje xxxxxxx, x za xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, státního xxxxxxxx, xxxxxx, příp. xxxxx - §266 xxxx. 1 tr. xxxx).
Xxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx institutem, xxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, pročež xx xxxxxxxx zkoumat xxxxxx zásah do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx principu [xxxx v šíři xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx páté Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x čl. 1 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Ústava")] x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx dovoditelného x čl. 1 Ústavy). X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za důležité xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx institut xx opatřením x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tuto xxxxxx xx ve vyjádření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dle xxx xxxx, který xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx podaná x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xx. ochrana xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxx - je patrně xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx prvky, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx izolovaně, xxxxxx ale xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obviněného xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Chráněn xx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, tj. objektivní xxxxx x xxxxxx xxxxxx, resp. xx xxxxxxxxx náprava xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx orgánů. Xxxxxxxx pro porušení xxxxxx podávaná x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx dle názoru xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx problematickým v xxxxxxxxxxxxx právním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx znakem xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jelikož do xxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, avšak xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx stěží může xxx odůvodněn xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx podávané x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x čl. 1 Xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx, xxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §272 tr. xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx XXX. senátu Ústavního xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stížnosti xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxx xx práva xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx tentýž xxxxxxx xxx, x xx x xxxxxxxxx čl. 4 xxxxxxxxx č. 7 x Xxxxxx o xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"). Xx xxxxxx xx čl. 40 odst. 5 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx úpravu), xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx čl. 4 xxxxxxxxx x. 7 x Úmluvě xxxxx xxxxxx řízení, xxxxx přípustnost, xx xx rozsahu, xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx váže pouze xx xxxx odhalené xxxxxxxxxxx, anebo xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxx se xxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. X xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx rozdíl xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx "x xxxx", xx xxxxxx xx xxxxxx protokolu č. 7 x Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx individuálního xxxxxxxxxx xx věci. Xxxxxxx xxxxxxxx 3 čl. 4 xxxxxxxxx č. 7 x Xxxxxx xxxxxxx, že od xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle čl. 15 Xxxxxx, xx. ani xx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx) xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro prolamování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxx xxxxxxx xxx, xxx zjevně xxxx xxxxxxx stížnost xxx xxxxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx je institut xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za zasahující x některých xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x čl. 4 xxxxxxxxx x. 7 x Xxxxxx.
Xx xxxxx uvedených xxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx III. senátu Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx §272 tr. xxxx pro xxxx xxxxxx x čl. 1 Xxxxxx x čl. 4 xxxxxxxxx x. 7 x Xxxxxx. Xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx Nejvyššího soudu xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx stížností xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx 1996 xx 2001.
Z předložených xxxxx xxxxxxx vyplývá, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx podaných ve xxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x celkovému nárůstu xxxxxxxx stížností pro xxxxxxxx xxxxxx. Zatímco x xxxx 1996 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 174 stížností xx prospěch a xxxxxx 49 v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx 12 xxxx podáno xxxxxxx x jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxx), x xxxx 1997 xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 88 x 58 (xxx 3 xxxxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), x xxxx 1998 xxx 74 x 98 (xxx 6 podaných xx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx. poprvé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stížností podaných xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx 1999 xxx poměr xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 88 x 117 (při 13 podaných xx xxxxxxxx i neprospěch xxxxxxxxxx), x xxxx 2000 xxx 113 x 166 (při 22 xxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxx x xxxxxxx sedmi xxxxxxxx xxxx 2001 75 ke 102 (xxx 10 xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obviněného). Xxxx x předložených xxxxxxxxxxxxx xxxxx vyplývá, xx xxxxxxx v xxxx 1996 činil xxxxx xxxxxxxx stížností xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 14 %, x xxxx 1997 xxxxx xxx 18 %, x xxxx 1998 22 %, x xxxx 1999 21 %, x xxxx 2000 xxx xxx 26 % x v xxxxxxx xxxxx měsících xxxx 2001 xxxxxx na 29 %.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxx Xxxxx v xxxxx xxxxx vyjádření x xxxxxx III. senátu Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §272 xx. xxxx zdůrazňuje, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx porušení zákona xxx zaveden xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxx zákona č. 87/1950 Sb., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx o trestním xxxxxx xxxxxxx [č. 64/1956 Sb., x trestním řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), x č. 141/1961 Sb.] x xxxxxx přes dílčí xxxxxxxxxx zachován x xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx 1993 (§266 x xxxx. xxxxxxxx xx. xxxx). Xxxxxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zachování xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 119/1873 x. x., xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx. §33, 292 x 479) na xxxxx xxxxx používána xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx (x xxxxxx Xxxxx x Moravskoslezské), xxx xxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx obohacen x xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx 1990 byly xxxxx xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podobné xxxxxxxxx jako xx xxxxxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx, a to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx provedená xxxxxxx x. 292/1993 Sb. xxxx x účinností xx 1. xxxxx 1994 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ministru xxxxxxxxxxxxx (xx xx doby xxxx xxxxxxx stížnost xxx porušení zákona x xxxxxxxxx prokurátor), xxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stran x trestním xxxxxx (xxxx versus obviněný) xxx xxxxx x xxxxx xxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx, že v xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdůrazňováno, že xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxxx rozporu s xxxxxxxx xxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, xxxx tzv. xxxxxx opravný xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx odsouzeného xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx podat xxxxx opravný xxxxxxxxxx x x neprospěch xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, ministr xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx stát, za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx rozhodné, xxx xxx x xxxxxxxxxx xx stadiu xxxxxx o státního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), disponuje ve xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx věci, je xx x rozporu xx xxxxxxx rovnosti xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx čl. 37 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxxx x tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx jen xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxx, xxxx. státního xxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx strana (xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx moci - xxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx řízením, xx xxxxxx xxxxx sobě xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx odpůrci, xxx x trestním xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx žalobce a xxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxx xxxxxxxx x obžalovaného, xxx požadavek xxxxxxxx xxxxx ("xxxxxxxx zbraní") xxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (obžalovaného).
Xxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx ministra xxxxxxxxxxxxx to xxxxxx xxxx xxxxxx prostředek xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jak x xxxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx hledisek, xxx rovněž xxxxxxxx xxxxxx pochybnosti z xxxxxxxx rovnosti xxxxxx xx smyslu čl. 6 Xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, ale ministr xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx dovozovat xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxx procesních stran, xxxx. xxxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx práva xx spravedlivý proces xx xxxxxx čl. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx více, xxxxxxxx xxx o xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx vyšetřovatele xxxx státního zástupce x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §172 xx. xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §171 xx. xxxx, xxx xxxxxxxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vysloví xxxxx §268 odst. 2 tr. xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §269 xxxx. 2 a §272 xx. xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx §270 xxxx. 1 xx. řádu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupci, xxx xxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxxx x rozhodl x xx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (§2 xxxx. 8 tr. xxxx), byť Nejvyšší xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uložit, xxx x xxxx xxxx xxxxx xx obviněného xxxxxxxx. Podle §270 xxxx. 4 xx. xxxx je totiž xxxxx, jemuž xxx xxxx přikázána, vázán xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx věci Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyšší soud xxxxxxx, čímž Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, a xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxx základ xxxxxxx x xxxxxxxxxx čl. 80 xxxx. 1 Xxxxxx, ale x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čl. 90 Ústavy x čl. 40 xxxx. 1 Xxxxxxx.
Xx xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx procesního, xxx xxx došly xxxxx xxxxxx x xxx. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx úprava xxxxxx xxxxxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx - xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stran (xxxx. §265a xx 265s xx. xxxx) x xxxxx xxx x xxxxxxx xx shora xxxxxxxxx názory x xxxxxxx legislativního xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx věci (xxxx. §173a x 174a tr. xxxx). Xxxx xxxxxxxxx by xxxx dle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx od 1. xxxxx 2002 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx až xx přijetí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx §272 xx. xxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nebude xxxxxxxxx dovoláním xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxx zrušení xxxxxxxx x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx věcech xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx spáchaných v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx č. 119/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 198/1993 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx komunistického xxxxxx x x xxxxxx xxxxx němu). Xx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx let, xxx konečně xxxx xxxxxxx stíhány xxxxxxx xxxxx odpovědné xx xxxxxxx xxxx spáchané xx prospěch xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ale xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x přípravném xxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx zastaveno, xxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stížnosti xxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx §272 xx. xxxx) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx by tato xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx napravena. V xxxx souvislosti, ilustruje xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx x na §71 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx. x xx problémy xxxxxxx s xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxxx dále xx xx, xx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx §272 tr. xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx nevýhodná xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx §272 tr. řádu xxxxxx xxx případy, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §269 xxxx. 2 xx. xxxx x ve xxxxxxx xxxxxxxxx x §272 xx. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx podané x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyslovení xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx případy, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx x případy, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx týkají se xxxxxxx osob, v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx porušen x xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx takové xxxx xxxxx xxx obviněného (xxxx. zúčastněné xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, obhájce x xxxxxxxxxxx s xxxx odměnou x xxxxxxxx výdaji xxxx.). Xxxx xxxxxxx by xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx je xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dovolání x k předpokladu, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx, x po xxxxxxxxx xxx. xxxxx xxxxxx xxxxxx platit, xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx upozorňuje i xx xxxxxxxxxx, že x §272 odst. 2 tr. řádu xx řeší xxxxxxx xxxx xxxxx 3 xxxxxx (xx smyslu xxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxx novelou pak xxxxx 6 měsíců), xxxxxx x pro xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx předložení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx č. 335/1991 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx 1. xxxxx 2001 (xxxxx x. 30/2000 Xx.).
X xxxxxxx, přistoupí-li Xxxxxxx xxxx ke xxxxxxx §272 xx. xxxx, xxxxxxxxx xx xx vyjádření xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx §276 xxxx xxxxxx xx. xxxx x §272 xx. xxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx názoru xxxxxxxx spravedlnosti spolu x xxxxxxxx §272 xx. řádu xxxxxxx x xxxxxxxx uvedeného §276 xxxx xxxxxx xx. xxxx. Druhou xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nejméně xx 1. xxxxx 2002 (xx. do xxxx nabytí xxxxxxxxx xxx. xxxxx xxxxxx xx. xxxx), xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx, xxxxx bude xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx takový xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x možnost "xxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx jiných xxxx xxx obviněného".
XX.
11. xxxxxxxx 2001 xxx Xxxxxxxxx xxxxx doručen xxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxxxxxx §272 xx. řádu xxxxxx xxxxx xx. 95 xxxx. 2 Xxxxxx, §224 xxxx. 5 xx. xxxx xxx xxxxxxxxx x §64 xxxx. 4 zákona x. 182/1993 Xx. Xxxxx vychází x xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx x 26. xxxxxx 2001 xx. zn. 11 Tz 106/2001, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X. B. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce Xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x 19. xxxxxxxx 2000 x. x. 2 Xx 897/2000-5 x xxxxxxxxxx trestní xxxx, x dle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.
Podle xxxxxx xxxxxx Nejvyššího soudu xx institut xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx právo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svůj xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závažného xxxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx, xx na ojedinělé xxxxxxx plynoucí x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nemá xxxxxxxxx tento xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xx jeho xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení zákona x xxx se xxxxx o xxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Senát Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx místo x xxxxxxxx trestním xxxx. Xxxxxxx uvedené xxxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx vystupují xxxxx xxx do xxxxxxx x stížností xxx xxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x případech, xxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx napadána xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx proto dospěl x xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx institutu xx xxxxxxxx rovnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v čl. 37 xxxx. 3 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx spravedlivý xxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 6 Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx zrušit v xxxxxx x xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxxxx ministrem xxxxxxxxxxxxx x neprospěch obviněného xxxxxxxxxx rozhodnutí vyšetřovatele xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu x přikázat orgánům xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxx pokračovaly, xx navíc xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jež je xxxxx xxxxxxx trestního xxxxxx x právním xxxxx. X uvedených xxxxxx xxxx možno xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Usnesením x 10. října 2001 x. j. Xx. XX 19/01-6 Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx §35 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx. xxxxxx x uvedl, xx Nejvyšší xxxx xxxx xxxxxxxxx navrhovatel xx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Sb. xxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dříve xxxxxxx návrhu xxxxxxx xxx sp. zn. Xx. ÚS 15/01.
Xx xxxxxxxx důvodů Xxxxxxx xxxx usneseními x 20. xxxx 2001 x. x. Xx. ÚS 23/01-10, x 28. xxxxx 2001 x.x. Xx. XX 26/01-11, z 18. xxxx 2001 x. x. Xx. XX 30/01-11 a 10. října 2001 x. x. Xx. XX 32/01-10 odmítl x svým xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx na zrušení §272 tr. xxxx, xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx Nejvyšší xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx. xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx. xx. Xx. ÚS 15/01.
X.
Dikce §272 tr. řádu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v řízení x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx:
"§272
(1) Nebyl-li xxxxx xxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §269 xxxx. 2 xx §271 xxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx spravedlnosti xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx měsíců od xxxxxx xxxx napadeného xxxxxxxxxx x xxxxxxx-xx Xxxxxxxx soud o xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxx x rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx kolegia, xxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxx §269 xxxx. 2 xx §271 xxx xxxxx, xxxxxxx-xx o xxxx xxxxxxxxx do tří xxxxxx od xxxxxx xxxxxxx velkému senátu xxxxxxx.".
XX.
Dle §68 odst. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx o zrušení xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ústavními xxxxxx, mezinárodními smlouvami xxxxx čl. 10 Xxxxxx, xxxxxxxxx zákony, xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx kompetence x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx soud x xxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxx ústavnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vychází x §66 odst. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., xxx něhož xx návrh x xxxxxx x zrušení xxxxxx a jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytím účinnosti Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 1/1993 Sb. xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pořádkem, xxxxxx xxxx ústavnost procedury xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx normotvorné xxxxxxxxxx. (Xxx xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 9/99, xxxxxxxxxxx xx Xx. x. a x., xx. 16, x. 13 - 14; vyhlášen xxx č. 289/1999 Sb.).
Vycházeje z xxxxxxx interpretace §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x xxxxxxx §272 xx. xxxx zkoumal Xxxxxxx soud, bylo-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
Xxx x xxxx zákony:
- Xx. X xxx 177 xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon č. 141/1961 Sb., x trestním řízení xxxxxxx (trestní řád), xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, x xxxxx č. 335/1991 Sb., x xxxxxxx x soudcích: V §272 se xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx".
- Xx. XX xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx: X §272 se xxxxxxxxx text označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Byla-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx podání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, může Xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxx §269 odst. 2 až §271 xxx xxxxx, rozhodl-li x xxxx xxxxxxxxx xx tří xxxxxx xx jejího xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kolegia."
X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx
- zákon x. 292/1993 Xx. xxx přijat xx 14. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx (1. xxxxxxx xxxxxx) xxx 10. xxxxxxxxx 1993, xxxx x přítomných 155 xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx 104, 10 xxxxxxxxx xxxxx x 41 xx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx řádně vyhlášen x xxxxxx 74/1993 Xxxxxx zákonů, xxxxx xxxx rozeslána xxx 10. xxxxxxxx 1993, xxxxxxxxx pak nabyl xxx 1. ledna 1994;
- xxxxx x. 30/2000 Xx. xxx xxxxxxxx xx 19. xxxxxx (3. xxxxxxx xxxxxx) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 9. xxxxxxxx 1999 usnesením x. 670, když x přítomných 187 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx 164 x jeden xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; zákon xxx xxxxxxxx Senátem xx znění xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15. xxxxxx (2. funkční období) xxxxxxxxx x. 249 xxx 12. ledna 2000, když x xxxxxxxxx xx 72 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx 37, xxxxxxxxx xxx xxxx přijetí 68 xxxxxxxx x xxxxx nehlasoval xxxxx; xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x byl xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 11/2000 Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx 23. xxxxx 2000, xxxxxxxxx pak xxxxx xxxx 1. xxxxx 2001.
VII.
XXX/x
Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xx dle §266 x násl. xx. řádu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, jenž xx x xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§266 xxxx. 1 xx. xxxx), x kromě xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§268 xxxx. 2 xx. xxxx) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx (§269 odst. 2, §271 xx. řádu), x xx i x případě xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§272 xx. xxxx).
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přijetím xxxxxx č. 87/1950 Sb., přejímán byl xxx i xx xxxxxxx kodifikací xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx č. 64/1956 Sb. x zákon č. 141/1961 Sb.) x zůstal zachován x v xxxxxxx xxxx Xxxxx republiky xx roce 1993 (§266 x xxxx. xxxxxxxx tr. řádu).
Xxxxx č. 87/1950 Sb. přinesl xxxxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx převzetí xxxxxxxx xxxxxxxxx koncepce xxxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne 11. xxxxxxxx 1950 x této souvislosti xxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx: "Xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx důležitých nových xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx naše xxxxx xxxxxxxxxx sovětské xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx sovětským xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. (Xxxxxxx) Xxxxxx xxxx x xxxxxx oborech, rovněž x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx vědě xxxxxxxx světové prvenství. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x zpracovali xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x obohatili xx xxxxxxxx učení xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx x trestním xxxxx x nové xxxxxxxx poznatky, ke xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Znalost xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trestních xxxxxx, x xxx xx xx nám xxxxxx možné x xxx xxxxxxx čase xxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx vývoj x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Třeba xxxx xxxxxxxxx, xx podstata xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx zpracována xx zkušenostech Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na novém xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx novým xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, nýbrž x xxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx svazu xxxxxxx." (xxx xxx.xxx.xx).
Xxxxxxxx xxxxxxxxx stížnosti xxx xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. xxxx x xxxx 1950 xxxx projevem posílení xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxx xxxxxx (x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx. "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonnosti"). Xxxxxxxxx xxxx z nedůvěry xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x představovalo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trestněprávního xxxxxxxxxx, x to i x neprospěch obviněného.
Xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx problém xxxxxxxxxx institutu stížnosti xxx xxxxxxxx zákona xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx polistopadových novelizacích xx. xxxx, a xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x teorii xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (viz xxxx. P. Šámal, Xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx řízení. Xxxxx 1999, x. 160 - 161).
XXX/x
X xxxxxxxx xxxxxxxxx tvořícím xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx "rovnosti xxxxxx", xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx příležitostí (xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení) xxxxx čl. 37 xxxx. 3 Xxxxxxx, čl. 96 xxxx. 1 Ústavy a čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx důležitosti x xxxxxx xxxxxxxx, x němž je xx vztahu k xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x právně xxxxxxxxxxxx x s xxxxxx vyjadřovat xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxx obviněného, jemuž xxxxxx xxxxxxxxx neviny, xx xxxx xxxxxxxx x celkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxx výrazem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx "rovnosti xxxxxx" x xxxxxxxx xxxxxx xx promítá xx xxxxx stadií xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xx xxxxx jeho xxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxx x xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxx x xxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, právu xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.). Xxxxxxx "xxxxxxxx zbraní" x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxxxx procesní xxxxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx xxx §279 xxxx. x) xx. xxxx].
Xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" (čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx lidská xxxxx. Xxx jej x této souvislosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx dle názoru xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je srovnatelný x xxxxxxxxx zákazu xxxxxxxxxxxx xxx xx. 14 Úmluvy. X xxxxxxxx xxxxxxx nadto xxxxxx ochraně xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx presumpce xxxxxx, x xx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení. (Xxx xxxxxxx xxxxxxx Xöxxxxx xx. Rakousko x Brandstetter xx. Xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. X. X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxx, Europäische Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. XXXX-Xxxxxxxxx. Kehl-Strassburg-Arlington 1996, s. 219 x násl., M. xx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx xx CEDH. Xxxx-Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxxx 1998, s. 147 x xxxx.).
Xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx řádu xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx. Pakliže xxxx jako xxxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za rozhodné, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x obviněným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dosáhnout xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx věci, xxxxx než x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx "xxxxxxx zbraní" x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x čl. 37 xxxx. 3 Xxxxxxx, čl. 96 xxxx. 1 Xxxxxx x čl. 6 xxxx. 1 Úmluvy.
Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx, x to x xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx určitého "xxxxxxxxx", xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
V xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx č. 87/1950 Sb. xxxxxx xxxxxxx řád (xxxxx x. 119/1873 x. x., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů) xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zmateční xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx "x xxxxx xxxxxxxxxxx práva" xxxxxxxxx "generálnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxx, xxx určitým 1. xxxxxxxxx, 2. xxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu (xxxx státního zastupitelství) xxx porušen xxxxx" (X. Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxx 1930, s. 207). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zpravidla xxxxxx xxxxxx xx obžalovaného, xxx "jen x xxxxxxxxxxxxx rozřešení sporné xxxx právní otázky, xxxx xxxxx xx xxxx vázány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzíti xx xxx" (tamtéž, x. 208). Důsledky xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx reformace xxxxx xxxxxx byly xxxxxx xxxxxxx zmateční xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx (§292 xxxxxx x. 119/1873 x. x., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx toliko xx prospěch obviněného x xxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxx. X naznačené xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx právní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestním řádu x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx podané x xxxxxxxxxx obviněného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx sjednocování xxxxxxxxxx xxx řešení xxxx xxxxxx xxxxxx, nepřipouštěla xxx xxxxxxxxxx kasační, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx platí x Rakouské republice xx do xxxxxxxxxxx.
X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k institutu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, jenž xx x dispozici xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obviněného xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Toliko xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx trestním xxxx (xxxxx x. 253/1877 XXXx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plynoucím x čl. 6 Xxxxxx, xx. i xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxxx xxxxx neakceptování xxxxxxxx "xxxxxxxx zbraní" xxxxxxxxx xxx xxxxx naléhavěji x případech xxxxxxx xxxxxxxxx stížnosti pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, resp. xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx). X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. akuzační (§2 xxxx. 8 tr. xxxx), xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a nahrazena xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx obžalovací xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx různé xxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx z čl. 80 xxxx. 1, čl. 90 Xxxxxx x čl. 40 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xx-xx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxx x stížnosti xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxx obviněného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetřovatele, xxxx. státního xxxxxxxx x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxx §272 xx. xxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxxxx pokračovaly, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx spojených xx xxxxxxx obžalovací v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx věc xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx §270 odst. 4 xx. řádu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyslovil ve xxxx Nejvyšší xxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, z xxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx x zásadu xxxxxxxxxx. X xxxx souvislosti xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx nárůst xxxxx x poměr xxxxxxxx stížností proti xxxxxxxxxx x přípravném xxxxxx.
Xxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx institutu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kontextu vyrovnání xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nutno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
Xxxxxx xx. xxxx x. 265/2001 Xx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xx svěřen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§265a xxxx. 1, §265d xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 265/2001 Xx.]. Ve xxxxxx x pravomocným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxx rozhodnutí rušit xxx xxxxxx xxxxxx xx zákonem (§173a, 174a tr. xxxx, xx xxxxx zákona x. 265/2001 Xx.). Xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx tr. xxxx xxxxxxxxx zákonem č. 265/2001 Xx., tj. x 1. xxxxx 2002, xx xxx xxxxxxx právní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx státu xxxxxxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxx na dosažení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx dostát xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx proces z čl. 37 xxxx. 3 Xxxxxxx x čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinku xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 31. xxxxxxxx 2001 pak x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx mimořádného opravného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx skutečnost, xx xxxxxxx rovnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx věci sp. xx. Xx. XX 4/94 (Xx. x. x x., xx. 2, s. 57 x xxxx.; xxxxxxxx xxx x. 214/1994 Xx.). X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svědků x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx: "Xxxxxxx práva xx xxxxxxx projednání xxxx, xx spojení s xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v trestním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, směřujících vůči xxxx, x to xxxx xxxxx veřejnosti. Xxxx verifikace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx komponenty: xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věrohodnosti xxxxxx. Xxxxxxxxx anonymních xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx obžalovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx svědecké xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxx xx x xxxxx svědka x x xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx kontradiktornosti xxxxxxx, x principem xxxxxxxx xxxxxxxxx. ... X xxxxxxx základních xxxx či xxxxxx, x když xxxxxx xxxxxxx xxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxx, xxxx dojít x xxxxxxx jejich xxxxxx. Základní je x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. ... Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx spočívá x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx xx kritérium vhodnosti, xx. odpověď xx xxxxxx, zdali institut, xxxxxxxxx xxxxxx základní xxxxx, umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (ochranu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). ... Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základních práv x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx legislativního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx. svobodu x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dosáhnout xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx základních xxxx x xxxxxx. ... Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obou x xxxxxx stojících xxxxxxxxxx práv.".
X xxxxxxx naznačených xxxxxx xxxxxxxx proporcionality xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základní xxxxx plynoucí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx sleduje xxxx svůj xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx spravedlivém potrestání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x tím princip xxxxxxx práva, nesplňuje xxxxxxxx potřebnosti, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx legislativního prostředku xxxxxxxxxxx základní xxxxx, xxxx. xxxxxxx s xxxxxx opatřeními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejného xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx popředí v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - dovolání - x xxxxxxxx řízení xxxxxxx xx. řádu x. 265/2001 Sb.
X souvislosti s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obviněného nutno xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxxx údaji prokázanou xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvyšování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx-xx xxxxxxx §272 xx. řádu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obviněného, xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a soud xxxxxx, že zákon xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxxxxx (xxxx. zúčastněné osoby, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.), xxx by dle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebyly xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx řešitelné, xxxxxxx by xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx na důvodnosti xxxxxxx xxxxxxxxx stížnosti xxx porušení zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nic nemůže xxxxxx. Žádný právní xxx není x xxxxxx být x xxxxxxxx xxxxxxxx procesních xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx, xxxxx i x xxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx přezkumných instancí xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx právní xxx xxxxxxx x nutně xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx minimalizovat, x nikoli bezezbytku xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jedné xxxxx x dosažení panství xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. X pohledu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxx prodlužování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx, xxx x xxxx souvislosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx vyjádření.
Xxxxxxxxx xx xxxxx uvedených xxxxxx, xxxxxx Ústavní xxxx x xxxxxx, xx §272 tr. xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx s čl. 37 xxxx. 3 Xxxxxxx x čl. 6 xxxx. 1 Úmluvy x xxxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v přípravném xxxxxx, xxxxxx i x čl. 80 xxxx. 1 x s čl. 90 Xxxxxx a x čl. 40 xxxx. 1 Xxxxxxx, pročež xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx. Ústavní xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx §272 xx. xxxx xx xxxx toliko xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x řízení x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx podané v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neruší xx xxx řízení xxxx takové, xx.xxxxxx xx xxxxxxx přijmout x xxxx xxxx xxxxxxxxxx výrok xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx judikatury xxx xxxxxx (§268 xxxx. 2 tr. xxxx).
VII/c
Xxxxxxxxxx §272 tr. xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx xxxxxxxx novelizováno xxxxxxx x. 265/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony. Dle xx. I xxxx 199" V §272 xxxx. 1 x 2 se xxxxx "xx tří měsíců xx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx podání". Xxxx xxxxxxx úprava xx xxxxxx dnem 31. xxxxxxxx 2001, tj. xxxx rozeslání xxxxxx 102/2001 Xxxxxx zákonů, x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx publikován, xxx čl. XXX xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2002.
Xxx §67 xxxx. 1 zákona x. 182/1993 Sb. xx dán důvod xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxxxxx ustanovení, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx platnosti xxxx xxxxxxxxx řízení xxxx Xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zastavení řízení xx Xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 20/99 x 18. xxxxx 2001. Xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx shodné xxxxx xxxxxxx, avšak x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jedná xx x xxxx xxxxxx vůle xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pozbylo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Za xxxx xxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxx x xxxxxx, xx nejsou xxxx xxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §63 zákona x. 182/1993 Sb. ve xxxxxxx s §95 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx §67 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx. xxxxxxxx. Novelou xx. xxxx provedenou xxxxxxx č. 265/2001 Xx., byla xxxxx xxxxxxx toliko část §272 xx. xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxx posuzování xxxxxxxxxx xxxxxx §272 xx. xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXX/x
Xxx §276 věty čtvrté xx. řádu "Zajistit xxxxx obviněného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx, navrhne-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xx Xxxxxxxx soud za xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v předmětné xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx uplatněno xxxxxx, x xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §78 xxxx. 2 xxxxxx č. 182/1993 Xx.
Xxxxx xxxxxxxxxx názoru Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx rozsahem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx. xxxxx xx xxxx xx. xx. Pl. XX 8/95, Xx. x. x u., xx. 4, s. 279; vyhlášen xxx č. 29/1996 Sb.).
Ustanovení §276 xxxx xxxxxx xx. xxxx se x xxxxxxxx xxxxxxx §272 xx. xxxx (xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. apelační xxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx x řízení o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obsažené x §272 xx. xxxx xxxxxx §276 xxxx xxxxxx tr. xxxx xxxxxxx xxxxx: Xxxx-xx xx xxxxxxx, resp. xxxxxxxx pravomoc Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx ponechána xxxxxxx xxxxxxx toliko xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx nelze xxx xxxxxxxxx pravomoci Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. x xxxx vzetí xx xxxxx xxxxxxxxx xx contradictio xx xxxxxxx. Xxxxxx slovy: X xxxxxxx, xxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxx zákonného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálezem Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiné, xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ztrácí rozumný xxxxx, xx. ztrácí xxxxxxxxxxxxxx xxx normativní xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx pro xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, x xx aniž xx xx xxxxxxx x xxxxxx ultra xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx totiž xx xxxxxxx xxxxxxxx cessante xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxx, derogace xxxxxxxxx Ústavním xxxxxx xx proto toliko xxxxxxxxx, technickou povahu.
Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx zrušení §272 xx. xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §276 xxxx čtvrté xx. xxxx.
X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx odložil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx i xx vztahu x xxxxxxxxxx §276 xxxx xxxxxx tr. řádu x xxxx 31. xxxxxxxx 2001.
XXX/x
Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx obiter xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx derogačního nálezu.
Xxxxxxxxx prvním xx xxxxx §71 odst. 1 zákona x. 182/1993 Xx. na xxxxxxxxxx věc.
Byl-li xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx, vydán xxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx. Porušení principu "xxxxxxxx xxxxxx" x xxxxxxx xxxxxx aktivní xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx §272 xx. xxxx tudíž xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx §71 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx. xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nálezu, xx. xxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx §272 xx. xxxx xxxxxxxx x na případy, x nichž byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, avšak ke xxx účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudem xxxxxxxxxx. Jelikož Xxxxxxx xxxx xxxx oprávněn x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem upravit x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx důsledky, xxxxx xxx v této xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx intertemporality x xxxxxxxx i xxxxxxxx procesu xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx postupuje podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x účinné x xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx zrušením §272 xx. xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu x řízení x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx podané v xxxxxxxxxx obviněného, neruší xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x dané xxxx akademický xxxxx xx xxxxxx sjednocování xxxxxxxxxx pro futuro (§268 odst. 2 xx. xxxx). X xxxx xxxxx, xx x případech, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stížnost xxx porušení zákona x neprospěch obviněného, xxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nálezu x nich xxxxxx Xxxxxxxxx soudem rozhodnuto, xxx xx nabytí xxxxxxxxx derogačního nálezu Xxxxxxxxx xxxxx rozhodnout xxx toliko xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu:
JUDr. Xxxxxxx v. x.
Odlišné xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pléna soudce XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 424/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.12.2001.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.